Małżeństwo

Exogamy to rodzaj małżeństwa.

Exogamy to zakaz blisko powiązanych małżeństw. W prymitywnym systemie komunalnym popularnym modelem była dziedziczna endogamia, obserwowana na matrylinearnej lub patrylinearnej liczbie pokrewieństwa. Jednakże w toku...