Archetypy męskie Junga i ich cechy

Słowo "archetyp" ma greckie korzenie. Przetłumaczone z tego języka oznacza "typ". Teorię archetypów opracował Karl Gustav Jung, uczeń Z. Freuda. Ten szwajcarski badacz przerobił psychoanalizę. W rezultacie obszar ten został wzbogacony o cały kompleks złożonych pomysłów, nasyconych mitologią i filozofią, teologią i archeologią, a także szeregiem innych dziedzin wiedzy.

kilka masek

Podstawą teorii jest założenie Carla Junga, że ​​dusza ludzka zawiera trzy składniki w swojej strukturze. Jest to osobista, nieświadomość, a także zbiorowa podświadomość. Pierwsze, czyli ego, to świadomość. Nieprzytomny zawiera wspomnienia. Są wśród nich tacy, którzy w swoim czasie zostali stłumieni. Unikalnym składnikiem jest kolektywna nieświadomość. Karl Jung uważał, że ta część duszy jest formą dziedziczenia psychologicznego. Zawiera całe doświadczenie i wiedzę tkwiącą w człowieku jako gatunku biologicznym.

Definicja terminu

Prace C. Junga i do dziś pozostają dla wielu zagadkowe i nie do końca zrozumiałe. Powodem tego jest niezwykły styl jego teorii psychologicznej, który jest postrzegany przez większość nie tak jednoznacznie. Niemniej jednak, jeśli weźmiemy pod uwagę teorię Junga pod względem wartości, jest ona nieoceniona.

Więc jaki jest archetyp? Termin ten jest dość powszechny w mitologii. W pracy z analizą teoretyczną jego pierwszego zaczął korzystać ze szwajcarskiego psychiatry K. Junga. Jednak nadał temu terminowi znaczenie inne niż jego specyficzne tłumaczenie. Archetypy w interpretacji Junga są niczym innym jak początkowymi schematami różnych obrazów, które są odtwarzane na poziomie nieświadomym i pobudzają naszą wyobraźnię. I dopiero potem wszystko to przejawia się w snach i mitach, w fantazjach i wierzeniach człowieka, w sztuce.

obraz sylwetki mężczyzn

Ważne jest, aby zrozumieć, że archetypy to wcale nie obrazy, a jedynie diagramy. Są również nazywane szansą i przesłanką psychologiczną.

W Jungu archetypy mają charakter formalny. Pierwszy z nich może objawiać się w przypadku, gdy pewien obraz wnika w świadomość i zaczyna być wypełniony doświadczeniem życiowym. Sam Jung uważał, że poprzez tworzenie mitów zachodzi pewna transformacja. Przyczynia się do przekształcenia koncepcji w obraz. Czasami dzieje się tak w przypadku mimowolnych wypowiedzi odnoszących się do wydarzeń duchowych, które są z reguły nieświadome.

Pomimo tego, że archetyp jest czymś pustym, formalnym i uogólnionym, ma pewne właściwości. Zdaniem ekspertów, w oparciu o poziom emocjonalnego bogactwa i klarowności, takie wstępne plany są w stanie urzekać i zaimponować ludzkiej naturze. I dopiero potem rodzi się artystyczny prototyp, tak niezbędny do kreatywności.

obrazy ludzi i drzew

Ponadto, według Junga, ludzkość dziedziczy archetypy. Innymi słowy, prototypy są zbiorowym nieświadomym dziedzictwem.

Archetyp można rozpatrywać w kategoriach pojęcia lub symbolu. W tym samym czasie łączy psychikę, ciało, obrazy i instynkty. Przynależność danej osoby do jednego lub drugiego archetypu ma znaczący wpływ na jego światopogląd, scenariusz życiowy i pozycję. Prototyp, dominujący w psychice jednostki, daje mu pewien rodzaj myślenia, stając się modelem zachowania, który determinuje dalsze losy jednostki. Dlaczego mówimy o dominującym archetypie? Tak, ponieważ w człowieku nie może być jeden, ale dwa lub trzy. Są jednak w ciągłej rywalizacji ze sobą. Poszczególne archetypy kontrolują ich nosiciela. Określają kierunek jego działań, obszar zainteresowania, a także zaangażowanie w określone ideały.

W swojej teorii Jung opisał archetypy męskie i żeńskie. Znajomość tych i innych jest bardzo przydatna dla osoby, która studiuje swoje wewnętrzne "ja", często ukryte przed nami na poziomie podświadomości. W tym artykule przyjrzymy się męskim archetypom.

Klasyfikacja

Męską moc można uznać za kryształ z siedmioma fasetkami. To samo można powiedzieć o zbiorowej nieświadomości silnej połowy ludzkości. W psychologii jest też siedem męskich archetypów. A ci przedstawiciele silnej połowy ludzkości, którzy są zaznajomieni z teorią Junga, mogą zauważyć te typy w sobie i zacząć kontrolować swoje główne kierunki. Taką wewnętrzną pracę można przeprowadzić w celu rozwiązania istniejących konfliktów wewnętrznych, jak również w celu nabycia umiejętności i zdolności, które przyczyniają się do kierunku energii jednostki we właściwym kierunku. Wszystko to pozwoli człowiekowi osiągnąć najwyższy poziom osobistej harmonii i odnieść sukces w rodzinie, w biznesie i społeczeństwie.

Lista męskich archetypów obejmuje:

  1. Wojownik. Ten typ oznacza chęć wygrywania i do perfekcji.
  2. Monarch. Oznacza chęć zapewnienia godnego zarządzania, a także zdolność do wzięcia odpowiedzialności.
  3. Kupiec. Taka osoba jest w stanie tworzyć piękne kombinacje, które są tworzone przez nią, jak gdyby bez wysiłku.
  4. Chłop. W charakterze takiej osoby istnieje pragnienie uporządkowanej i stabilnej pracy.
  5. Filozof. Tacy mężczyźni ciągle uczą się nowych rzeczy i próbują znaleźć sens w tym, co dzieje się w danym momencie.
  6. Mnich Osoby te starają się służyć świetnemu pomysłowi.
  7. Sługa W takich jednostkach istnieje pragnienie służenia ludziom.

Każdy z powyższych męskich archetypów przejawia się w indywiduum w oparciu o sytuację. Rozważ te typy bardziej szczegółowo.

Wojownik

Ten archetyp daje osobie siłę, która pozwala mu radzić sobie z trudnościami. Ponadto mężczyzna dostaje chęć wygrywania, zdrowego podniecenia i pragnienia osiągnięcia zamierzonego rezultatu.

Archetyp Wojownika posiada zasoby, które pozwalają bronić osobistej pozycji, a także bronić własnej firmy i współpracowników. Taka osoba chroni swoją rodzinę, która przynosi im trofea.

człowiek z czasem

Czasami zdarza się, że mężczyzna Wojownik nie ma pomysłu, którego potrzebuje do walki. W takim przypadku zasób ten zaczyna w nim zanikać. W tym przypadku podobny proces może zniszczyć psychikę jednostki.

Moc wojownika nie jest przekazywana komukolwiek bez charakteru konfliktu. Jednocześnie tworzy pewne "poczucie terytorium". W biznesie taki archetyp stanie się zasobem, który zmusi człowieka do podboju nowych nisz i zdobycia wszystkich dużych rynków.

Człowiek z mocą wojownika jest bardzo zazdrosny. W tym samym czasie może on zmienić swego ukochanego, nie odnosząc go do duchowej zdrady. Moc wojownika sprawia, że ​​mężczyzna jest seksualnie dobrym kochankiem, obdarzając go urokiem. Podczas intymności tacy ludzie są namiętni i intensywni, jak w walce, ale nie są w stanie odczuć potrzeb kobiety. Po stosunku seksualnym mężczyźni należący do archetypu Wojowników od razu zasypiają.

Tacy ojcowie okazują zainteresowanie swoimi dziećmi dopiero, gdy dzieci zaczynają je rozpoznawać. Ci mężczyźni wolą głównie chłopców. Rzeczywiście, w przyszłości mogą również zostać Wojownikami.

W wieku 30 lat mężczyźni z takim archetypem muszą po prostu osiągnąć uznanie i sukces. Rzeczywiście, po tym wieku wojownicy marnują zasoby, które przyczyniają się do ich społecznej adaptacji, co czyni ich nieelastycznymi. Niemniej jednak tacy mężczyźni są przekonani, że zasługują na więcej i są w stanie więcej, ale ludzie i społeczeństwo nie pozwalają im tego osiągnąć. W tym samym czasie, po 30 latach siły, wysiłki, aby "wziąć wszystko, co pożądane przez siebie", już wyschły. I to jest kryzys, który pojawia się w średnim wieku. Nawet po 40-45 latach siła wojownika przejawia się w drażliwości, konfliktach, a czasem narzekaniu i narzekaniu.

Monarch

Ten archetyp przyczynia się do tworzenia pragnienia władzy u człowieka. Jest jednak źródłem ambicji i motywacji, pomagając wspiąć się po szczeblach kariery. Ponadto, ten zasób w dużym stopniu pozwala wzmocnić zdolności organizacyjne jednostki.

Człowiek z archetypem monarchy posiada poczucie samopoczucia władcy. Niemniej jego strategie osiągania władzy są nieprzewidywalne. Będą one zależeć od tego, jak dominująca jest siła innych archetypów.

Monarchowie uwielbiają patronować. Chętnie przyjmują przyznane im komplementy.

W przeciwieństwie do Wojownika, siła Monarchy wzrasta tylko przez lata. W wieku 30-40 lat tacy mężczyźni muszą posiadać własną nieruchomość, a także mieć wielu tych, którym można dowodzić i którzy muszą być pociągnięci do odpowiedzialności. Jednym z głównych testów dla takich mężczyzn jest zdrada i spisek tych bliskich. Jednak przechodząc do formy gry, Monarchowie zawsze triumfują nad swoimi przeciwnikami.

Kupiec

Ten archetyp nadaje jednostce specjalną moc. Potrafi przejawiać się w różnych kierunkach i obejmować wszystkie obszary psychiki, od instynktu po umysł.

mężczyźni na szczycie góry

Archetyp Kupca pozwala osobie osiągnąć niespotykane dotąd wysokości, nie kosztem olbrzymich wysiłków wolicjonalnych i fizycznych, ale na marginesie i wydaje się być żartobliwy. Główną bronią takich mężczyzn nie jest pistolet ani sztylet, ale zdrowy rozsądek, poczucie humoru, kunszt, urok i twórcze myślenie. Charyzma handlowa okazuje się tak silna, że ​​niemożliwe jest, aby ktoś się temu opierał. I działa nawet wtedy, gdy wszyscy rozumieją ten kompletny nonsens. Niemniej rozmówca polubi sposób, w jaki to robi Kupiec. Tak więc ten archetyp pozwala człowiekowi stać się geniuszem komunikacji. Manipuluje ludźmi i wpływa na nich, a robi to bardzo chętnie, czerpiąc z tego prawdziwą przyjemność. Jednak w ogóle nie ma takiej władzy nad rozmówcą.

Handlarz ma niesamowitą zdolność przyciągania pieniędzy do siebie. Jednocześnie zawsze wierzy w zdrowy rozsądek, w swoją Gwiazdę i Szczęście. Potrafi kłamać, patrząc na rozmówcę szczerymi oczami. Pomaga mu przekonać się, że w takich chwilach sam zaczyna wierzyć w to, co się mówi. Człowiek z archetypem Kupca zawsze pociąga ryzyko, przygody i przygody.

Chłop

Ten archetyp pozwala człowiekowi być niewiarygodnie niezawodnym, przewidywalnym, konsekwentnym, wydajnym, odpornym i cierpliwym. Obserwował miłość do różnych wartości materialnych i pragmatyzmu. Ponadto ci mężczyźni są oszczędni i chciwi. Wśród ich trendów życiowych jest z pewnością coś, w czym podążają za tradycjami "wychowywania swoich dzieci", po czym będą "wprowadzać je w ludzi".

Archetyp chłopa wskazuje na niezwykle ekonomicznego i punktualnego człowieka, który jest pedantyczny, oszczędny i bardzo lubi porządek. Wszystkie jego działania mają na celu zapewnienie rodzinom i dzieciom. Robi wszystko dla kontynuacji swego rodzaju, jak również dla utrzymania Życia.

Człowiek z archetypem chłopa posiada zasoby, które dają mu siłę do wzmocnienia staranności. Pomagają mu metodycznie, spokojnie i cierpliwie tworzyć rezerwy do wykorzystania w przyszłości. Jednocześnie męscy chłopi z pewnością zajmą się tymi, którzy są blisko nich, oszczędzają surowce i pieniądze, a także zawsze dążą do porządku w sprawach.

Ludzie z takim archetypem żyją z umysłem. Wolą uczyć się na błędach innych. Jako żony zawsze wybierają kobietę, która ma wyższy status społeczny niż oni sami.

Filozof

Co jest charakterystyczne dla tych ludzi, którzy należą do tego archetypu? Aby iść do przodu, potrzebują filozoficznego uzasadnienia swoich działań. Ten zasób przyczynia się do ciągłego doskonalenia jednostki. W swojej działalności dąży do osiągnięcia stanu Mistrza.

człowiek w okularach

Archetyp Filozofa wprowadza w życie człowieka pragnienie badań, studiowania nowych i wiedzy. Tacy ludzie starają się dotrzeć do sedna esencji. Pragną wyjaśnić zjawiska zachodzące w przyrodzie, społeczeństwie i życiu, a także stworzyć własną teorię. Jednocześnie starają się uczyć innych ludzi, marzą o stworzeniu własnej szkoły i poszukują zwolenników, aby przekazać swoje doświadczenia.

I nawet poznając męskiego Filozofa, który stał się bezdomnym, można usłyszeć od niego smukłą teorię dotyczącą samorealizacji człowieka na tym świecie.

Jakie są te relacje z kobietami? Dla Filozofów ważne jest, aby ich ukochany odgrywał dla nich rolę ucznia. Tylko w tym przypadku mężczyźni z tym archetypem będą mogli nauczyć swojego partnera życiowego, jak postępować właściwie. Skuteczne, wykształcone i inteligentne kobiety nie są dla nich. W końcu te i nie ma się czego uczyć.

Z biegiem lat zasób Filozofów stopniowo się zwiększa. Po czterdziestu latach ważne jest, aby mogli nauczać i nauczać innych. W wieku pięćdziesięciu lat są gotowi pisać wspomnienia.

Mnich

Człowiek posiadający ten archetyp ma poczucie wysokiego celu, posługi i wypełnienia swojej misji. Tacy ludzie są wyjątkowi dzięki uwarunkowaniom duchowym. Również archetyp Monka charakteryzuje się samodyscypliną, opanowaniem i samowystarczalnością. Taki prototyp pozwala mężczyźnie wykorzystać ogromny zasób odporności psychicznej w postaci odporności na czynniki stresowe. W tym przypadku działania mnicha nie zależą od opinii innych. Taki człowiek nie przywiązuje się do ludzi, ale w tym samym czasie koniecznie trzyma się pewnej idei. Dlatego bardzo trudno jest przekonać mnicha.

człowiek w kapturze

Czy kobieta może być szczęśliwa z takim mężczyzną? Tak, ale stanie się to tylko wtedy, gdy w pełni poprze jego służbę dla idei, a także poradzi sobie z potrzebą swojego partnera życiowego, często pozostając w spokoju.

Sługa

Ten archetyp daje człowiekowi moc rozumienia tego, co jest niemożliwe do podporządkowania, a także poddania się temu. Taka osoba zawsze ulega upokorzeniu przed okolicznościami.

Archetyp Sługi pozwala osobie stać się godnym podwładnym, uczciwie wykonującym swoje obowiązki. Przez pewien czas ci ludzie zapominają, czego chcą i robią tylko to, czego potrzebują.

Ci ludzie, których moc Sługi jest zablokowana lub nieistotna, nigdy nie są w stanie zrobić poważnej kariery. W życiu postawili tylko piętno "buntownika".

Definicja typu osobowości

Oprócz powyższych istnieje wiele innych archetypów. Sam Jung nazywał ich numer bez końca.

Jak poznać typ osobowości? Aby to zrobić, musisz wykonać test męskiego archetypu. Dostępne są ankiety online. Są zaproszeni do odpowiedzi na 20 pytań, które mają na celu zidentyfikowanie psychoosobowej osobowości. Potrwa to około 5 minut. Potem będzie można uzyskać oszacowanie wskazujące, do jakiego archetypu należy człowiek.