Emocjonalnie silna wola sfery osobowości

Emocjonalno-wolicjonalna sfera osobowości zawiera dwa ściśle ze sobą powiązane pojęcia, z których jednym są ludzkie emocje i uczucia, a druga to wola. Te formy refleksji mentalnej są charakterystyczne dla wszystkich żywych istot. Wyrażają się one nie tylko w wewnętrznych doświadczeniach, ale także w postaci manifestacji ciała, takich jak zmiany w wyrazie twarzy, gesty, postawa, nadmierne pocenie się lub zakłócenia częstotliwości oddechu i bicia serca.

Emocjonalno-wolicjonalna sfera osobowości nie ma odpowiedników. Każda osoba reaguje inaczej na ten sam proces mentalny. Ten sam stan może u jednej osoby wywołać emocjonalny wzrost, aw innej trwałą apatię. Niektórzy wzbudzą strach i niebezpieczeństwo, inni spowodują odrętwienie od bezradności. Głęboka depresja i świadomość własnej nieistotności prowadzi do zakłócenia normalnego przebiegu procesów umysłowych w ciele. Bardzo często ludzie z podobnymi zaburzeniami jedynym wyjściem z tej sytuacji wydaje się być samobójstwem.

Jednak w większości przypadków negatywne stany emocjonalne są szkodliwe tylko w nadmiarze. Eksperymenty pokazały naukowcom, że niektóre skutki negatywnych bodźców mają pozytywny wpływ na oczekiwaną długość życia. Aktywność umysłowa jakiejkolwiek osoby musi otrzymywać negatywne napięcie. Bez tego nie będzie można w pełni cieszyć się pozytywnymi emocjami. Równie niemożliwym jest ciągłe picie bez poczucia pragnienia.

Emocjonalno-wolicjonalna sfera osobowości zawiera jasny kalejdoskop nieopisanych doznań i emocji, których przykład można nazwać pasją. To głębokie emocjonalne doświadczenie silnie wyraża się w osobach z niestabilną psychiką. Może trwać dość długo i wiązać się z wieloma czynnikami. Pasja może powstać zarówno dla żywego obiektu, jak i dla dowolnego stanu lub pamięci. Jedną z stałych emocji każdej osoby jest nastrój. Bez tego "przewlekłego" stanu, ani jedna chwila życia nie przemija. Wyraźnie odzwierciedla się w zachowaniu i gestach każdego człowieka.

Najpotężniejsza w swojej strukturze jest reakcja emocjonalna ciała zwana afektem. Natychmiast chwyta ludzką psychikę i podsumowuje wszystkie doświadczenia w jednym kompleksie. Bardzo często taka kontrola nad ciałem prowadzi do najbardziej nieoczekiwanych konsekwencji. Afekt jest straszny z powodu niekontrolowanych działań i nieograniczonego przypływu emocji.

Jednak emocjonalno-wolicjonalna sfera osobowości obejmuje nie tylko ludzkie uczucia i emocje. Pojęcie woli, jako proces, który przyczynia się do świadomego zarządzania swoją psychiką, jest również integralną częścią każdej osoby. Jest to wola przejawiająca się przezwyciężaniem różnych przeszkód i przeszkód, które powstały na drodze człowieka. Tylko osoba o silnej woli będzie w stanie osiągnąć wyznaczony sobie cel i doprowadzić do logicznego końca wszystkich przedsięwzięć.

Wolna sfera osobowości nie jest odrębną własnością ludzkiej psychiki. Dlatego musi koniecznie być rozważany tylko razem z innymi aspektami jego życia umysłowego. Rzeczywiście, w rzeczywistości osoba o silnej woli tłumi emocje w imię realizacji innych. Na podstawie powyższego można zauważyć, że pojęcie "woli" oznacza zdolność ciała do działania zgodnie z zadaniem, nie zwracając uwagi na jakiekolwiek pragnienia i aspiracje.

Jak w przypadku każdego rodzaju działalności ludzkiej, wolicjonalna sfera wymaga silnego wsparcia psychologicznego. To jest motorem woli są uczucia. W końcu nawet osoba, która jest obojętna wobec siebie, nie może stać się posiadaczem silnej woli. Poddaje się na łaskę zdarzenia ślepego bez walki. Tacy ludzie bardzo często są cichymi niewolnikami swoich pasji, niezdolni do wygenerowania ani odrobiny satysfakcji z ich osiągnięć, ani znalezienia optymalnej ścieżki w życiu. Podobny stosunek do jaźni powstaje ze szkoły. Dlatego każda młoda osoba powinna z wyprzedzeniem myśleć o zdobyciu wystarczającej wiedzy i wypełnieniu kręgu przyszłych interesów.