Analizujemy cechy poznania społecznego.

Cechy poznania społecznego mogą wyjaśnić, jak każdy z nas przetwarza codziennie wściekły strumień informacji. Człowiek jest bytem społecznym i jest zmuszony stale pozostawać w kontakcie z innymi ludźmi, dzięki niemu dowiadujemy się o środowisku społecznym i otaczającym nas świecie. Psychologia poznania społecznego opisuje i bada, w jaki sposób jednostka może postrzegać, wyjaśniać i reprodukować otrzymaną informację, przetwarzając jej aspekty społeczne za pomocą swojego myślenia.

Sformułowanie problemów dzisiejszego poznania ma na celu szczegółowe badanie szczegółowych cech procesu percepcji i znalezienie odpowiedzi na takie pytania:

  1. W jaki sposób osoba formułuje swoje wnioski na podstawie otrzymanych informacji o środowisku?
  2. Dlaczego zwracamy uwagę na pewne działania niektórych osób, ignorując innych?
  3. Jakie są cechy poznania społecznego, które mają na celu wyszukiwanie, percepcję i kodowanie informacji?
  4. Jak przebiega proces zdobywania wiedzy o otaczających osobach?
  5. Jakie narzędzia wykorzystuje dana osoba do zdobywania wiedzy społecznej?
  6. Jak ludzie mogą gromadzić dużą ilość informacji o różnych wydarzeniach i innych ludziach?

Analizując psychologiczne cechy poznania społecznego, naukowcy koncentrują swoją uwagę na tym, że istnieje jeden podstawowy mechanizm poznania — to jest kategoryzacja. To on zapewnia stabilność w ocenach i utrwalaniu informacji w pewnych granicach.

Zrozumienie całej istoty psychologii społecznej jest niemożliwe, jeśli nie rozdzielasz kategorii takiej jak przedmiot wiedzy. Na to ma służyć ludzka aktywność poznawcza: przedmiot, proces lub zjawisko, to znaczy — może to być wszystko, co dzieje się w otaczającym nas środowisku. Warto zauważyć, że cała psychologia społeczna obraca się wokół badania przedmiotu.

Naukowiec J. Bruner zidentyfikował w tym kontekście problem poznania, który wiąże się z postrzeganiem siebie nawzajem przez ludzi i nazwał to percepcją społeczną. Pojęcie to charakteryzuje całościowe i systemowe postrzeganie przez jednostkę innych żywych obiektów, mianowicie ludzi, grup i różnych wspólnot społecznych. Z jednej strony powstaje pytanie: w jaki sposób może różnić się wiedza na temat podmiotu i podmiotu? W rzeczywistości istnieją cechy społecznego poznania tego, jak człowiek interpretuje zachowanie swojego rodzaju i procesy materialnego świata. Na przykład ten, kto jest postrzegany, nie może być bierny ani obojętny w stosunku do tego, który go bada. Obiekt zawsze będzie starał się wywoływać jedynie pozytywne i pozytywne emocje, ale obiekt lub zjawisko naturalne po prostu nie może tego zrobić fizycznie, ponieważ nie jest żywą istotą.

Jeśli będziemy kontynuować badania w tym kierunku, stanie się całkiem oczywiste, że niektóre cechy wymagają bardziej szczegółowego badania ich wpływu na końcowy rezultat wiedzy:

— cechy przedmiotu i podmiotu wiedzy;

— wiek, płeć, zawodowa specyfika cech społecznych;

— mechanizmy percepcji międzygrupowej i interpersonalnej;

— wzory percepcji i poznania;

— wartość pierwszego wrażenia.

Osobliwości poznania społecznego mogą pomóc nam zrozumieć, dlaczego zwracamy uwagę, na przykład, na zachowanie naszego najlepszego przyjaciela, ale jednocześnie nie obchodzi nas, jaki nastrój był sąsiadem w tym poranku. Psychologia jest bardzo różnorodną nauką, ale nawet ona nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania związane z naszą świadomością i wiedzą, może tylko pomóc i podnieść zasłonę, a osoba jest całkowicie zdolna odgadnąć wszystkie zagadki.