Mapa mentalna: przykłady i etapy budowy

Ilość informacji we współczesnym świecie stale rośnie, ale sposoby postępowania z nim pozostają takie same i są już nieskuteczne. To, co było odpowiednie do wykorzystania przez naszych przodków, współczesni ludzie nie pomogą poradzić sobie z dostępnymi wolumenami i natężeniem przepływu informacji.

przykłady mapy mentalnej Używanie wykresów, list, tabel i tekstów ma pewne wady, chociaż zostało przetestowane w czasie. Po pierwsze, jeśli ilość informacji jest duża, nagrywanie, zapamiętywanie, a następnie odtwarzanie staje się dość trudne. Po drugie, proces identyfikacji kluczowych pomysłów jest trudny. Po trzecie, w takim przypadku czas jest nieracjonalny. Po czwarte, przedstawione metody ograniczają zastosowanie kreatywnego podejścia i generowania nowych pomysłów w rozwiązywaniu problemu. Dlatego współczesny świat naukowy mówi o takiej metodzie, jak mapa mentalna. Przykłady i etapy jego budowy zostaną omówione poniżej.

Nowa metoda uczenia się informacji

Nowatorską metodą przetwarzania i asymilacji informacji jest metoda map mentalnych, wynaleziona przez Tonny’ego Buzana. Naukowiec deklaruje, że sytuacja problemowa to proces zachodzący w ludzkim mózgu. Logiczne operacje, mowa, liczby, liniowa reprezentacja faktów przetwarza lewą półkulę mózgu. Ale dla orientacji w przestrzeni, percepcji, różnych operacji abstrakcyjnych jest odpowiedzialność prawej półkuli.

metoda karty mentalnej Tony Buzan twierdzi, że skutecznym zamiennikiem tradycyjnych metod jest mapa mentalna. Przykłady tej metody pokazują, że informacje są rejestrowane z powodu ogólnej aktywności dwóch półkul mózgowych i myślenia wzrokowego.

Jakie są zalety nowego sposobu przetwarzania informacji?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta i zostanie teraz zademonstrowana. Pierwszą zaletą tej metody jest to, że nagrywanie informacji jest szybkie, łatwe i niezbyt obszerne. Druga zaleta — czytanie mapy, będzie mieć uporządkowaną i logiczną relację na twoich oczach. Trzecią zaletą jest przydatność takiej metody, jak mapy mentalne. Programy rozwijają procesy poznawcze, a mianowicie pamięć, myślenie i wyobraźnię. Czwartą zaletą jest to, że podczas tworzenia rysunku osoba wykorzystuje swój potencjał twórczy i zasoby obu półkul mózgowych. Piąta korzyść — informacje zapamiętuje się niemal natychmiast i przy zachowaniu wysokiej jakości. Szóstą zaletą jest to, że łatwo jest nauczyć się takiej metody, jak mapa mentalna. Jak to zrobić? Pomożesz prostej instrukcji.

Sytuacje zastosowania metody Tony’ego Buzana

Istnieje wiele obszarów, w których pojawia się skuteczność zastosowania metody, takiej jak mapa mentalna. Przykłady zostaną opisane poniżej.

  1. Zwiększ poziom kreatywności. Prezentowana metoda jest szeroko stosowana w rozwijaniu kreatywności oraz w sytuacjach Burzy mózgów. Zapewnia nie tylko możliwość generowania nowych pomysłów, ale także ich projektowanie w przejrzystej i organicznej strukturze.
  2. Zakres zarządzania informacją. Tworzenie map mentalnych pomaga zorganizować olbrzymi przepływ informacji w strukturę drzewiastą, co zapewnia szybką i wydajną dystrybucję danych w różnych hierarchicznych lokalizacjach, w zależności od trafności i celów danej osoby.
  3. Możliwość planowania. Często stosowano metodę Tony’ego Buzana w zarządzaniu czasem. Planowanie zasobów, zadań i terminów będzie znacznie łatwiejsze, jeśli dana osoba skorzysta z tej metody.
  4. mapy mentalne programu Wizualna prezentacja. Mapa mentalna jest dobrym przykładem dla ludzi do wizualnego postrzegania i przetwarzania informacji w różnych połączeniach.
  5. Mapa mentalna jest również wykorzystywana w procesie uczenia się. Opisane powyżej przykłady w pełni wyjaśniają zalety i korzyści zastosowania takiej metody.

Następny blok dostarczonych informacji powie czytelnikom, jak korzystać z tej metody.

Mapa mentalna: jak zrobić?

Nie można powiedzieć, że zastosowanie tej nowej metody jest tak proste, ponieważ będzie wymagało wysiłku człowieka, ale przydatność tej umiejętności będzie kosztować zasoby. Istnieje wiele etapów i niuansów, które należy wykonać, aby stworzyć podobny wzór.

Pierwsze trzy etapy — ustalanie karty mentalnej

Pierwszy etap jest początkowy. Nazywa się to również trybem wolnego skojarzenia lub magazynowaniem mózgu. Na przykład masz projekt. Biorąc kartkę, zapisz wszystkie myśli i pomysły, które przychodzą ci na myśl, nawet te najbardziej absurdalne. W tym procesie nie ma miejsca na krytykę i ograniczenia.

tworzenie map mentalnych Drugi etap to właściwie tworzenie mentalnej mapy. Możesz wziąć kolorowe kredki i napisać główny temat w centrum, z którego tworzą się gałęzie i zapisuj pomysły związane z głównym celem i generowane podczas burzy mózgów. Podstawowe idee mogą również rozgałęziać się na kilka pomysłów niższego rzędu.

Trzeci etap to utrwalenie rysunku. Powinieneś odłożyć kartę na co najmniej 2 godziny, a co najlepsze — przez 2 dni — i wrócić do niej. Tak więc w umyśle będzie utrwalenie idei.

Końcowe etapy budowy mapy mentalnej

Czwarty etap to powrót do mentalnej mapy. Na tym etapie, za pomocą kolorów, emocjonalnie pomaluj swoje dzieło: oznacz ważne lub niebezpieczne dla ciebie, radosne i zabawne. Nie ma ścisłych wymagań dotyczących odcieni, więc używaj tego, co lubisz. Twórz jasne obrazy, ponieważ pomogą one ożywić rysunek i przyczynią się do zapamiętywania.

mapa mentalna jak zrobić Piąty etap polega na ponownej instalacji karty. Ponownie załóż arkusz na okres od 2 godzin do 2 dni. Wracając do płótna, możesz wprowadzić bardziej znaczące zmiany. Teraz mapa mentalna jest gotowa!

Prezentowana metoda jest dość młoda, ale bardzo skuteczna, a wiele osób już doceniło jej zalety. Zrób to i ty!