Co to znaczy być bogatym duchowo?

Daleko od każdego można nazwać się bogaczem duchowym. Czasami takie kontrowersyjne kryteria definicji są zmieszane lub zastąpione przez oczywiście błędne. Jakie znaki są najdokładniejsze i co to znaczy być duchowo bogatym człowiekiem?

co to znaczy być bogaczem duchowym

Czym jest duchowe bogactwo?

Pojęcie "bogactwa duchowego" nie może być interpretowane jednoznacznie. Istnieją kontrowersyjne kryteria, z którymi najczęściej podaje się definicję tego terminu. Co więcej, są one kontrowersyjne osobno, wraz z nimi powstaje dość jasne pojęcie bogactwa duchowego.

 1. Kryterium ludzkości. Co to znaczy być bogatym duchowo z punktu widzenia innych ludzi? Często obejmuje to takie cechy jak ludzkość, zrozumienie, empatia, umiejętności słuchania. Czy można wziąć pod uwagę osobę bogatą duchowo, która nie ma takich cech? Najprawdopodobniej odpowiedź brzmi "nie". Ale pojęcie bogactwa duchowego nie ogranicza się do tych znaków.
 2. Kryterium edukacji. Jego istotą jest to, że im bardziej wykształcony jest człowiek, tym jest on bogatszy. I tak i nie, ponieważ istnieje wiele przykładów, w których dana osoba ma kilka formacji, jest inteligentny, ale jego wewnętrzny świat jest całkowicie ubogi i pusty. W tym samym czasie znane były osoby, które nie miały wykształcenia, ale ich wewnętrzny świat przypominał kwitnący ogród, kwiaty, z których dzieliły się z innymi. Przykładem może być pielęgniarka A.S. Puszkina. Prosta kobieta z małej wioski nie miała możliwości zdobycia wykształcenia, ale Arina Rodionovna była tak bogata w swoją wiedzę o folklorze i historii, że być może jej duchowe bogactwo stało się iskrą, która rozpaliła płomień kreatywności w duszy poety.
 3. Kryterium historii rodziny i ojczyzny. Jego istotą jest to, że nie można nazwać osoby bogatej duchowo, która nie nosi bagażu wiedzy o historycznej przeszłości swojej rodziny i ojczyzny.
 4. Kryterium wiary. Słowo "duchowy" pochodzi od słowa "duch". Chrześcijaństwo definiuje duchowo bogatego człowieka jako wierzącego, który żyje zgodnie z przykazaniami i prawami Boga.

co to znaczy być bogatym duchowo całością

Znaki duchowego bogactwa w ludziach

Co to znaczy być bogatym duchowo trudno powiedzieć w jednym zdaniu. Dla każdego główną cechą jest coś innego. Ale tutaj jest lista cech, bez których nie można sobie wyobrazić takiej osoby.

 • ludzkość;
 • empatia;
 • wrażliwość;
 • elastyczny, żywy umysł;
 • miłość do ojczyzny i znajomość jej historycznej przeszłości;
 • życie zgodnie z prawami moralności;
 • wiedza w różnych dziedzinach.

czym jest duchowo bogaty człowiek

Gdzie prowadzi duchowe ubóstwo?

W przeciwieństwie do duchowego bogactwa człowieka, istnieje choroba naszego społeczeństwa — duchowe ubóstwo.

Zrozumienie, co to znaczy być bogactwem duchowym w całej osobie, nie może być objawione bez negatywnych cech, które nie powinny być obecne w życiu:

 • ignorancja;
 • bezduszność;
 • życie dla przyjemności i poza prawami moralnymi społeczeństwa;
 • ignorancja i brak postrzegania duchowego i historycznego dziedzictwa ich ludu.

To nie jest cała lista, ale obecność już kilku cech może zdefiniować osobę jako ubogą duchowo.

Jakie jest duchowe zubożenie ludzi? Często zjawisko to prowadzi do znacznego spadku w społeczeństwie, a czasem do jego śmierci. Tak właśnie działa człowiek, że jeśli się nie rozwija, nie wzbogaca swojego wewnętrznego świata, to pogarsza. Zasada "nie idź w górę — zsuń się" tutaj jest bardzo sprawiedliwa.

Jak radzić sobie z ubóstwem duchowym? Jeden z naukowców powiedział, że bogactwo duchowe jest jedynym rodzajem bogactwa, którego nie można pozbawić człowieka. Jeśli wypełnisz swój wewnętrzny świat światłem, wiedzą, życzliwością i mądrością, to pozostanie z tobą do końca twojego życia.

Istnieje wiele sposobów duchowego wzbogacenia. Najskuteczniejszym z nich jest czytanie przyzwoitych książek. Jest to klasyka, choć wielu współczesnych autorów także pisze dobre dzieła. Czytaj książki, szanuj swoją historię, bądź mężczyzną z wielką literą — a następnie ubóstwo ducha nie dotyka cię.

Co to znaczy być bogaczem duchowym

Teraz możemy wyraźnie opisać obraz osoby z bogatym światem wewnętrznym. Bogaty duchowo, kim on jest? Najprawdopodobniej dobry rozmówca potrafi nie tylko mówić, słuchać, ale także słuchać, aby z nim rozmawiać. Żyje zgodnie z prawami moralnymi społeczeństwa, jest uczciwy i szczery wobec otoczenia, wie, czym jest empatia i nigdy nie przejdzie przez nieszczęście innych. Taka osoba jest inteligentna i niekoniecznie ze względu na otrzymane wykształcenie. Samokształcenie, stałe pożywienie dla umysłu i dynamiczny rozwój czynią go takim. Duchowo bogaty człowiek musi znać historię swego ludu, elementy swojego folkloru, aby być różnorodnie wykształconym.

duchowo bogaty człowiek, kim on jest

Zamiast zawarcia

W naszych czasach może się wydawać, że bogactwo materialne jest cenione ponad duchowe. Do pewnego stopnia tak jest, ale inne pytanie brzmi: przez kogo? Tylko duchowo zubożały człowiek nie doceni wewnętrznego świata swojego rozmówcy. Materialne bogactwo nigdy nie zastąpi szerokości duszy, mądrości, czystości moralnej. Współczucie, miłość, szacunek nie są kupowane. Tylko osoba bogata duchowo jest zdolna do manifestowania takich uczuć. Rzeczy materialne giną, jutro mogą już nie być. Ale duchowe bogactwo pozostanie z człowiekiem do końca życia i oświetli drogę nie tylko jemu, ale także tym, którzy są z nim. Zadaj sobie pytanie, co to znaczy być bogatym duchowo, postawić sobie cel i iść do niego. Uwierzcie, wasze wysiłki będą usprawiedliwione.