Niska samoocena, jej przyczyny i konsekwencje

Niska samoocena może być sytuacyjna lub stabilna. Powodem tego mogą być rzeczywiste problemy osoby w danym obszarze, a także fikcyjne. Często samoocena ma korzenie w przeszłości. Rodzice, przyjaciele, nauczyciele mogą zainspirować osobę z brakiem bezpieczeństwa w swoich umiejętnościach. Wraz z wiekiem to uczucie nie minęło, ale tylko zapuściło korzenie głębiej. Niska samoocena jest dużą przeszkodą. Zapobiega rozwojowi i samospełniającemu się człowiekowi. Co do zasady niepewność niesie go nie tylko z sukcesu w życiu osobistym i karierze, ale także z ludzi, którzy mogą pomóc. Tego typu problemy dotyczą psychologii. Poczucie własnej wartości nie zwiększa się w przypadku kilku lekcji z psychologiem, ale w wyniku ukierunkowanych wysiłków można je poprawić.

Zmień poczucie własnej wartości — czyli zmień stosunek do siebie. Ciągłe skargi i dokuczanie nigdy nie pomogą pozbyć się problemów, na które natrafili. Od ludzi, którzy nie doceniają samych siebie, można usłyszeć, że nie są kochani i wykorzystywani. I często okazuje się to prawdą. Jednak przyczyną takiej postawy ludzi nie są cechy osoby i otoczenia, ale poczucie własnej wartości. Ludzie intuicyjnie wychwytują niepewność i nie są przeciwni jej użyciu. Jeśli dana osoba nie oceni siebie właściwie, wtedy nikt nie zrobi tego za niego. Jest mało prawdopodobne, że ktoś okaże się piękną kobietą, która ma niskie poczucie własnej wartości, że jest piękna. I najprawdopodobniej takie argumenty będą bezużyteczne. Człowiek musi sobie pomóc. W przeciwnym razie sytuacja może się tylko pogorszyć. Depresja, alkoholizm, samobójstwo — wszystko to są możliwe konsekwencje niedoszacowania ich cech. Nie można mówić o żadnej motywacji do satysfakcjonującego życia.

Niska samoocena może zapobiec pozbyciu się problemów. Konieczne jest jednak samo w sobie podjęcie decyzji o tym kroku. Nie zaczyna się od pochwały dla siebie, ale trochę od innych. Trzeba starać się robić niewielkie, ale zauważalne postępy w sprawach. Należy zauważyć, że ludzie, którzy nie kochają się, mają wiele problemów. Jednym z nich jest brak rzeczywistych kroków w kierunku osiągnięcia celu (jeśli cel w ogóle istnieje). Innym problemem jest obecność cech charakteru, dla których tacy ludzie gardzą sobą i ciągle doświadczają poczucia winy. Masochizm musi pozostać w przeszłości. Pierwszym krokiem do szanowania siebie jako jednostki jest samodoskonalenie. Jeśli występują problemy z alkoholem, możesz spróbować powstrzymać się od niego, jeśli istnieje lęk przed występami, powinieneś spróbować przynajmniej nauczyć się mówić przed lustrem.

Za każdy awans możesz sam się wynagrodzić. Pewność siebie rozwija się stopniowo. Trzeba tylko zwrócić uwagę na swoje mocne strony, a nie na słabe. A także ważne jest, aby przestać karać siebie. Jest kilka rzeczy, których nie można naprawić. Pozostaje tylko zaakceptować je i żyć z nimi. Jednak najczęściej można rozwiązać większość problemów. Osoba, która ma niską samoocenę, po prostu nie próbuje ich rozwiązać, aby znaleźć inne metody osiągnięcia tego celu. Możesz całkowicie zmienić swoje postrzeganie siebie za kilka lat. Wymaga to jedynie celowej pracy i motywacji. Aby motywacja nie upadła, musimy pamiętać o przyczynach niechęci. Po kilku próbach, każda osoba zaczyna odkrywać takie negatywne momenty w swojej przeszłości. Może to być problem w rodzinie w wieku dziecięcym, kpiny w szkole i brak pracy. Nie pozwól, aby negatywne przesłaniały horyzonty życia. Wszelkie awarie i awarie muszą być traktowane poprawnie. Każdy spada w życiu, ale ci, którzy mają siłę, by się podnieść, wygrają. Jeśli nie możesz samodzielnie zmienić sytuacji, lepiej skontaktować się z psychologiem. Nie należy czekać do głębokiego kryzysu i depresji, kiedy nie można obejść się bez specjalisty.