Czułość to zwiększona wrażliwość na określone czynniki.

Wrażliwość w psychologii jest odczuwaniem osoby o podwyższonej wrażliwości, niepewności i wrażliwości. Najczęściej tacy ludzie skarżą się, że nie są zrozumiani. Odnosząc się do specjalisty, pacjenci mówią o pojawieniu się nieprzyjaznego uczucia innych, a także rozumieją, że są gorsi od innych. Wrażliwość jest przejawem nadmiernej sztywności i nieśmiałości.

Szczególna wrażliwość

Wrażliwość w psychologii jest pojęciem związanym z cechami osobowości. Polega ona na nadmiernej wrażliwości i wrażliwości, podwyższonej sumienności, a także ciągłej tendencji do wątpienia w jego działania i utrwalania swoich doświadczeń. Osoba wrażliwa łatwo jest zranić psychicznie.

Ten stan szczególnej wrażliwości może być krótkotrwały. Często towarzyszy jej silne rozczarowanie, rozczarowanie lub nerwowe napięcia.

wrażliwość jest

Czułość może być również częsta lub nawet stała. Często ten sposób myślenia, kiedy osoba czuje, że cały świat jest mu przeciwny, utrudnia społeczną adaptację jednostki.

W przypadku wystąpienia takich objawów pojawia się potrzeba skonsultowania się z psychoterapeutą. Specjalista powinien zebrać rzetelną informację o pacjencie, aby wybrać właściwą taktykę leczenia i ułatwić stan pacjenta.

Wrażliwość jest stanem, który może być wynikiem różnych zaburzeń psychicznych. Należą do nich:

  • nerwica;
  • stresujące stany;
  • organiczne choroby mózgu;
  • patologie osobowości;
  • depresja;
  • zaburzenia lękowe;
  • endogenne zaburzenia psychiczne;
  • toksyczne uszkodzenie mózgu.

wrażliwość w psychologii jest

Krytyczny okres

Wrażliwość na wiek często obserwuje się u dzieci. W ich życiu nadchodzi moment, w którym następuje psychiczne dojrzewanie małej osoby, co przyczynia się do asymilacji przez niego pewnych funkcji. Z reguły środowisko otaczające dziecko przedstawia mu różne przypadki do ćwiczeń. Te ćwiczenia muszą spełniać potrzeby małej osoby. Ale zdarzają się sytuacje, kiedy tak się nie dzieje. W ten sposób dziecko traci możliwość naturalnego uczenia się.

Tak więc, dla rozwoju mowy, okres wrażliwy (optymalny okres dla rozwoju zdolności umysłowych) to wiek od jednego do trzech lat. W przypadku, gdy dziecko wychowuje się w środowisku zubożonym w mowę, jego opóźnienie w rozwoju mowy jest dość znaczące. Ponadto wyrównanie tej luki jest bardzo trudne. Czuły okres rozwoju słuchu fonemicznego wynosi pięć lat, a sześć lub osiem lat — opanowanie umiejętności pisania.

Przedwczesne i późne szkolenie daje z reguły niskie wyniki.

wrażliwość na wiek

Podatność na czynniki zewnętrzne

Wraz z wiekiem w psychologii występuje tak zwana wrażliwość charakterystyczna. Jest to zjawisko pogarszania podatności emocjonalnej na pewien rodzaj zewnętrznych wpływów. Ten stan przejawia się w relacjach z ludźmi wokół nich. Wrażliwość cechowa to zdolność do głębokiego zrozumienia osobistych przejawów i empatii w danej sytuacji. W tym sensie jest to cecha pozytywna. Ale z drugiej strony ten rodzaj wrażliwości sprawia, że ​​osoba jest psychicznie wrażliwa. Na tej podstawie mogą pojawić się bolesne przejawy wrażliwości i wrażliwości. W najbardziej niekorzystnych przypadkach występują zaburzenia nerwicowe.

Cechy temperamentu

Stopień wrażliwości ocenia się na podstawie siły zewnętrznych wpływów, które są niezbędne do pojawienia się jakiejkolwiek mentalnej reakcji. Tak więc, dla jednej osoby pewne stany nie mogą wywoływać żadnego podrażnienia, w tym samym czasie dla drugiego są silnym czynnikiem pobudzającym. Na przykład, jeśli istnieje jakaś niezaspokojona potrzeba, jedna osoba może tego nie zauważać, a druga z pewnością cierpi na tych samych warunkach. Możemy więc wnioskować, że wrażliwość jest pojęciem, które zależy od temperamentu jednostki.

Różne rodzaje ludzi z natury

Wrażliwość temperamentu u osób cholerycznych charakteryzuje się niestabilnością i nadmierną drażliwością. Tacy ludzie często obserwują zachowania cykliczne. Ich intensywne działania mogą dramatycznie spaść. Wynika to z obniżenia siły psychicznej lub utraty zainteresowania. Tacy ludzie odróżniają się od reszty ostrymi i szybkimi ruchami, a także jaskrawymi wyrazami uczuć w wyrazie twarzy. Nieznaczną wrażliwość obserwuje się u osób sangwinicznych. Osoby te łatwo dostosowują się do zmieniających się warunków. Dlatego czynniki zewnętrzne nie zawsze mają negatywny wpływ na ich zachowanie.

wrażliwość temperamentu Wrażliwa sztywność różni się flegmatyczną. Tacy ludzie mają powolny przebieg procesów psychologicznych. Zjawisko podniecenia flegmatyków jest równoważone silnym hamowaniem. Właśnie dlatego tacy ludzie są w stanie powstrzymać swoje impulsy.

Zwiększona wrażliwość i emocjonalna wrażliwość są melancholijne. Bardzo boleśnie reagują na nagłą komplikację sytuacji. W niebezpiecznych sytuacjach mają silne poczucie lęku. W kontaktach z nieznajomymi, melancholijni ludzie czują się bardzo niepewnie.