Dlaczego pojawiają się konflikty między rodzicami a dziećmi?

Temat relacji międzypokoleniowych jest bardzo obszerny. Są jednak najczęstsze przyczyny konfliktów, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Bez względu na to, jak uważni i zrozumienie mogą być rodzice, i bez względu na to, jak bardzo dzieci próbują, niestety, nie mogą uniknąć konfliktów. Jest to rodzaj adaptacji wszystkich członków rodziny. Dlaczego więc pojawiają się konflikty między rodzicami a dziećmi?

Powody

Przyczyny mogą być zarówno ogólne, jak i szczegółowe, związane z psychologią związków bliskich. Dlaczego więc występują konflikty między rodzicami a dziećmi? Tutaj wiele zależy od rodzaju interakcji przyjętej w rodzinie.

dlaczego pojawiają się konflikty między rodzicami a dziećmi

Istnieje pewien rodzaj relacji harmonijny, a także przeciwny. W pierwszym przypadku pojęcie wzajemnej pomocy powstaje w rodzinie, każdy zna swoją rolę, a wszyscy jej bliscy znajdują się po tej samej stronie płotu. Typ dysharmonijny charakteryzuje się negatywnym modelem relacji między małżonkami. Komunikacja odbywa się w przypadku ataków, oskarżeń i ukrytego lub jawnego braku szacunku. Dzieci w takiej rodzinie początkowo dorastają z uczuciem nieustannego niepokoju.

Konflikty na tle metod edukacji: nadmierna opieka i zakazy

Konflikty między rodzicami a dziećmi często pojawiają się na tle metod wychowawczych, które mają destrukcyjną moc. Cechami charakterystycznymi tego są przede wszystkim nieporozumienia między ojcem a matką w kluczowych kwestiach. Na przykład, jeden z rodziców właśnie zakazał dziecku jedzenia cukierków, podczas gdy drugi z nich natarczywie go oferuje. Ta niekonsekwencja prowadzi nie tylko do nieznajomości porządku dzieci, ale także do pojawiania się konfliktów między dorosłymi. Metody niszczące obejmują także zakazy i nadmierną opiekę, nadmierne wymagania dotyczące osiągnięć dzieci, a także częste porównania z innymi. Zalecane jest ustalanie standardów dla sukcesu w rodzinie, a także metod promocji. Wtedy dzieci stworzą prawidłowe zrozumienie wartości i priorytetów prawdziwego życia.

Kryzysy wieku

Kryzysy w pewnym wieku stanowią dodatkowy powód konfliktów między rodzicami i dziećmi. Statystyki takich sytuacji przekraczają 80%. W okresie przejściowym dziecko próbuje zrewidować system wartości, który został już ukształtowany w poprzednim segmencie wiekowym. Kryzys pojawia się w pierwszym, trzecim, szóstym roku życia, w okresie dojrzewania, warunkowo do 14 lat, aw okresie młodzieńczym — do 18 lat.

konflikty rodzic-dziecko

Każda z nich ma swoje osobliwe cechy percepcji świata zewnętrznego i interpretacji różnych sytuacji. Dziecko zaczyna się buntować w sprawach, które wcześniej nawet nie rodziły pytań.

Czynniki osobowości i typy relacji

Konflikty między rodzicami a dziećmi często pojawiają się z powodu czynników osobistych. Najczęściej spotykany jest konserwatyzm starszego pokolenia. Nie sam fakt, jak jego przejawy. Należą do nich niechęć do pojmowania nowych rzeczy, do słuchania osobistych opinii dzieci, w wyniku — brak szacunku ich punktu widzenia. Chociaż w odpowiedzi rodzice wymagają bezwarunkowego posłuszeństwa i uczczenia swoich wieloletnich doświadczeń. Jest to bardzo podobne do dyktowania, które jest jednoznacznym błędem dorosłych. Wcześniej czy później będzie to wymagało odpowiedniej reakcji. Właśnie dlatego rodzą się konflikty między rodzicami i dziećmi.

dlaczego istnieją konflikty między rodzicami i dziećmi w jaki sposób

To, w jaki sposób ludzie z różnych pokoleń się komunikują, wyraźnie widać na podstawie typów relacji między seniorami a juniorami, podzielonych na:

• Optymalny, gdy wszyscy są szczęśliwi, na co pozwala sytuacja.
• Konieczne, w którym rodzice są zainteresowani sprawami dzieci, a ci z kolei chętnie dzielą się swoimi przemyśleniami.
• Jednostronne lub natrętne. W tym przypadku większość dorosłych rozpoczyna rozmowy na temat spraw młodszego pokolenia. Odpowiedź opiera się na poczuciu przychylności.
• Zignoruj. Kiedy dzieci chętnie dzielą się swoimi zainteresowaniami, ale w zamian otrzymują tylko obojętność rodzicielską. Często brzmi "tak, możesz pokazać coś nowego".
• Kiedy styl życia młodszych jest przyczyną konfliktu. W tym przypadku starsi mają rację.
• Kiedy wybór młodszego pokolenia wywołuje sytuacje konfliktowe z rodzicami, dzieci mają rację.
• Wzajemne lekceważenie, gdy nikt nie jest zainteresowany sprawami drugiego człowieka. Dzieci i rodzice często zmuszani są do życia na tym samym terytorium, będąc jednocześnie obcy.

Dlaczego konflikt?

Dlaczego pojawiają się konflikty między rodzicami a dziećmi? Ze względu na nastolatki i ich zachowanie. Tutaj w rzeczywistości nie tak proste. Spór między nastolatkami i rodzicami przebiega według następujących typów:

• Seniorzy stale podnoszą poprzeczkę sukcesu dla dziecka, w końcu męczy go walka o prymat.
• Nadmierna opieka, przejawiająca się w nadmiernej opiece i interwencji rodziców we wszystkich dziedzinach życia dziecka.
• Pełna kontrola, dyktatura, brak akceptacji przez rodziców najmniejszego śladu niezależności dziecka.
• Władza, gdy wszyscy próbują udowodnić swoją sprawę, bez względu na koszt.

dlaczego pojawiają się konflikty między rodzicami a dziećmi, jak można je rozwiązać

Dzieci najczęściej reagują na następujące zachowania: sprzeciw, nieposłuszeństwo, a także izolacja.

Doświadczenie jest ważne

Odkryliśmy, dlaczego rodzi się konflikt między rodzicami i dziećmi. Jak możesz uniknąć takich sytuacji? Być może nikt wykwalifikowany psycholog nie może udzielać takich zaleceń. Faktem jest, że takie sytuacje przyczyniają się do powstania pewnego doświadczenia, które jest bardzo ważne dla kształtowania pełnoprawnej osobowości. Zapobieganie użytecznym lekcjom nie jest tego warte i nie zadziała, nawet z wielkim pragnieniem.

Równy dialog

Aby ułatwić przeżycie naturalnych chwil, należy wziąć pod uwagę główne powody konfliktów między rodzicami i dziećmi. To, jak można je rozwiązać, jest bardzo interesujące dla wielu. Korzyści dla siebie i dla całej rodziny można uzyskać, jeśli dostrzeże się sprzeczności, które pojawiają się jako norma zdrowego rozwoju stosunków. Nie trzeba się kłócić, lepiej posłuchać punktu widzenia dziecka i wyjaśnić własne. To będzie dialog, a nie debata. Jeśli dzieci są jeszcze wystarczająco małe, powinieneś sprawdzić swój system zakazów.

dlaczego pojawiają się konflikty między statystyką rodziców i dzieci

Konieczne jest zastąpienie "can not" słowem "spróbujmy inaczej". Dzieci powinny być zabronione tylko w przypadku niebezpieczeństwa lub niemożliwości tego, co się dzieje. Wszystkie inne sytuacje można rozwiązać pokojowo. Takie podejście zawsze może znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego pojawiają się konflikty między rodzicami a dziećmi. Jak je rozwiązać, należy zasugerować doświadczenie z minionych lat.

Posłuchaj swojego dziecka

Jeśli w dzieciństwie obecni rodzice nie mogli mieć opinii, sytuacja ta powinna się radykalnie zmienić dla ich dziecka. Musisz usłyszeć własne dziecko. Wtedy nie możesz się martwić o jego niezaspokojone potrzeby, ponieważ mamy i tatusiowie będą wiedzieć, co jest naprawdę potrzebne.

dlaczego rodzą się konflikty między rodzicami a dziećmi, jak je rozwiązać

Wniosek

Zanim zapytasz kogokolwiek, dlaczego pojawiają się konflikty między rodzicami a dzieckiem, powinieneś zadać sobie to pytanie. Musisz postawić się w miejscu młodszego pokolenia, otworzyć umysł na coś nowego. Dyktat należy zastąpić opcją wybraną dla dzieci. Ważne jest, aby być konsekwentnym z dzieckiem, to znaczy dotrzymywać obietnic.