Kształtowanie osobowości w okresie dojrzewania i przez całe życie

Jakie jest kształtowanie osobowości? Jest to kształtowanie się przez jednostkę jego samoświadomości i rozwoju jego świadomości. Na te zmiany wpływa wiele czynników. Ale w okresie dojrzewania i młodości wszystko dzieje się głównie z powodu hormonalnej restrukturyzacji rosnącego organizmu. Zmiany zaczynają się na poziomie psychologicznym: osoba staje się bardziej podatna na to, co się dzieje, uczy się lekcji życia, zdobywa doświadczenie i, oczywiście, tworzy pewien system wartości. Ogólnie rzecz biorąc, osoba staje się osobą.

kształtowanie osobowości

Każda osoba przechodzi przez tworzenie osobowości. W rzeczywistości proces ten trwa całe życie, ale podstawowe cechy ludzkie powstają w pewnym wieku. Ale nie jest on dobrze zdefiniowany i według różnych źródeł waha się od 13 do 19 lat.

Całe życie człowieka dzieli się jednak na etapy kształtowania osobowości. Pierwszym z nich jest niemowlęctwo. Okres ten rozpoczyna się w momencie, gdy płód znajduje się w macicy i trwa do 1-2 lat. Od około 3 do 8 lat dziecko jest świadome siebie jako części rozległego świata, próbując wchodzić z nim w interakcje na różne sposoby. W tym wieku przejawia się największa dziecięca ciekawość: wyłaniająca się osobowość chce wiedzieć jak najwięcej o świecie, w którym żyje. W ciągu 8-13 lat osoba jest już wyraźnie świadoma swoich potrzeb. Jednocześnie staje wobec obecności w społeczeństwie wartości moralnych i zasad, a także pewnych zakazów. W tym okresie kształtowanie osobowości przejawia się w utożsamianiu się ze światem.

I tak, od 12-13 lat, kiedy zaczyna się dojrzewanie, sprzeczności zaczynają przezwyciężać człowieka. Nie chce już być częścią społeczeństwa, w którym żyje, ale dlatego stara się wyróżniać na różne sposoby, pokazać swoją indywidualność i oryginalność. Jest to wiek — wiek zamieszek "przeciw systemowi", duży i niezbyt duży, ale zawsze mający miejsce.

rozwój osobisty

W wieku 15-16 lat rodzice, szkoła, telewizja pchają nastolatka, aby ostatecznie zdecydował się na jego przyszły zawód. Z reguły nastolatek się temu sprzeciwia, zwłaszcza że jego wybór często nie jest lubiany przez jego starszych. Młodzi ludzie w tym okresie są trudni, ponieważ rozwój zawodowy osobowości rozpocznie się później — gdy dana osoba zacznie bezpośrednio pracować. Chociaż przygotowania do tego kierunku formacji zaczynają się już od najmłodszych lat. Od momentu rozpoczęcia pracy do przejścia na emeryturę następuje ciągła konsolidacja osoby w jej wybranej działalności zawodowej. Często dana osoba może nigdy nie zrealizować się w swojej karierze, co może spowodować dużą liczbę kompleksów.

etapy tworzenia osobowości

Kształtowanie osobowości jest niezwykle złożonym i wielowymiarowym procesem. W różnych sytuacjach zachodzi socjalizacja, a także indywidualna adaptacja. Próbuje wielu ról społecznych. Często zdarza się, że człowiek doświadcza zjawisk, które są dla niego nie do przyjęcia, i dlatego zawsze musi zmierzyć się z pytaniem, jak należy postępować: zaakceptować tę lub inną regułę lub pójść własną ścieżką rozwoju. Tak powstaje osobowość — przez ciągły wybór, przezwyciężanie trudności i sprzeczności między światem wewnętrznym a otaczającym nas światem.