Jaka jest różnica między relacjami biznesowymi i osobistymi między ludźmi?

Podporządkowanie jest integralną częścią każdej zdrowej relacji między ludźmi. Jednak w różnych grupach komunikacja może opierać się na różnych schematach. Dwie najjaśniejsze z nich określają charakter relacji osobistych i biznesowych. Ale aby zrozumieć różnicę między relacjami biznesowymi i osobistymi, najpierw trzeba trochę zrozumieć o charakterze relacji międzyludzkich jako takich.

Relacje interpersonalne

Definicja "interpersonalnej" odzwierciedla ideę połączenia kilku osób w kontekście relacji. Oznacza to, że relacje między ludźmi nie mogą mieć jednej lub drugiej postaci, jeśli jedna osoba całkowicie ignoruje drugą.

Najczęściej związki międzyludzkie powstają w oparciu o wspólne poglądy, wartości i / lub działania. W ich strukturze są układem wzajemnych orientacji kilku osób względem siebie.

Jaka jest różnica między relacjami biznesowymi i osobistymi?

Relacje nie są biernym procesem — koniecznie wymagają wzajemnych wysiłków ze strony partnerów, a to pokazuje podobieństwo relacji osobistych i biznesowych. Komunikacja taka ma na celu optymalizację i harmonizację określonych uczuć, intencji i form ich ekspresji w codziennym zachowaniu. To właśnie te wysiłki określają naturę macierzy, na której relacje są budowane w praktyce.

Relacje biznesowe i osobiste

Jaka jest różnica między relacjami biznesowymi i osobistymi między ludźmi? Biznes definiowany jest jako relacja wynikająca ze wspólnych interesów korporacyjnych i norm etycznych. Takie relacje mogą zachodzić pomiędzy pracownikami jako jednym łącznikiem, a także w kontekście hierarchii korporacji. Cel relacji biznesowych jest wynikiem wspólnego wysiłku pracy bez odniesienia do wartości samego procesu komunikacji.

Relacje osobiste są budowane inaczej. Z reguły powstają pomiędzy bliskimi ludźmi, a ich motywacja jest wewnątrz, a nie poza procesem komunikacji. Innymi słowy, w procesie osobistych relacji ludzie są bardziej zainteresowani sobą, niż połączeniem.

podobieństwo relacji osobistych i biznesowych

Rola dyscypliny w relacjach osobistych i biznesowych

Aby głębiej zrozumieć różnicę między relacjami biznesowymi i osobistymi, należy zwrócić uwagę na taki czynnik, jak dyscyplina. Obecność ścisłych zasad dyscyplinarnych w zachowaniu między dwiema osobami lub w grupie osób decyduje o biznesowym charakterze ich komunikacji. Jeśli jednak, na tle wyłącznie powiązań biznesowych, równolegle pojawiają się nieformalne relacje, a dyscyplina korporacyjna zanika na drugim planie, relacje stopniowo zyskują nie partnera, ale charakter osobisty.

Jednak określenie dyscypliny jako odpowiedzi na pytanie, co odróżnia relacje biznesowe i osobiste, nie można nie powiedzieć, że jest ono również nieodłączne w relacjach osobistych, które również nie są pozbawione podporządkowania, na przykład, między rodzicami i dziećmi. Różnica polega na tym, że dyscyplina relacji osobistych jest ustanowiona naturalnie i nie narusza wewnętrznego komfortu jednostek, podczas gdy dyscyplina biznesowa przybiera formę udokumentowanego oficjalnego formatu.