Poczucie winy Jak się go pozbyć?

Bardzo często ludzie, którzy są szczególnie odpowiedzialni i sumienni, są rozpieszczani nadmiernymi poczuciem winy. W tym artykule opowiemy o głównych odmianach tego uczucia i jak się go pozbyć. wina
1. W większości przypadków osoba czuje się winna z powodu złości na innych ludzi. Jest to szczególnie wzmocnione, gdy negatywne myśli rozprzestrzeniają się na bliskich i krewnych (przyjaciele, dzieci, rodzice, współmałżonkowie). Bardzo często dzieje się to między dziećmi a rodzicami. Powodem pojawienia się tego uczucia jest przeświadczenie, że jedna osoba nie może być jednocześnie na niego kochana i rozgniewana. W prawdziwym życiu takie sytuacje zdarzają się cały czas. Rzeczywiście, uczucie miłości sprzeciwia się nie gniewowi, ale obojętności.

2. Często osoba zaczyna czuć się winna z powodu jakichkolwiek negatywnych emocji, takich jak zazdrość, zazdrość, gniew. Wszystkie te uczucia mogą w taki czy inny sposób doświadczać jakiejkolwiek osoby kulturowej. Ale jeśli przekroczą pewien próg, mogą się zacząć problemy. Dlatego każdy musi wiedzieć, że nie ma nic złego w negatywnych emocjach, o ile są pod kontrolą.

3. Obojętność jest również częstą przyczyną poczucia winy. W większości przypadków występuje w parach miłosnych, gdy jeden partner kocha drugiego, podczas gdy uczucia drugiego stopniowo się ochładzają. Jak pozbyć się w tym przypadku poczucia winy? Przede wszystkim należy rozumieć, że nasze emocje nie przestrzegają zasad. W końcu nie możemy zmusić nas, by nas kochać, ani przestać nas kochać. Świadomie, człowiek może kontrolować tylko przejawy swoich emocji.

pozbyć się poczucia winy
4. Czasami osoba zaczyna odczuwać winę za każdy popełniony przez niego czyn (zdrada, niegrzeczność). Musisz zrozumieć, że twoje działania nie są takie złe. Konieczne jest nauczenie się niezależności od opinii publicznej.

5. Osoba może zacząć odczuwać nieprzyjemne poczucie winy, gdy w jakikolwiek sposób zawodzi (nie chodził do college'u, nie uczył się od piątki). Z reguły tacy ludzie ustalają bardzo wysokie poziomy wyników dla siebie. W końcu zawodzą i cierpią poczucie winy. W tym przypadku, osoba musi nauczyć się czerpać przyjemność nie tylko z wyniku swojej pracy, ale także z procesu.

6. Dobrzy ludzie często znajdują się w psychologicznej pułapce "Nie zrobiłem wszystkiego, aby on (ona, on) był dobry". Często z tego powodu poczucie winy pojawia się wśród bliskich. Gdy tylko widzą (lub im się wydaje), że bliscy cierpią, zaczynają czuć się winni. Przyczyna leży w przekonaniu, że szczęście i dobrobyt bliskich i innych ludzi zależy wyłącznie od nas. Konieczne jest uświadomienie sobie, że nie możesz brać odpowiedzialności za szczęście innej osoby.

7. Niektórzy ludzie zaczynają odczuwać stałe poczucie winy z powodu tego, że nie spełnili oczekiwań innych. W tym przypadku konieczne jest zrozumienie, że dana osoba żyje i robi coś dla siebie, a nie ze względu na ciągłe spełnianie czyichś oczekiwań.

ciągłe poczucie winy
Poczucie winy, podobnie jak inne negatywne emocje, nie jest niebezpieczne, o ile nie przekracza pewnego progu. Ten, kto ma poczucie winy "normalny", jest osobą odpowiedzialną z poczuciem obowiązku. Ale jeśli przekracza pewien poziom, osoba zaczyna cierpieć na nerwice, depresje, przestaje cieszyć się swoją pracą i życiem. Dlatego konieczne jest pozbycie się przerosłego poczucia winy.