Pojęcie "człowieka": definicja osobowości

Współczesna psychologia bada umysł, psychikę konkretnej jednostki w jej osobistej działalności. Właśnie dlatego osobowość osoby i jej aktywność należą do najważniejszych czynników do studiowania w psychologii.

Osoba to osoba, która posiada świadomość i jednocześnie manifestuje działania ukierunkowane na rozwój społeczny.

Z tej definicji staje się jasne, że osobowość i pojęcie "człowieka" są różne. W końcu nie można powiedzieć, że noworodek to osoba lub osoba. Również osoby cierpiące na poważne choroby, zaburzenia psychiczne — w takich przypadkach dana osoba ma nieodwracalną dezintegrację wewnętrznego świata.

Aby stać się osobą, początkowo, dana osoba musi osiągnąć pewien poziom poprawy wewnętrznego rozwoju umysłowego.
Osoba nie może żyć w samotności, ponieważ jest integralną częścią otaczającego społeczeństwa. Wszystko, czego rodzice uczą dziecko, to używać różnych przedmiotów, rozmawiać, uczestniczyć w działaniach społecznych, pracować — początkowo nosi piętno relacji ze światem zewnętrznym. Z tego powodu wyłaniająca się osobowość młodego człowieka jest początkowo poddawana bezpośredniemu wpływowi już ustalonych i ustalonych relacji społecznych. Powoduje to, że myśli, które człowiek uważa za indywidualne, wciąż są generowane przez wpływ społeczeństwa wokół niego. Wynika z tego, że dana osoba jest nie tylko częścią społeczeństwa na płaszczyźnie fizycznej, ale jest niedokładną i nie do końca poprawną definicją osoby, świadomość jednostki i jej zachowanie są również bezpośrednio związane z ideami i specyficznymi warunkami otaczającego społeczeństwa.

Warto zauważyć, że wpływ społeczeństwa na jednostkę nie jest całkowicie prostym i zrozumiałym aspektem. W końcu dzisiaj jest po prostu ogromna liczba różnych warunków społecznych. Różnią się one cechami społecznymi i terytorialnymi, różnymi tradycjami i wierzeniami, pra- cy i progi moralne.

Przynależność do konkretnej klasy lub narodu ma bezpośredni wpływ na rozwój jednostki. Ale nawet jeśli ludzie są członkami tej samej rasy, żyją w tym samym kraju i są na tym samym poziomie społecznym, ich wewnętrzny świat daleki jest od tego samego. W końcu osoba od urodzenia znajduje się w węższym środowisku społecznym, które narzuca mu pewne warunki. To w rodzinie, że dziecko po raz pierwszy uczy się o wierze (katolicyzm, chrześcijaństwo, islam, protestantyzm itp.), Jest kształcone na pewnym poziomie kulturowym, uczy się "prawidłowego" spojrzenia na życie. Oczywiście, pojęcie "osoby" nie zawsze implikuje osobowość, rozumiemy już, że dziecko nie może być pełnoprawną jednostką, proces formowania się i rozwoju osobowości będzie się odbywał w dziecku, gdy dorośnie, jego poglądy na pewne rzeczy, zasady i tradycje również się zmienią .

Jest to krótka definicja i etapowy rozwój jednostki — jest to osoba, która pracuje i zawsze bierze czynny udział w życiu społeczeństwa, do którego należy.

Oczywiście struktura osobowości ma wiele naturalnych właściwości. Należą do nich wrodzone złogi, właściwości ośrodkowego układu nerwowego, stan narządów mowy i uczucia u danej osoby w momencie jego urodzenia. W końcu udowodniono już, że krasnolud lub osoba z wadami na twarzy, defektami i zaburzeniami mowy prowadzi i czuje się w otaczającym społeczeństwie, nie jest tak wygodne, jak osoba urodzona bez żadnych wrodzonych wad i wad.

Osobowość zawsze ewoluuje, wzrastając zarówno moralnie, jak i duchowo. Pojęcie "tożsamości" i pojęcie "człowieka" nie mogą istnieć niezależnie od siebie.

Na przykład, jedna osoba poszukuje samowiedzy przez całe życie, dużo czyta, poprawia się intelektualnie, duchowo i moralnie — jest to wszechstronna osobowość. Drugi zatrzymuje się na nabytych cechach osobistych, które zostały utworzone przez niego w czasie dorastania, ale jednocześnie pracuje i bierze udział w działaniach publicznych. Obaj są ludźmi, obaj indywidualnościami, podczas gdy jeden z nich jest wszechstronną osobą, a drugi jest tylko ukształtowaną osobą. Wynika stąd, że pojęcie "osobowości" jest tak samo różne, jak pojęcie "człowieka" — ludzie i osobowości współczesnego czasu są absolutną różnorodnością.

Każda osoba we współczesnym społeczeństwie wyraziła swoje własne roszczenia. Przez twierdzenia jednostki rozumie się te role i cele, które dana osoba definiuje jako pożądane, osiągalne, realne i wykonalne.

Ideałem współczesnego człowieka jest wszechstronna osobowość. W takim człowieku "fizyczna doskonałość, czystość moralności i duchowe bogactwo" idealnie harmonizuje. Dzięki budowie nowoczesnego społeczeństwa kształcenie i rozwijanie różnorodnej osobowości u osoby staje się absolutnie realne.