Formy poznania zmysłowego

Poznanie jako zjawisko jest badane przez naukę zwaną gnoseologią.

Z punktu widzenia tej nauki termin ten odnosi się do zespołu metod, procesów, procedur służących do zrozumienia otaczającego nas świata, społeczeństwa i obiektywnej reakcji. Formy poznania zmysłowegoZmysłowa wiedza jest

Istnieje kilka rodzajów wiedzy.

• Religijni, których celem jest Bóg (bez względu na religię). Poprzez Boga człowiek stara się zrozumieć siebie, wartość swojej osobowości.

• Mitologiczne cechy systemu prymitywnego. Znajomość świata poprzez personifikację nieznanych pojęć.

• Filozoficzny. Jest to bardzo szczególny, holistyczny sposób poznania świata, osobowości, ich interakcji. Zakłada nie osiągnięcie indywidualnych rzeczy czy zjawisk, ale odkrycie ogólnych, uniwersalnych praw bytu.

• artystyczne. Odbicie i zdobywanie wiedzy poprzez obrazy, symbole, znaki.

• Naukowe. Poszukiwanie wiedzy obiektywnie odzwierciedlającej światowe prawa.

Wiedza naukowa jest dualna, ma dwa podejścia. Pierwszy jest nieempiryczny (teoretyczny). Ten typ obejmuje syntezę wiedzy uzyskanej empirycznie, konstrukcji naukowych teorii i praw.

Empiryczna ścieżka wiedzy zakłada, że ​​człowiek bada świat poprzez doświadczenie, eksperyment, obserwację.

Kant wierzył, że istnieją pewne etapy wiedzy. Na pierwszym polega zmysłowe zrozumienie, na drugim — zdrowie psychiczne, na trzecim — umysł. I tutaj na pierwszym miejscu pojawia się wiedza świata poprzez zmysły.

Poznanie zmysłowe to sposób na opanowanie świata, który zależy od narządów wewnętrznych osoby i jego zmysłów. Wzrok, węch, smak, słuch, dotyk tylko przynoszą podstawową wiedzę o świecie, jego zewnętrznej stronie. Wynikowy obraz będzie zawsze konkretny.

Tutaj jest ciekawy wzór. Uzyskany w rezultacie obraz będzie obiektywny w swojej treści, ale subiektywny w formie.

Obiekt zawsze będzie wszechstronny i bogatszy niż jego subiektywna percepcja, ponieważ pozwala poznać podmiot tylko w określonej perspektywie.

Istnieją pewne formy poznania zmysłowego.

• Uczucia: dotyk, słuch, węch, wzrok, smak. Jest to pierwsza wyjściowa forma wiedzy. Daje tylko częściowy widok przedmiotu. Jest poznawany przez zmysły, a zatem raczej jednostronny i subiektywny. Nie można ocenić smaku jabłka według jego koloru, niektóre wspaniałe (wizualnie) storczyki emitują obrzydliwy zapach dawno zaginionego mięsa.

• Formy poznania zmysłowego, takie jak percepcja, umożliwiają stworzenie zmysłowego obrazu przedmiotu lub zjawiska. To jest pierwszy etap wiedzy. Percepcja oznacza aktywną postać, ma pewne cele i cele. Percepcja pozwala gromadzić materiał, na którym można już budować osądy.

• Przesłanie. Bez tej formy poznania zmysłowego niemożliwe byłoby poznanie otaczającej rzeczywistości, zrozumienie jej i zachowanie jej w pamięci. Nasza pamięć jest selektywna. Nie odtwarza całego zjawiska, ale tylko te fragmenty, które są najważniejsze. Kroki wiedzy

Trzy formy poznania zmysłowego przygotowują człowieka do przejścia na inny, wyższego poziomu poznania — abstrakcji.