Jak nie reagować na negatywne: metody psychologiczne, porady ekspertów

Życie ludzkie jest dziwne i nieprzewidywalne w swoich przejawach i atakach losu. Czarny pasek zmienia się na biały, biały na czarny, a następnie na sukces i przeciwności losu, które zostają zastąpione sukcesem i szczęściem. I tak w kółko. Nie zawsze jest dobre lub zawsze złe. Regularnie są pewne przeszkody, które musi pokonać człowiek w swoim życiu. Ale jak nie reagować na negatywne, okresowe wkradanie się w życie każdego?

Szkodliwe skutki negatywnego oddziaływania na stan psycho-emocjonalny człowieka

Co samo w sobie jest negatywne? Jest to połączenie czynników zewnętrznych, które powodują dyskomfort i powodują stan psycho-emocjonalnego braku równowagi, powodując, że czuje się zraniony, poirytowany, pod presją. Wpływ negatywu na świadomość każdego przedstawiciela społeczeństwa negatywnie wpływa na wskaźniki jego samooceny, dobrego samopoczucia, nastroju. Pod wpływem negatywnych płynów niekorzystnego działania, skierowanego przeciwko konkretnej osobie, ta ostatnia zaczyna doświadczać silnego podniecenia, napięcia, dezorientacji, a nawet pewnego stopnia lęku. Dlatego należy zwalczać to zjawisko. Ale jak nauczyć się nie reagować na negatywne?

Nieporozumienie między ludźmi

Negatywny w życiu osobistym

Smutne, ale prawdziwe: sam człowiek jest źródłem wszelkich negatywnych. Z wyjątkiem żywej substancji w postaci stworzenia rozsądnej emitującej negatywną energię w kierunku własnego rodzaju, nikogo innego. Jedna osoba jest w stanie zanurzyć drugiego w stan przygnębienia i ucisku w ciągu kilku minut w swoim własnym słowie, czynie, działaniu. Wyrzut, uwaga, żrące słowo — każde stwierdzenie może zranić, wywołać bardzo nieprzyjemne, bolesne odczucia i wywołać emocje oburzenia, gniewu, wściekłości, strachu. I taki negatywny może przejawiać się w ramach absolutnie dowolnego kręgu komunikacji i pola działania: w życiu prywatnym, w zawodowej dziedzinie, w sferze edukacji, w sąsiedztwie lub towarzystwie — jednym słowem, wszędzie.

Jak nie reagować na negatyw, który występuje między dwiema osobami, które są w związku? Dość często problem ten występuje w rodzinach dysfunkcyjnych, gdzie głowa rodziny w osobie mężczyzny jest alkoholikiem lub żarliwym kochankiem odurzenia. Jak nie zareagować na negatywny stosunek męża, który nieustannie promieniuje przejawami gniewu, agresji, obelg wobec współmałżonka absolutnie bezpodstawnego i bezpodstawnego? Są dwa wyjścia: albo przystosować się do abstrahowania od jego niestabilności psycho-emocjonalnej, albo zagrozić takiemu draniu, że nie opuszcza rodziny.

Kolejnym źródłem rozprzestrzeniania się negatywnej energii w relacji zakochanych jest zazdrość. Nadmiernie zazdrosny młody człowiek jest zdolny do nieufności i ciągłych przesłuchań, pogrążając drugą połowę w stanie rozpaczy i głębokiej przygnębienia. Trzeba walczyć z takimi manifestacjami, ponieważ wcześniej czy później takie stosunki albo się zatrzymają, albo pękną i przełamią najbardziej nieprzyjemny strumień krytycznych wydarzeń.

Jak dojść do kompromisu

Negatywny w pracy

Często z powodu przeniesienia lub utraty poprzedniej pracy ludzie muszą zmienić miejsce pracy. I, niestety, nasi koledzy nie zawsze chętnie witają nowo przybyłych specjalistów w nowym miejscu pracy. Wysokie ambicje, zawodowa zazdrość, niepowodzenie kariery osobistej — wszystko to prowokuje ludzi do ataków agresji na przybysza. Negatywny wpływ tych kolegów stawia człowieka w przygnębieniu i dyskomforcie psychologicznym, wraz z którym tworzy się stabilna ściana klejenia, wpływająca na jakość pracy ofiary takich ataków. Jak nie reagować na negatywne emocje w pracy i pozostać wiernym swojej pracy to dość skomplikowane pytanie, ale rozwiązalne. Psycholodzy zalecają, aby każda złośliwa reakcja kolegów odpowiadała z uśmiechem, powściągliwością, ostentacyjną obojętnością, a czasami spokojnym, ale ważkim argumentem w odpowiedzi na daną sprawę. Będzie osłupiały, rozbroi i zneutralizuje napierające ataki agresorów i uspokoi ich.

Konflikt pracy

Negatyw między rówieśnikami

Podobny wzorzec zachowania to społeczeństwo młodych ludzi na uniwersytetach, w instytutach i innych instytucjach edukacyjnych, w których młodzi ludzie często spotykają się ze sobą nieporozumienia. Proces formowania się i rozwoju psychicznego nastolatków często utożsamia się z gwałtownymi przejawami i niestabilnością emocjonalną w światopoglądzie każdego z nich. A negatywną energię, jaką wykazują niektóre jednostki w stosunku do ich własnego rodzaju, łatwo wytłumaczyć świadomą niedojrzałością i końcowym etapem rozwoju człowieka jako osoby. Jak nie reagować na negatywne i zniewagi rówieśników, ciągle drażniąc się i regularnie przypominając sobie żrącymi i żrącymi słowami? Aby udowodnić siebie i odeprzeć przestępców, spłacając je tą samą monetą, lub unieważnić ich dręczenie z całkowitą obojętnością na ich działania — każdy z nich określa dla siebie najbardziej odpowiednią drogę wyjścia z sytuacji.

Negatywny w rodzinie

Związki rodzinne są nierzadko przedmiotem testów wytrzymałościowych w formie spraw dotyczących podziału majątku lub podziału nieruchomości. Jest to prawdopodobnie jeden z najsilniejszych testów, które przechodzą rdzenni ludzie, pomijając testowanie wzajemnych relacji. Jak przestać reagować na negatywne reakcje siostry, która pozostała niezadowolona po niesprawiedliwym, jej zdaniem, werdykt dotyczący jej części majątku przyznanego jej w rodzicu? Jak uniknąć stałych konfliktów na tej podstawie? Daj jej brakującą część oszczędności rodzicielskich, kłócą się i przestań się z nią komunikować, lub spróbuj uregulować skandal z innymi, bardziej lojalnymi metodami związanymi z krewnymi — każdy ma prawo dokonać własnego wyboru.

Potknięcie się

Interpersonalne negatywy w społeczeństwie

Jak nie zareagować na negatywną reakcję starej kobiety w porannym transporcie, która wypływa z jej ust z jakiegoś powodu? Świetne wyjście z sytuacji — słuchawki. Obojętna reakcja — najodpowiedniejsza reakcja w tym przypadku. I jak pozbyć się negatywnych ataków sąsiada, niezadowolonych z głośnej, jego zdaniem, muzyki? Znowu: zimna obojętność lub poszukiwanie kompromisu pomogą pozbyć się irytującego malkontenta.

Ataki od innych

Jak radzić sobie z negatywnym

Każda sytuacja związana z negatywnym modelem behawioralnym otaczającego społeczeństwa powinna zostać rozwiązana. Nie zawsze możesz ustąpić napastnikom, musisz umieć walczyć. Jeśli ktoś zostanie zaatakowany — musi być w stanie odeprzeć atak. Jeśli narzucono mu bezsensowne i nieadekwatne zrzędliwe paplaniny — musi pozostać obojętny. Patrząc na sytuację, musisz wybrać model zachowania, który tak szybko, jak to możliwe, pomoże rozwiązać konflikt i pozbyć się przejawów zewnętrznych negatywnych.

Równowaga rówieśnicza

Co zapobiega przejawowi negatywu

Istnieje wiele metod i zasad zachowania behawioralnego, które nie dają energii negatywnej, wywołanej przez otaczające społeczeństwo, aby przebić się przez mur opozycji, skierowany przeciwko niemu. Jak nie reagować na negatywne? Psycholodzy zalecają następujące działania:

  • zarządzanie swoją przestrzenią terytorialną i pozostawanie w swojej własnej strefie komfortu;
  • abstrakcja ze złośliwych ataków i negatywny wpływ innych;
  • ograniczenie krąg komunikacji tylko do pozytywnych ludzi;
  • utrzymywanie poczucia humoru i stabilności stanu psycho-emocjonalnego.