Jak temperament i jego rodzaje określają charakter osoby

Aby zrozumieć, kto jest przed tobą, czasami nie trzeba znać ani jego imienia, ani hobby, ani zawodu. Możesz uzyskać ogólne pojęcie o osobie, wiedząc, jaki jest jej temperament. To on jest podstawą charakteru osobowości, interakcji z innymi ludźmi, reakcji na otaczającą rzeczywistość. W psychologii temperament i jego rodzaje są podstawą do badania ludzkich reakcji behawioralnych. Po raz pierwszy koncepcja temperamentu zaczęła być stosowana w jego pracach I.P. Pawłow, który wyróżnił trzy właściwości ośrodkowego układu nerwowego: siłę, równowagę, ruchliwość procesów pobudzających i hamujących. Później jego teoria została skrytykowana i niektóre zmiany.

Istnieją 4 główne typy temperamentu: sangwiniczny, cholerykalny, melancholijny i flegmatyczny. Wszystkie one w swojej czystej postaci z natury po prostu nie mogą istnieć. Nie można więc znaleźć na przykład flegmatycznej osoby sangwinicznej bez zanieczyszczeń. Wszystkie podziały na grupy w tym przypadku są bardzo warunkowe i mogą się różnić w zależności od osoby.

Najbardziej radosna ze wszystkich jest optymistyczna. Przyciąga go do wszystkiego: czy to ludzie, czy wydarzenia. Dla sangwinicznej osoby jest otwarta na wszystkich i na cały normalny stan. Bez trudu doświadcza niepowodzeń i śpieszy się, aby dzielić się swoimi sukcesami ze wszystkimi. Aby sangwiniczna osoba nie znudziła się, musi nieustannie wyznaczać sobie cele i je osiągać. Od dzieciństwa ludzie ci muszą uczyć się dyscypliny i konsekwencji. W przeciwnym razie stają się powierzchownymi i niepoważnymi ludźmi.

Choleric jest zasadniczo tą samą sangwiną, tylko nerwową. Jest łatwo zirytowany, gotowy do walki w każdej chwili. Taki temperament i jego typy są charakterystyczne dla ludzi — przywódców ze swej natury. Cholerik jest bardzo łatwy do ujęcia nowego pomysłu. W tym samym czasie będzie tak pochłonięty, że niczego nie zauważy. Osoba tego typu zrobi doskonałego menedżera, który poprowadzi swoją firmę do najwyższych linii o różnych ocenach, ale z powodu swojej gorącej natury, nigdy nie może się wykąpać w miłości swoich podwładnych. Dla choleryka, nieuprzejmego lub podpalanego jest praktycznie normą.

Melancholijny — natura o doskonałej mentalności. Jest zdolny do długich doświadczeń, a porażki stają się przeszkodą w dalszych działaniach. Taki temperament i jego typy są nieodłączne od wolno poruszających się ludzi, którzy nie są w stanie wyraziście wyrazić swoich emocji. Bardzo trudno jest przystosować się do nowych ludzi i otoczenia, jego adaptacja w zespole może zająć dużo czasu, aw niektórych przypadkach może wcale się nie skończyć. Melancholijni ludzie nie potrafią wyrazić swoich emocji, więc możemy powiedzieć, że prawie zawsze wyglądają na smutnych lub zaniepokojonych.

Flegmatyczka nieco przypomina melancholię. Jest również bardzo wolny. Mówią o takich ludziach: "Śpi w ruchu". Ten temperament i jego typy nie pozwalają jego właścicielowi w pełni wyrazić swoich emocji i uczuć. W przeciwieństwie do melancholii, jego nastrój można nazwać spokojnym, a nie przygnębionym. Flegmatyczny szczerze przywiązany do ludzi, praca, więc bardzo trudno mu się zmienić w swoim życiu, a on nie zawsze je odwiedza.

Pojęcia takie jak temperament i osobowość są ze sobą nierozerwalnie związane. To temperament w dużej mierze determinuje osobowość. Nie myśl, że wszystkie osoby można podzielić na 4 kategorie. Ta klasyfikacja jest bardzo warunkowa i pozwala nieco uprościć system badania ludzkiej istoty. Na świecie nie ma doskonałej sangwiny ani flegmy. W każdym człowieku może żyć kilka temperamentów, które objawiają się w zależności od sytuacji. Niemniej jednak podział ludzi według temperamentu pomaga zrozumieć przyczyny ich zachowania i działania, znaleźć dla nich podejście.