Czym jest psychologia?

Im bardziej złożone i wieloaspektowe życie, tym większe zainteresowanie pokazujemy w naszym wewnętrznym świecie, próbując zrozumieć i poznać całą jego głębię, wzorce rozwoju i kształtowanie osobowości oraz sposoby interakcji ze środowiskiem, aby nasze życie było bardziej harmonijne i udane. Być może właśnie dlatego zainteresowanie psychologią jako nauką o człowieku, jego cechami osobistymi, nie tylko nie ustępuje, ale wręcz przeciwnie, stale rośnie. Czym jest psychologia? Czym jest ta nauka próbująca rozwikłać zagadkę ludzkiej duszy?

Studiując psychologię, niektórzy ludzie próbują dowiedzieć się więcej o sobie w ten sposób, inni, przypisując sobie rolę "uzdrawiaczy duszy", starają się opanować metody i techniki wpływania na osobę, aby pomóc mu zrozumieć jego problemy życiowe. Jednak do wykonania tych złożonych zadań potrzebna jest głęboka wiedza, ciągłe i metodyczne badania mechanizmów zachowań, rozwój naukowych metod poznawania wewnętrznego świata osoby oraz bodźce do jej rozwoju i doskonalenia. Czym jest psychologia? Jest to obszerna baza teoretyczna, gromadzona przez długie lata badań eksperymentalnych i obserwacji empirycznych, które są opisane, usystematyzowane i podsumowane przez naukowców-psychologów z różnych szkół i kierunków. Psychologia jest także działaniem praktycznym: praktykujący psycholog w pokoju konsultacyjnym stara się pomóc ludziom z problemami związanymi z planami społecznymi, intelektualnymi i emocjonalnymi. Ponadto praktykujący psychologowie są coraz częściej obecni w przedsiębiorstwach i szkołach, gdzie uczestniczą w organizacji pracy, nauczania i zarządzania. Specjaliści ci wykorzystują zgromadzoną i uogólnioną wiedzę teoretyczną, identyfikując w praktyce i w bezpośredniej interakcji z ludźmi swoje słabe punkty.

Odpowiadając na pytanie, co jest praktyczne w psychologii, konieczne jest wyizolowanie i opisanie wszystkich zastosowanych dziedzin tej nauki.

Psycholog kliniczny pracuje z ludźmi, którzy doświadczają różnych fobii, stanów nerwicowych, lęków, które zakłócają ich normalne codzienne życie. Dzięki rozmowom i technikom psychologicznym specjalista identyfikuje te problemy, aby wybrać odpowiednią psychoterapię.

Głównym zadaniem psychologa konsultingowego jest pomaganie ludziom w relacjach międzyludzkich, rodzinie, grupie, w sytuacjach konfliktowych. Specjaliści ci pracują w szkołach, aw przedsiębiorstwach w centrach kryzysowych pomagają ludziom, którzy popadli w trudne sytuacje życiowe. Doradcy psychologowie są bardzo poszukiwani w sferze prawnej, pomagając w rozwiązywaniu przestępstw, w obronie i pracy z więźniami.

Psychologia wojskowa zwraca uwagę na udoskonalanie metod dowodzenia, wzmacnianie relacji między grupami. Szczególne miejsce zajmują tutaj badania związane z zespołem pourazowym — ciężkim stanem psychicznym tych, którzy uczestniczyli w działaniach wojennych.

Psychologia sportu opracowuje zalecenia dla sportowców, pomagając im osiągnąć wysokie wyniki w sporcie. W końcu wiadomo, że nie tylko dobry trening fizyczny, ale także pewna psychologiczna postawa jest bardzo ważna dla zwycięstwa sportowca.

Kolejną ważną gałęzią psychologii praktycznej jest psychologia reklamy. Jego głównym zadaniem jest pomoc profesjonalistom zajmującym się reklamą w tworzeniu najbardziej efektywnych mechanizmów promocji i sprzedaży towarów i usług na rynku, w których bardzo ważną rolę odgrywa psychologia koloru, formy i dźwięku.

Jest wiele stosowanych obszarów psychologii. Im bardziej dynamiczne jest społeczeństwo, tym szersza staje się dziedzina aktywności psychologicznej. Ale oprócz stosowanych, istnieje również znaczna ilość teoretycznych dziedzin nauki, z których każda ma własne metody rozumienia i badania jednostki i społeczeństwa, własnej podstawy teoretycznej i własnego specjalnego spojrzenia na modele ludzkich zachowań. Najbardziej podstawowe z nich to behawioryzm, psychoanaliza, psychologia gestaltowa, psychologia poznawcza, egzystencjalna i humanistyczna itp. Czym więc jest psychologia? Odpowiedź na to pytanie jest dość trudna, ponieważ prosta definicja kryje bardzo rozległą warstwę aktywności ludzi próbujących zrozumieć siebie i świat wokół nich.