Nasza wyobraźnia. Właściwości i funkcje

Każdy z nas ma taką funkcję w mózgu, co wyobraźnia. Właściwości tego zjawiska badali profesorowie i doktorzy nauk przyrodniczych w różnych dziedzinach, od filozofii po fizykę kwantową. Każda osoba używa tego słowa w swoim słownictwie każdego dnia, żartobliwie lub metaforycznie, wymawia jego wariacje i dekantacje semantyczne. Wszyscy doskonale wyobrażamy sobie, czym jest wyobraźnia. Własności tego procesu w całości są znacznie trudniejsze do ujawnienia. właściwości wyobraźni

Aby uzyskać bardziej niezawodną adaptację do świata rzeczywistego, paradoksalnie każdy powinien rozwinąć swoją wyobraźnię. Daje nam to możliwość przewidywania różnych sytuacji, przedstawienia przyszłego wyniku pracy, przewidywania pewnych zdarzeń. Wyobraźnia jest nieograniczona, rysuje w naszych myślach nieistniejące obrazy, nowych ludzi i niespotykane dotąd miejsca. Dzięki niemu dostosowujemy się do świata, rozwijamy zdolności twórcze i przewidujemy rezultaty relacji. Przechodząc od tego, warto zauważyć, że szczególnie dla osoby kreatywnej najważniejszym aspektem jego działalności jest właśnie wyobraźnia. własności wyobraźni w psychologii

Właściwości tego procesu, które przejawiają się w życiu codziennym, można krótko wymienić:

  • W niepewnej sytuacji wyobraźnia tworzy model naszego przyszłego zachowania, naszych działań.
  • Reprodukuje, jako "film w naszej głowie" wydarzenia i sceny, które nie są obecne w rzeczywistości. Może się to objawiać w formie obrazów związanych z czytaną książką, wrażeniami z historii innej osoby, w formie przeczucia sytuacji miejsca, do którego się wybierasz, ale nigdy wcześniej tam nie było.
  • Wyobraźnia rysuje nam cel, do którego dążymy. Może to być pożądany apartament, związek z dobrą osobą.
  • I na koniec — podobny proces pozwala nam budować w sobie cały świat, który pod wieloma względami nie odpowiada rzeczywistości. rodzaje i własności wyobraźni

Teraz spróbujmy się dowiedzieć, skąd pochodzi nasza wyobraźnia. Własności tego procesu polegają na przekształceniu wszystkiego, co nasz mózg postrzega w coś nowego. Mówiąc prosto, wszystkie nasze "światy" i obrazy przyszłości, które są zbudowane w głowie, są niczym innym, jak wynikiem naszego własnego wspomnienia naszych własnych wspomnień. Ludzie, których abstrakcyjne myślenie nie jest dobrze rozwinięte, często wyrabiają wyobrażone wydarzenia oparte na najbardziej odpowiedniej sytuacji lub przedmiocie z przeszłości. Osoba, która ma zdolność wewnętrznego pokłony, zapożycza obrazy z różnych wydarzeń, które widział wcześniej i porównuje je do nowego obrazu.

Aby to zrozumieć bardziej konkretnie, sugerujemy przegląd właściwości wyobraźni w psychologii, a także ich standardowe nazwy:

  • Typizacja to wyświetlanie w mózgu nowego obrazu, który jest charakterystyczny dla konkretnej sytuacji.
  • Analogia — tworzenie obrazów i szczegółów, które mają wiele wspólnego z już istniejącymi.
  • Nacisk — obsesja na punkcie szczegółów obecnych w wyimaginowanym świecie.
  • Aglutynacja jest najbardziej złożoną funkcją wyobraźni. Pozwala na zmianę fizycznych właściwości w nierzeczywistym świecie, łączenie niekompatybilnych obiektów i ludzi, budowanie nierzeczywistych miejsc i relacji.

Rodzaje i właściwości wyobraźni są ściśle zależne od konkretnej osoby i aby w pełni zrozumieć wszystkie te cechy, warto zanurzyć się głęboko w psychologii, neurofizjologii, a nawet w fizyce.