Ochrona psychologiczna i jej rodzaje

Ochrona psychologiczna odnosi się do specjalnego regulacyjnego systemu stabilizacji osobowości, mającego na celu zminimalizowanie skutków negatywnych doświadczeń. Jego funkcją jest ochrona umysłu przed traumatycznymi negatywnymi przeżyciami. Mechanizmy obronne psychiki mają na celu całkowite lub częściowe wyeliminowanie uczucia niepokoju, które powstało z powodu konfliktu, który zagraża integralności osobistej.

Rodzaje ochrony psychologicznej

Reakcje psychiki zwykle nie zwalniają osoby z problemu, ale tylko tymczasowo go chronią, pomagając mu "przeżyć" w sytuacji kryzysowej. Ochrona psychologiczna tylko "chroni", a problem pozostaje i jest przenoszony na wszystkich bliskich ludzi i członków rodziny. Osoba w zwykłym życiu staje się dziwna, niesławna i nieadekwatna.

Tworzenie reakcji jest stanem, w którym jeden emocjonalny aspekt sytuacji jest przesadzony, aby stłumić przeciwne emocje. Na przykład ekstremalna punktualność, aby wyeliminować pragnienie niezależności i wolności.

Represje — bolesne wspomnienia i uczucia, impulsy wypychane są ze świadomości. Osoba po prostu "nie miała czasu", "zapomniała", "nie zrobiła".

Ascetyzm to odrzucenie przyjemności z dumnym i pewnym siebie powietrzem.

Drenaż agresji na innych pojawia się z ukrytym poczuciem winy.

Odwrotnym uczuciem jest przekierowanie impulsu do siebie lub innej osoby, przekształcenie jego zachowania z czynnego na bierne (sadyzm zamienia się w masochizm lub odwrotnie).

Sublimacja — przekształcanie rodzajów energii, agresja — w aktywność polityczną i płeć — w kreatywność.

Odmowa — celowe ignorowanie rzeczywistości, które powodują ból, jak gdyby ich tam nie było: "nie słyszały", "nie widziały" i więcej; ignorowanie oczywistych sygnałów, zachęt.

Przeniesienie (przeniesienie, przeniesienie) — zmiana przedmiotu, który spowodował uczucia. Objawia się przez przeniesienie reakcji z prawdziwego i niebezpiecznego obiektu na stosunkowo bezpieczny (dla dzieci lub innych osób).

Dzielenie to oddzielenie negatywu od pozytywu w obrazach obiektów i "ja", tj. zmiana oceny siebie i innych, niedokładna ocena.

Fobie — ograniczenie działań i myśli w celu uniknięcia tych, które mogą powodować lęk, strach.

Identyfikacja z agresorem jest imitacją zachowania lub agresywnym sposobem zewnętrznej władzy.

Intelektualizacja, uzasadnienie to sposób doświadczania konfliktu, długiej dyskusji, "racjonalnego" wyjaśnienia tego, co się stało (w rzeczywistości, fałszywe wyjaśnienie).

Izolacja afektu — przejawiająca się tłumieniem uczuć związanych z pewną negatywną myślą.

Regresja — powrót do wczesnego wieku (bezradność, alkohol, palenie tytoniu i inne reakcje).

Dewaluacja to minimalizacja czegoś ważnego i jego negacja.

Pierwotna idealizacja przejawia się jako przesada w prestiżu i potędze innej osoby.

Represje przejawiają się w tłumieniu pragnień.

Escapism — unikanie ostatecznego celu sytuacji. Możesz fizycznie lub pośrednio zabezpieczyć się przed niektórymi tematami komunikacji.

Autyzm przejawia się w głębokiej trosce.

Fanatyzm jest psychologiczną obroną, w której wyobrażenie łączy się z pożądanym i rzeczywistym.

Ochrona psychologiczna bez korekty behawioralnej i pomocy psychologa

Jeśli osoba sama nie poradzi sobie z problemem, ale nie korzysta z pomocy specjalisty, ochrona psychologiczna może sprawić, że jego krąg komunikacji stanie się węższy. Jest zmuszony ograniczyć styl życia lub uczynić go bardzo specyficznym. Później dezadaptacja stopniowo wzrasta. Czasami występują choroby psychosomatyczne, zwiększa się napięcie wewnętrzne i lęk. Ochronny styl życia staje się nawykową formą życia, która może prowadzić do zaburzeń psychicznych w różnym stopniu.