Co to jest szok: jak temu zapobiec?

Pojęcie "szoku" jest bardzo dobrze znane lekarzom, ruchomym załogom ambulansu, którzy pracują z osobami rannymi z narażeniem życia. Wypadek samochodowy, upadek, trzęsienie ziemi, pożar, narażenie na prąd elektryczny — wszystko to może wywołać wstrząs, który jest jedynie krótkotrwałym spadkiem funkcji organizmu. Ekstremalne czynniki mogą zaburzyć istotne systemy, a w przypadku niepowodzenia udzielania pierwszej pomocy mogą je powstrzymać. Jednak termin ten jest również szeroko znany w psychologii. Czym jest szok emocjonalny? Spróbujmy to rozgryźć. Czym jest szok

Wymagania wstępne dotyczące wystąpienia warunku

Wszelkie doświadczenia z przeszłości mogą w pewien sposób przypominać o sobie. Nawet jeśli minęło wystarczająco dużo czasu, a człowiek był całkowicie w stanie poradzić sobie z problemem. Czasami przerażające wspomnienia wracają z krótkimi wspomnieniami, czasami niewytłumaczalnymi wybuchami emocji, a czasem obsesyjnym poczuciem strachu. W tym przypadku stan szoku może być spowodowany sytuacją, która powtarza okropną scenę z przeszłości, która wydaje się, że osoba ponownie przeżywa horror.

Objawy szoku

Najbardziej narażeni są ludzie, którzy doświadczyli poważnej traumy emocjonalnej w przeszłości. Najczęściej wstępne warunki możliwego stanu szoku występują u osób, które zostały poddane przemocy w rodzinie lub wśród rówieśników, a także u osób, które doznały ataku ze strony niezrównoważonych psychicznie ludzi.

W takim przypadku nałożenie na siebie obrazów z rzeczywistości i z ich przeszłego życia może naprawdę wywołać objawy wstrząsu — obniżenie ciśnienia krwi, rozszerzone źrenice, stan otępienia, obniżone rytmy serca, ogólne osłabienie, obniżenie temperatury skóry, brak pulsu. Ponadto objawy różnych ludzi manifestują się na różne sposoby. Wstrząs spowodowany incydentem może spowodować niemal wstrzymanie oddechu i, przeciwnie, szybkie przerywane ciężkie oddychanie. Stan szoku

Traumatyczne przeżycie

Uraz psychiczny prawie zawsze wiąże się z zagrożeniem dla życia i bezpieczeństwa osobistego. W tym przypadku osoba, jakby pozostała sama z jakimś zagrożeniem, nie widząc siły, by się jej oprzeć. Bardzo często ludzie subiektywnie oceniają sytuację, widząc w niej niebezpieczeństwo, nawet jeśli nie istnieje zagrożenie fizycznego oddziaływania. Dlatego fakt, że taki szok jest dobrze znany osobom, które doświadczyły przeszłości, jest najsilniejszą traumą psychologiczną. Aby pozbyć się obsesyjnych fobii i lęków, konieczny jest długi okres rehabilitacji, najlepiej pod nadzorem specjalistów.

Jakie sytuacje mogą wywołać szok emocjonalny?

Pojedyncze wspomnienie klęski żywiołowej może stale nawiedzać człowieka. Jednak ludzie, którzy nie mają silnych negatywnych śladów stóp, mogą również doświadczać szoku. To uczucie często jest spowodowane przez:

  • Niektóre niespodziewane, zupełnie nieoczekiwane zdarzenia.
  • Powtarzające się powtórzenia tej samej sytuacji.
  • Celowe okrucieństwo ze strony innych.
  • Negatywne wspomnienia z dzieciństwa.

"Byłem zszokowany", mówi kobieta, która straciła młodego krewnego w wypadku samochodowym. I rzeczywiście, nie mogła przewidzieć niczego podobnego, nie spodziewała się tego, ponieważ jej krewny był pełen siły i zdrowia.

W podobny sposób ludzie czują, że dowiadują się, że seryjny maniak działa w ich mieście. Strach i przerażenie porywają ich umysły, a potem zaczynają odczuwać okropny lęk dla swoich bliskich. Co więcej, ten strach może być kultywowany przez świadomość własnej bezradności i niezdolność do wpływania na sytuację. W takim przypadku każde nowe przestępstwo, które zostało nagłośnione, może wywołać kolejną falę szoku. Wstrząs z

Kto jest najbardziej tym dotknięty?

Oprócz osób, które przeżyły głęboką traumę psychologiczną, która pozostawiła nieusuwalny ślad w całym ich życiu, najbardziej wrażliwymi emocjonalnie są ludzie, którzy obecnie znajdują się w głębokiej depresji. Sam stres może wywoływać sytuacje szokujące, jakby znikąd. Zbyt wrażliwi są ci, którzy nie tak dawno temu doświadczyli szeregu zdarzeń prowadzących do strat i strat. Ludzie wydają się przestać należeć do siebie, każdy nieoczekiwany krzyk lub niespodzianka może już wywołać notoryczny stan szoku.

Czym jest szok i jak temu zapobiec w przyszłości?

Nieusuwalne urazy psychiczne, które tak często są w stanie wywoływać dalsze emocjonalne zamieszanie, najczęściej sięgają po nas od dzieciństwa. Jeśli osoba dorosła prędzej czy później będzie w stanie zaakceptować utratę bliskiej osoby lub swoje obawy, wtedy dziecko otrzyma odcisk na resztę swojego życia. Dlatego bardzo ważne jest, aby dbać o stan psychiczny swoich dzieci, nie poddawać ich okrutnym karom za najdrobniejsze wykroczenia, nie wprowadzać ich w środowisko, które im zagraża, nie dystansować się, nie zastraszać, nie zaniedbywać iw jakikolwiek sposób urażać. Byłem zszokowany

To, co jest szokujące, znane jest rodzicom, którzy wyśmiewają własne dzieci z ich gorzkich doświadczeń. Ludzie, którzy mogli spowodować fizyczne i emocjonalne obrażenia innych w dzieciństwie, byli systematycznie wykorzystywani. Zastanów się, jak zachować zdrowie psychiczne swoich dzieci.