Pomoc w trudnej sytuacji życiowej

Każdej osobie prędzej czy później towarzyszą ważne wydarzenia, które wybijają zwykłą rutynę, pozbawioną pewności siebie i jutra. Powody pojawienia się poczucia zagubienia, pustka może być obfita: nagła utrata bliskich, praca, inne wstrząsy. Pomoc w trudnej sytuacji życiowej to przede wszystkim celowa praca z uczuciami, która powinna stopniowo doprowadzić do wewnętrznego uzdrowienia.

pomoc w trudnej sytuacji życiowej

Głównym niebezpieczeństwem takich sytuacji jest to, że zawsze pojawiają się nieoczekiwanie, prowadząc do ślepego zaułka, pozbawiając ich moralnej siły. Człowiek nie jest gotowy na natychmiastowe zaakceptowanie okoliczności życia, które doprowadziły go do wewnętrznego kryzysu. Ukończenie odzyskiwania powinno trochę potrwać. Konieczne jest zrozumienie, co się stało, co nie może nastąpić natychmiast. Tak więc istnieje cały szereg reakcji emocjonalnych prowadzących do głębokich przeżyć emocjonalnych. W tym artykule przyjrzymy się różnym sytuacjom życiowym, które doprowadzą do stanu silnego kryzysu wewnątrzosobowego, i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak pomóc osobie w tej sytuacji.

Strata bliskich

Należą do nich śmierć krewnych. Być może jest to najgorszy przypadek, ponieważ wydarzenie jest całkowicie nieodwracalne. Jeśli sytuacja finansowa może zostać poprawiona w czasie, jeśli chcesz, to musisz ją zaakceptować. Co czuje się jak osoba, która straciła ukochaną osobę? Zamieszanie, depresja, pustka, ostry nieznośny ból. W chwili żalu traci się zainteresowanie tym, co dzieje się wokół, osobowość skupia się na sobie i swoich uczuciach. Zwykle zajmuje dużo czasu, zanim osoba w końcu poniesie stratę, uczy się żyć bez zmarłej osoby. Pomoc w trudnej sytuacji życiowej powinna składać się z kilku etapów.

pomoc dla kobiet w ciąży i rodzin w trudnych sytuacjach

Słuchanie. Tutaj psycholog lub psychoterapeuta powinien zapewnić klientowi możliwość wypowiadania się bez ograniczeń i jakichkolwiek ram. Osoby muszą wyrzucać emocje, wypowiadać się całkowicie, a wtedy będzie to trochę łatwiejsze. W tej chwili jest tak ważne, aby czuć, że ktoś cię potrzebuje i nie jest obojętny.

Aktywna praca z żalem jest kolejnym trudnym etapem, który powinien doprowadzić człowieka do zaakceptowania tego, co się stało. Wymaga głębokiej pracy z uczuciami. Kompetentny specjalista zada pytania, czy dana osoba rozumie, co się z nim dzieje, co czuje w danej chwili.

Tworzenie planów na przyszłość. Wizja perspektywy jest konieczna, tylko dlatego, że nie można żyć bez nadziei i wiary w najlepsze. Pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych musi koniecznie towarzyszyć opracowanie wizji na dalsze życie, jakiego rodzaju osoba może sobie wyobrazić.

Utrata bliskiej osoby

Pomimo zewnętrznego podobieństwa z poprzednim przypadkiem sytuacja w tym kontekście może być bardzo różna. Jeśli utrata bliskich i przyjaciół prawie zawsze kojarzy się ze śmiercią, to utrata ukochanej osoby może nastąpić w wyniku rozwodu małżonków, cudzołóstwa. Dla wielu jest to równoznaczne z deprecjacją życia. W tej sytuacji pomoc psychologa jest ważna i konieczna, aby pomóc jednostce znaleźć siłę do dalszego życia i aktywności.

trudna sytuacja życiowa pokonująca trudności

Pomoc w trudnej sytuacji życiowej powinna opierać się na stopniowym budowaniu długoterminowych perspektyw. Trzeba wyjaśnić mężczyźnie lub kobiecie, że życie na tym się nie kończy.

Nastoletnia Ciąża

Pojawienie się dzieci nie zawsze jest radością dla młodych ludzi, którzy sami nie mieli jeszcze czasu, aby osiągnąć pełnoletniość. Takie wiadomości mogą popsuć zarówno nastolatków, jak i ich rodziców. Strach spowodowany jest brakiem gotowości do zostania rodzicami, wzięcia odpowiedzialności za wychowywanie dziecka. Ponadto często dodaje się tu problemy materialne związane z brakiem pieniędzy. Pomoc kobietom w ciąży i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji powinna być udzielana natychmiast, w przeciwnym razie istnieje ryzyko powikłań: aborcja, porzucone dzieci. Udział wysoko wykwalifikowanego psychologa jest nie tylko pożądany, ale także konieczny.

Działania wojskowe w kraju rodzinnym

Wielkie tragedie w życiu przynoszą wojnę. Cokolwiek to jest — zawsze istnieje destrukcja, a przede wszystkim cecha psychologiczna. Ucisk moralny, niemożność zrozumienia tego, co się dzieje i dokąd zmierza ten świat, dosłownie przytłaczają człowieka, nie pozwalają mu dostrzec prawdy. Kiedy dzieje się wielki problem, wydaje się, że nie ma nikogo, do kogo można się zwrócić, wszystkie pomysły się zmieniają, rozumiesz, że nie możesz oczekiwać pomocy od państwa. Poczucie bezsilności rodzi bezradność, samopochłanianie i wewnętrzną gorycz. Zdarzają się przypadki, kiedy nawet po ustaniu działań wojennych wiele osób nie było w stanie dojść do siebie po poważnym szoku.

pomoc w trudnych sytuacjach życiowych

Pomoc w trudnej sytuacji życiowej, która niewątpliwie jest wojną, powinna mieć na celu przywrócenie równowagi emocjonalnej. Potrzebujemy rozmowy uczuć, różnych wybuchów emocji, aby człowiek nie utknął na pewnym etapie. Przede wszystkim musisz zminimalizować efekty doświadczanego stresu. Psycholog konsultant musi wspierać klienta w każdy możliwy sposób, kierując go na obiecującą wizję swojego życia.

Przeprowadzka do innego kraju w wyniku jakichkolwiek zdarzeń

Migracja nie zawsze wiąże się z działaniami wojskowymi w kraju ojczystym. Nawet w czasach pokoju bardzo trudno jest przystosować się do nowych warunków życia. Brak pieniędzy, potrzeba wykonania dokumentów, trudności — wszystko to nie jest najlepszy sposób wpływa na stan psychiczny ludzi. Jeśli przez dłuższy czas nie można poradzić sobie z trudnościami, wielu z nich staje się apatyczni, ospali, nie chcą nic robić. Pomoc w trudnych sytuacjach, dyskusja nad problemami powinna następować systematycznie, dopóki sytuacja nie zostanie całkowicie rozwiązana.

Odrzucenie z pracy

To może się zdarzyć każdemu. Tak przyzwyczailiśmy się do pewnych warunków życia, że ​​w pewnych zmieniających się okolicznościach zaczynamy czuć się niekomfortowo. Ktoś, kto stracił pracę, wpada w panikę, tracąc spokój. Jak się zachowywać i co robić w tej sytuacji? W końcu podważa to pewność siebie, osoba boi się czegoś spróbować.

pomoc w trudnych sytuacjach życiowych

Do czego powinna być skierowana pomoc psychoterapeutyczna? Przede wszystkim, aby budować cele długoterminowe i krótkoterminowe. Ważne jest, aby wyjaśnić klientowi, że utrata pracy nie jest końcem świata, ale szansą na rozpoczęcie nowego życia, zbudowanie go zgodnie z jego celami i aspiracjami.

Rehabilitacja medyczna

Podczas gdy osoba jest zdrowa, nie czuje, jak trudno jest obłożnie chorym. Pomoc w trudnej sytuacji życiowej ciężko chorym pacjentom musi być prowadzona systematycznie. Jak to zrobić? Pokaż większą uwagę na ich pragnienia, weź pod uwagę brak komunikacji. Zastanów się, jak możesz pomóc sąsiadowi, przyjaciołom lub rodzicom.

pomoc w trudnych sytuacjach życiowych

Katastrofy

Należą do nich trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, ataki terrorystyczne. We wszystkich tych przypadkach osoba jest przytłoczona okolicznościami. Ktoś zostaje bez dachu nad głową, bez jedzenia i ciepłych ubrań. Jak nie stracić wiary w siebie i swoje umiejętności? Tutaj może prowadzić trudna sytuacja życiowa. Pokonywanie trudności zaczyna się od chęci zmiany czegoś w sobie, a następnie w świecie zewnętrznym.

Dlatego tak ważne jest, aby osoba znajdująca się w trudnych warunkach egzystencji zapewniła pomoc psychologiczną tak szybko, jak to możliwe: wsparcie moralne, pomoc finansową, zapewnienie, że wszystkie problemy, z jakimi ma do czynienia, mają rozwiązanie.