Jakie są niebezpieczne stereotypy dotyczące płci

Ludzie naturalnie różnią się od siebie — mają różną kolorystykę skóry i włosów, należą do różnych narodów i mówią różnymi językami, ale najbardziej uderzające i uderzające są różnice między płciami — tradycyjna różnica między mężczyznami i kobietami. Różnice te wpływają na nasze życie i nasze wyobrażenia o należnym. Ale nawet seksualne, biologiczne różnice są jedynie podstawą innych ram, norm i standardów tworzonych przez kulturę i społeczeństwo. Standardy te — stereotypy związane z płcią — nabierają stabilnego wyglądu jako ogólnie akceptowane przekonania o tym, jak się zachowywać i jakie powinny być kobiety i mężczyźni.

Podobne pojęcia istnieją w każdym społeczeństwie, ale w zależności od rodzaju społeczeństwa, okresu historycznego lub terytorium geograficznego, ugruntowane opinie na temat społecznej roli i celu "prawdziwych" kobiet i mężczyzn różnią się znacznie. Ogólnie przyjęte, stabilne idee w danym społeczeństwie dotyczące prawidłowego zachowania "kobiecego" i "męskiego", ich celu, ról społecznych i działalności są zdeterminowane przez środowisko społeczno-kulturowe i odpowiednio podlegają zmianom. Chociaż nasze różnice mogą zarówno pomóc, jak i uniemożliwić nam życie, stereotypy dotyczące płci najczęściej utrudniają rozwój osobisty, ponieważ tworzą oczekiwania dotyczące płci, zgodnie z którymi inni ludzie oceniają nas i nasze zachowanie i dyktują nam, czego powinniśmy robić, a czego nie powinniśmy robić. spełnić oczekiwania.

Kultura ludzka historycznie ewoluowała tak, że różnice między płciami odgrywały większą rolę niż różnice indywidualne. Ponadto postawy zostały ustalone w świadomości społecznej i psychologii, gdy pewne uogólnione cechy i cechy charakterystyczne dla pewnej części mężczyzn i kobiet (niekoniecznie więcej) rozciągały się na całą płeć żeńską lub męską. W ten sposób tworzy się stereotyp płciowy, który przenosi cechy biologiczne na cechy behawioralne i normy społeczne u mężczyzn i kobiet, a także relacje między nimi i naprawia te cechy jako obowiązkowe. Na przykład, jeśli różnice płci dyktują takie zachowania, że ​​kobiety mogą karmić piersią lub rodzić, a mężczyźni mogą począć dziecko, to te znaki, ze względu na psychologiczne stereotypy, są przenoszone na zachowania społeczne. Większość słynnych filozofów starożytnego świata twierdziła, że ​​stereotypy płciowe mówią, że męski jest czymś inicjatywnym, aktywnym, logicznym, dominującym i żeńskim — pasywnym, pasywnym, akceptującym, intuicyjnym.

Takie idee doprowadziły do ​​tradycyjnego postrzegania społecznych ról mężczyzn jako odważnych, silnych, agresywnych, ambitnych, rozsądnych, a kobiety jako emocjonalnych, słabych, uległych i niezdolnych do głębokiej refleksji. Ta nierównowaga, często wydziedziczona przez naturalną równowagę płci, faktycznie tworzy nierówność płci. Przede wszystkim kobiety uważano za niezdolne do racjonalnego myślenia, zarządzania i kalkulacji, obce nauce i porządkowi, a także wszystkim związanym z samokontrolą. Po drugie, przekonania te uzasadniają brak równowagi władzy, podporządkowując kobietę mężczyźnie, zarówno w rodzinie, jak iw społeczeństwie. W końcu opisują kobietę jako uległą wobec silnego i aktywnego człowieka i oddają mu swoją miłość jako dar dla mecenatu, a jednocześnie jako stworzenie, które nie może ani zarządzać domem, ani państwem, ani też zarządzać pieniędzmi niezależnie.

Stereotypy związane z płcią są często wykorzystywane jako usprawiedliwienie przemocy wobec kobiet, ponieważ stanowią zniekształcony obraz psychologii kobiety — rzekomo podobała jej się deptana, bicia, upokarzana, a nawet gwałcona. Nawet Sigmund Freud pisał, że masochizm jest oznaką kobiecej istoty. Stereotypy w tym obszarze rodzą poważne problemy społeczne — powodują dyskryminację płci pięknej, pozbawiają kobiety godności i zmuszają je do przyzwyczajenia się do ich upokorzonej roli, aw konsekwencji do znoszenia przemocy, a nie do walki o swoje prawa.