Interes osoby i jego potrzeb

Według wielu psychologów i socjologów całe ludzkie życie determinowane jest zaspokojeniem potrzeb biologicznych i społecznych. Są podstawą naszych działań. Interesy osoby, w prostych słowach, są świadomymi potrzebami. Te dwa elementy naszej psychiki i zachowania są głównym motywacyjnym rdzeniem. W tym artykule opisujemy potrzeby i zainteresowania danej osoby.

ludzkie interesy Najpopularniejszym modelem ludzkich potrzeb jest piramida amerykańskiego psychologa Abrahama Maslowa. Model ten nie uwzględnia interesów człowieka w całej jego różnorodności, za co był wielokrotnie krytykowany przez społeczność naukową, ale daje ogólne pojęcie o nich. Podstawą dla naszego zachowania jest zaspokojenie potrzeb fizjologicznych. Przede wszystkim osoba znajduje dach nad głową, a następnie szuka pożywienia i ciepła. Dobrze, że teraz idzie prosto do naszego domu. Pozwala nam to przejść do innych potrzeb, a mianowicie potrzeby samoobrony. Wszystkie żywe istoty chcą żyć, przynajmniej na poziomie biologicznym, więc potrzeba ochrony zwierzęcia, a także osobista pewność, że będzie ona żyła jutro, u ludzi leży u podstawy piramidy. Do tego dochodzą armie, policja, zasady moralności i etykieta w społeczeństwie.

Pośrodku piramidy potrzeba miłości i szacunku. Zdolności i interesy osoby zakochanej i szacunku od grup odniesienia (pożądanych) czasami działają jako zachowania destrukcyjne, począwszy od depresyjnych "samokopień" po samobójstwo. Każda osoba znajduje zaspokojenie w tych potrzebach w swoim ukochanym, rodzinie, przyjaźni i pracy. Zwierzęta, bez względu na to, jak romantyczna sytuacja, scenarzyści i pisarze nie mają potrzeb tego poziomu.

ludzkie możliwości i zainteresowania

Tak więc osoba jest pełna, żyje w gorącu i bezpieczeństwie, jest kochany i szanowany przez niektórych ludzi. Nadszedł czas dalszego rozwoju i nie ma lepszej podstawy do podskakiwania. Dlatego też interesy człowieka rozciągają się dalej — w sferze wiedzy. Potrzeby poznawcze są piątym krokiem w piramidzie. Osoba działa jako badaczka, jako argonauta w poszukiwaniu wiedzy i umiejętności.

Interesy ludzkie nie kończą się na tym, końcowymi etapami są potrzeby estetyczne i potrzeba samorealizacji. Jeśli pierwszy może być zaspokojony za pomocą sztuki — kina, muzyki, literatury, te ostatnie wymagają osiągnięcia celów, rozwoju osobistego w różnych obszarach.

Według Abrahama Maslowa, osoba stopniowo przechodzi od podstawy piramidy do jej wierzchołka. Chociaż inni naukowcy mówią, że dana osoba może być bardzo zadowolona, ​​będąc na tym samym poziomie przez długi czas — na przykład, znajdując miłość i zaspakajając ich potrzeby seksualne. Interesy danej osoby mogą się po prostu wyczerpać, więc nie będzie miał motywacji, aby się podnieść.

ludzkie potrzeby i zainteresowania

Podsumowując, zauważamy, że zainteresowanie polega na zaspokajaniu własnych potrzeb. Z reguły zainteresowanie jest obiektywne i nie zależy od konkretnej ludzkiej świadomości, ponieważ sposoby rozwiązywania problemów, zaspokojenia potrzeb, osoba sama bierze z kultury. Uderzającym przykładem jest leczenie chorób. Mężczyzna pożycza je, zaspokajając potrzebę leczenia i samozachowawczości.