Emocje człowieka — jego życie duchowe

Człowiek nie jest komputerem, nie robotem, nie samochodem. W przeciwieństwie do nich jest osobą emocjonalną. Charakteryzuje się doświadczeniami duchowymi. Nastrój wpływa na świat wewnętrzny, od tego zależy także odbiór otaczającej go rzeczywistości. Zdaniem psychologów, jak pracujemy, działamy, wpływa na nasz stan emocjonalny.

Na jakie obszary życia i działania wpływają ludzkie emocje? Aby zrozumieć to pytanie, musisz najpierw zrozumieć rodzaje emocji.

Podstawą występowania jest nastrój. Różnorodność nastroju — nastrój, który z kolei może być świadomy i nieświadomy.

Odmiany nastroju:

  1. Pozytywne — tworzy pozytywne nastawienie, korzystnie wpływa na aktywność.
  2. Negatywny — negatywny efekt, hamuje pracę.
  3. Neutralny — jest rzadki, przejawia się w postaci apatii.

Ponadto najczęstsze ludzkie emocje, takie jak stres, afekt, frustracja.

Stres jest długim procesem, w którym psychika jest w napięciu ze względu na pewne sytuacje życiowe.

Afekt jest duchowym doświadczeniem, które powstało jako reakcja organizmu na jakiś negatywny epizod. Czas trwania stresu jest gorszy.

Frustracja to nagromadzony bagaż emocji, po doświadczaniu problemów, niepowodzeń itp., Które mogą doprowadzić człowieka do depresji.

Uczucia i emocje danej osoby można podzielić na kategorie:

— altruistyczne — są to uczucia, doświadczenia, które powstają, gdy chcesz udzielić jakiejkolwiek pomocy, aby pomóc w czymkolwiek;

— komunikatywny — emocje te powstają, gdy potrzeba komunikacji;

— gloryka — wynikająca z potrzeby i chęci sławy, dla autoafirmacji;

— praktyczne — takie jest pragnienie sukcesu, pokonywanie trudności;

— romantyczny — pragnienie niezwykłego, czekającego na cud "wzlotu w chmurach";

— Gnostyk — pragnienie harmonii we wszystkim, pragnienie przezwyciężenia sprzeczności, które powstały;

— estetyczny — taka jest potrzeba piękna;

— hedonistyczny — pragnienie wygodnej egzystencji, zarówno duchowej, jak i fizycznej;

— akizitivnye — to pragnienie akumulacji;

— mobilizacja to chęć pokonania różnych barier, pasji, ekscytacji.

Odpowiednio wykorzystując zjawiska emocjonalne, możesz zarządzać własną komunikacją, kierując ją w korzystny dla siebie sposób. Ale czy wszystkie emocje są pomocne i konieczne? Absolutnie wszystko! Nawet ujemny. Nawet porażka może być pomocna. To jest bodziec do samodoskonalenia. W końcu, kiedy wszystko idzie dobrze i miarowo, nie ma myśli ani pragnienia, aby cokolwiek zmienić.

Jaka jest rola emocji w życiu człowieka?

Na to pytanie można odpowiedzieć w sposób ogólny, analizując funkcje, które są nieodłączne od tej czy innej emocji. Tak więc główne funkcje:

— komunikatywny;

— motywacyjny;

— regulacyjne;

— sygnał;

— bezpieczeństwo.

Tak więc emocje człowieka są jego życiem duchowym, wypełnionym doświadczeniami, najbardziej różnorodnymi, które stale się zastępują. Reprezentują subiektywną ocenę pewnych zdarzeń, znaczenie tego, co się dzieje wokół, wyrażone w postaci doświadczeń. Za pomocą emocji człowiek intuicyjnie orientuje się w otaczającym go świecie.

Emocje charakteryzują się cechą ilościową nazywaną intensywnością.

Intensywność z kolei określa dwa czynniki:

— stopień niezadowolenia z danej potrzeby;

— stopień zaskoczenia, bezpośrednio wpływający na zadowolenie.

Czas trwania jest tymczasową cechą emocji.

Z teoretycznego punktu widzenia można wybrać ogromną różnorodność emocji. Jednocześnie emocjonalny makijaż każdej osoby jest indywidualny. Na tym tle izolowane emocjonalne typy osobowości.