Czynniki tworzenia osobowości Główna charakterystyka

Duża część badań naukowych i prac z dziedziny psychologii poświęcona jest problemowi rozwoju społecznego i socjalizacji. Ogólnie naukowcy zgadzają się, że istnieją następujące czynniki kształtowania osobowości:

  • ludzki genotyp;
  • środowisko społeczne;
  • aktywność w działaniach i komunikacji;
  • doświadczenie życiowe;
  • czynniki naturalne;
  • wyjątkowe indywidualne doświadczenie.

Przyjrzyjmy się bliżej ich cechom.

Genetyczne czynniki kształtowania osobowości. Są one podstawowe w początkowych etapach rozwoju dziecka, ponieważ są odbierane przy urodzeniu. Faktem jest, że cechy dziedziczne są podstawą do formowania się człowieka. Mówimy o takich genetycznych cechach jednostki jak zdolności, cechy fizyczne, typ i cechy układu nerwowego. Oczywiście, odcisnęły piętno na charakterze osoby i jej funkcjonowaniu w świecie zewnętrznym. Dziedziczność genetyczna w dużej mierze wyjaśni indywidualność, różnicę od innych, ponieważ nie ma identycznych podmiotów z pozycji dziedziczności.

Kulturowe czynniki kształtowania osobowości. Każde cywilizowane społeczeństwo ma określony zbiór zasad społecznych, norm i wartości. Powinny być wspólne dla wszystkich członków danej kultury. W związku z tym stopniowo formowana jest osobowość modelowa, zawierająca takie szczególne zasady i wartości, które społeczeństwo powinno zaszczepić każdemu członkowi. W związku z tym w każdym społeczeństwie, przy pomocy kultury, zostanie utworzona osoba, która łatwo nawiąże kontakt i współpracę. Jeśli nie ma takich standardów, postawi to podmiot w sytuacji niepewności kulturowej.

Naturalne czynniki kształtowania osobowości mają wpływ na rozwój człowieka. Jest oczywiste, że warunki klimatyczne stale wpływają na zachowanie, uczestnicząc w jego tworzeniu. W tym procesie wiele się liczy. Ludzie, którzy wychowali się w różnych klimatach, będą się różnić od siebie. Wystarczy porównać mieszkańców gór, stepów i tropikalnej dżungli. Na otaczającą przyrodę nieustannie się wpływa, dzięki czemu zmienia się struktura osobowości.

Największa grupa składa się ze społecznych czynników kształtowania osobowości. Faktem jest, że tylko oni przyczyniają się do tego, że dana osoba staje się osobą. Środowisko społeczne wpływa na proces socjalizacji, dzięki któremu jednostka nabiera normalnych zasad grupy i powstaje jego "ja". W rezultacie powstaje wyjątkowość każdej osoby. Ale kształtowanie osobowości w procesie socjalizacji ma kilka różnych form: poprzez naśladownictwo, rozwój ideałów i tak dalej. Może to być zarówno podstawowa, postępująca w rodzinie, jak i wtórna, realizowana w instytucjach społecznych (przedszkolne instytucje edukacyjne, szkoły, uczelnie, uniwersytety i organizacje pracownicze). Jeśli dochodzi do nieudanej socjalizacji jednostki z istniejącymi prawami i normami kulturowymi, może ona wywoływać społeczne odchylenia, powodując powstawanie wewnętrznych i zewnętrznych konfliktów.

Indywidualne czynniki kształtowania osobowości oznaczają obecność ludzkiego doświadczenia. Istota ich oddziaływania jest następująca: każdy może znaleźć się w różnych sytuacjach, w których doświadczy zewnętrznego wpływu. Sekwencja takich momentów jest wyjątkowa dla każdego. Jednak w wyniku upływu tych sytuacji każda osoba będzie oczekiwała wszelkich zdarzeń opartych na negatywnym lub pozytywnym doświadczeniu. Dlatego, jeśli weźmiemy pod uwagę główne czynniki kształtowania osobowości, to unikalne indywidualne doświadczenie będzie fundamentalne.