Czym są umiejętności interpersonalne? Rozumiemy!

Czym są umiejętności interpersonalne? Prędzej czy później wszyscy się nad tym zastanawiają. Ta jakość jest niezbędna dla wszystkich ludzi, aby osiągnąć sukces. Bez wysokiego poziomu umiejętności komunikacyjnych trudno sobie wyobrazić menedżerów, ludzi z sektora usług, specjalistów od PR, i tak dalej. Oznacza to możliwość szybkiego znalezienia wspólnego języka z przeciwnikami, natychmiastowego zmieniania przebiegu zachowań w zależności od okoliczności i możliwości dostrojenia się do jednej fali z zupełnie innymi ludźmi.

co to jest towarzyskość Większość pracowników obsługi personelu zazwyczaj nie zwraca uwagi na listę cech osobowych wymienionych w CV, ale brak tej jakości powinien ostrzegać pracodawcę i na pewno wzbudzać podejrzenia.

Czym jest towarzyskość z punktu widzenia menedżera personelu? Przede wszystkim jest to doświadczenie jego pracy, a także wyniki, które udało mu się osiągnąć wcześniej. Wszystkie zawody zorientowane na klienta implikują obecność tej umiejętności, jest to niezbędne do udanej pracy. Doświadczeni oficerowie personelu rozróżniają następujące rodzaje umiejętności komunikacyjnych: pisemną i ustną.

Napisane

Można to ocenić na podstawie podsumowania, obecności błędów stylistycznych i gramatycznych, zwłaszcza jeśli mówimy o odpowiedzialnej pozycji. Obecność błędów — jest to kolejny powód, aby przestać rozważać kandydaturę wnioskodawcy.

umiejętności komunikacyjne Kolejnym wskaźnikiem jest to, jak uporządkowane, kompletne, jasne i zwięzłe podsumowane, jak opisano przez funkcjonalność wnioskodawcy, jego osiągnięcia. Jednak nie ma sensu opisywać wszystkiego za dużo.

Umiejętności komunikacji ustnej

Możesz to sprawdzić za pomocą wywiadu osobistego, a także poprzez analizę psycholingwistyczną. Istnieje kilka kryteriów, które mogą dać ocenę tego rodzaju towarzyskości.

  • Zdolność do jasnego i niedrogiego formułowania myśli. Mowa powinna być logiczna i uporządkowana. Dlatego menedżerowie HR często zadają pytania wymagające szczegółowych odpowiedzi. Czym jest towarzyskość, jeśli nie zwięzłość? W końcu, jak wiadomo, zwięzłość jest siostrą talentu. Na przykład, jeśli jesteś proszony o opowiadanie o sobie. Mała, uporządkowana opowieść o sobie, która zajmuje nie więcej niż cztery minuty, będzie oceniana przede wszystkim.
  • Adekwatność. Jednym z ważnych wskaźników wnioskodawcy — właściwe podejście do siebie i innych. Możliwość przejścia na "ciebie" od pierwszych minut rozmowy nie jest wysoką towarzyskością, a raczej brakiem profesjonalnej etykiety.
  • Umiejętność słuchania. Bez tego ludzie nie będą w stanie prowadzić konstruktywnego dialogu. Ci, którzy stale mówią i nie słyszą innych, nie znajdą wzajemnego zrozumienia ze swoim rozmówcą. Skuteczność negocjacji z takim przeciwnikiem będzie równa 0 i często pozostawi po sobie negatywne wrażenie. wysokie umiejętności interpersonalne
  • Zdolność do pozyskania rozmówcy jest jedną z odpowiedzi na pytanie, co to jest towarzyskość. Przy pomocy technik psychologicznych osoba może utrzymać uwagę przeciwnika, rozpoznać jego reakcję na różne frazy i zmienić swoje zachowanie w odpowiednim czasie, zależnie od tego. To, podobnie jak umiejętność poprawnej interpretacji języka migowego, jest najpewniejszą drogą do wzajemnego zrozumienia.