Jak żyć bez trudności? Utwórz inny świat

W rzeczywistości trudności są tymi okolicznościami, które nam nie odpowiadają, które chcemy zmienić. Żaden człowiek, jeśli jest naprawdę szczery ze sobą, nie kocha trudności. Ale z reguły sam je tworzy. Paradoks

Większości trudności i problemów, które zawsze znajdują się w nieodpowiednim momencie „upadek na głowę” można zapobiec.

Jak stworzyć życie bez trudności?

Jak żyć bez trudności? Aby to zrobić, musisz przemyśleć i przeanalizować przyczyny swoich głównych problemów w ciągu ostatniego roku. Po tym, przyjmij dla siebie kilka nowych zasad. Oto kilka przydatnych pomysłów opartych na najczęstszych przyczynach trudności życiowych.

1. Przestań brać na siebie obowiązki, które można znieść. Dodatkowa praca w biurze, obsługa już dojrzałych dzieci, samodzielne rozwiązanie wszystkich problemów rodzinnych. Wszystko to stwarza dodatkowe trudności.

2. Nie próbuj osiągnąć niemożliwego. Jak często, wbrew zdrowemu rozsądkowi, wychodzimy na zewnątrz, aby osiągnąć pociągający, upiorny cel. Na przykład ktoś z roku na rok bezskutecznie wchodzi na tę samą prestiżową uczelnię. Ktoś na próżno stara się zdobyć miłość osoby, z którą nawet nie można zobaczyć. W rezultacie prowadzi to nie tylko do marnowania czasu, zasobów fizycznych i duchowych, ale także do frustracji, depresji i obniżenia samooceny. A to grozi faktem, że trudności w życiu staną się jeszcze większe.

3. Nie wymyślaj na nowo koła. Nie trzeba sztucznie komplikować zadania. Aby kupić chleb, nie trzeba iść do sklepu na drugim końcu miasta. Aby zwiększyć wynagrodzenie, możesz po prostu porozmawiać z dyrektorem i uzasadnić swoje wymagania.

4. Nie obwiniaj się za problemy i kłopoty bliskich. Nie możemy nawet w pełni kontrolować naszego życia. A co z innymi? Jeśli dziecko nie uczy się dobrze, to w większości jest to jego wina. Jeśli współmałżonek został zwolniony z pracy, nie masz z tym nic wspólnego i nie musisz go pocieszać przez całe dni.

5. Nie wytrwaj, jeśli coś pójdzie nie tak od samego początku. Często sam los ostrzega nas, że nawet nie ma sensu zakładać firmy.

Oczywiście nie ma uniwersalnego sposobu na pozbycie się trudności. Ale po przeprowadzeniu własnej analizy problemów możesz znaleźć w nich wzór. I na tej podstawie wyciągaj własne wnioski i ułatwiaj życie.