Przykłady instynktu. Samozachowanie, głód, przetrwanie

Instynkty są ważną strukturą naszej osobowości, ponieważ nasze bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od naszej pracy. Kiedy wycofujemy rękę, chcemy jeść lub uczyć się czegoś nowego, żyjemy, funkcjonujemy i rozwijamy się. Kiedy człowiek się rodzi, żyje instynktem lub odruchem, które Bóg kładzie w nas. Małe dziecko nie jest jeszcze świadome, że jest głodne, ale kiedy dotyka kącików ust, dziecko zaczyna odruchowo patrzeć na przesycone piersi matki.

To przez instynkt, że żyjemy w niemowlęctwie. Wtedy niektóre z nich stają się dominujące, będąc siłą napędową przez całe nasze życie. Zobaczmy, jakie są instynkty i jak manifestują się w naszym życiu.

Instynkty i przystosowalność człowieka

instynktowne przykłady W życiu każdej osoby rola instynktów jest nieoceniona. Są dla nas bardzo ważne, ponieważ czasami życie może na nich polegać. Ale jego los zależy od poziomu ludzkiej zdolności przystosowawczej. Może to być wrodzona lub nabyta zdolność przystosowania się do każdej sytuacji życiowej, pomimo warunków, w których dana osoba upadła. Jeśli mówimy o zdolności przystosowawczej osoby, to może ona być wysoka, niska i średnia. Temperament, naturalne instynkty, wygląd, zadatki na intelekt, strukturę ciała, zdolności wrodzone, emocje i stan fizyczny ciała można przypisać wrodzonym podstawom zdolności adaptacyjnych.

Istnieje coś takiego jak zdolność adaptacji. Określa stopień przystosowania osoby, jej status społeczny, a także poczucie satysfakcji lub niezadowolenia z życia i siebie. Zdolność przystosowania się każdej osoby gwarantuje, od dzieciństwa, osobliwości natury i jego osobistą orientację. To instynkty są uważane za pierwszą i główną część ludzkiej natury, która zapewnia adaptacyjność.

Czy istnieje instynkt macierzyński i ojcowski?

Wielu naukowców zastanawiało się nad koncepcją instynktu, przeprowadzono wiele prac naukowych. Słynny naukowiec Garbuzov ułożył widoki tego daru natury. Zidentyfikował podstawowe instynkty, ale nie zawierał koncepcji instynktów macierzyńskich i ojcowskich. Taki wynik jego pracy był krytykowany przez niektórych, wspierany przez niektórych. Uważa się, że te pojęcia są uważane za warunkowe instynkty, ponieważ nie wszystkie się manifestują. Również troska o potomstwo może być interpretowana jako instynkt samozachowawczy lub przedłużenie rasy.

instynkt zwierzęcy Ale cytując przykłady instynktu, nie można nie zauważyć manifestacji instynktów u rodziców. I nic nie można z tym zrobić, tak przez naturę. Instynkt macierzyński jest uważany za bardzo prawdziwy i opiera się na historycznej potrzebie uratowania potomstwa i kontynuowania jego rasy. Wszystkie żywe stworzenia ssaków mają instynkty macierzyńskie, tylko teraz czasami u ludzi przybiera niewłaściwe formy. Może to być jak nadmierna opieka nad już starszymi dziećmi lub niedopuszczalne zaniedbanie rodziców. Jeśli mówimy o wrodzonych instynktach, instynkt macierzyński przejawia się w dziewczętach od samego dzieciństwa. Jest bardziej wyraźny u kobiet niosących dziecko pod ich sercem iu tych, które już urodziły. Zwierzęcy instynkt macierzyństwa znacznie różni się od człowieka, ponieważ opiera się na tym, co Stwórca ustanowił na wszystkich zwierzętach. Ludzie potrafią coś zrobić bez polegania tylko na instynktach.

Zupełnie inne zjawisko (i nie zawsze związane z pojawieniem się dziecka) uważane jest za instynkt ojca. Uważa się to za bardziej społecznie zdeterminowane zjawisko, które wiąże się z normami współczesnego społeczeństwa, skupiając się na wartościach rodzinnych.

Rodzaje instynktów według Garbuzova, opis

Zgodnie z koncepcją tego profesora, psychoneurologa i filozofa, istnieje siedem podstawowych instynktów. Należą do nich: instynkt prokreacji, samozachowawczości, wolności, badań, zachowania godności, altruizmu i dominacji.

Istnieją trzy diady, w których zgrupowane są instynkty. Na przykład, diadę "A" uważa się za podstawową, która zapewnia fizyczną przeżywalność osobnika i gatunku. Ta diada zawiera dwa instynkty: samozachowawczą i prokreacyjną. Ale diada "B", składająca się z instynktu badań i wolności, zapewnia pierwszorzędną socjalizację człowieka. Ostatnia, trzecia dyna "B", która obejmuje instynkt dominacji i zachowanie godności, zapewnia autoafirmację i samoobronę osoby w aspekcie psychospołecznym. Razem wszystkie trzy diady gwarantują adaptację osoby w prawdziwym życiu.

Samozachowanie jako podstawowy instynkt ludzki

instynkt samozachowawczy u dzieci Jeden lub więcej instynktów uważa się za dominujące u ludzi, reszta jest znacznie słabsza. Przywołując przykłady instynktu, nie można nie zapomnieć o samo-zachowaniu.

Za wszelką cenę iw każdych okolicznościach ludzie po prostu pragną przetrwać. Dzięki dostosowanym do natury ustawieniom ludzkiego ciała ludzie nauczyli się wytrzymywać niebezpieczeństwa, które się wokół nich znajdują. Wyraża się to w tym, że jeśli jest gorąco — dana osoba wycofuje rękę, jeśli otrzymuje podejrzane jedzenie — odmowa z niej, jeśli dana osoba nie umie pływać, to naturalnie nie wejdzie głęboko do wody.

Instynkt zwierzęcy można nazwać rodzajem instynktu samozachowawczego. Instynkt samozachowawczy uważany jest za podstawowy, ponieważ w przypadku jego braku wszystkie inne instynkty tracą znaczenie. Powód tego jest oczywisty: pierwszą rzeczą, która jest potrzebna każdemu człowiekowi, w tym osobie, jest dbanie o utrzymanie własnej egzystencji, w przeciwnym razie nie będzie w stanie funkcjonować i po prostu przyda się temu światu. Nawiasem mówiąc, instynkt samozachowawczy u dzieci rozwija się od momentu narodzin.

Typ genotypu — co to jest?

W przypadku typu genofilny dominuje instynkt prokreacji. Jeśli od dzieciństwa dziecko dorasta w społeczeństwie, w którym interesy będą ustalane tylko w rodzinie, będzie spokojny tylko wtedy, gdy cała rodzina będzie razem, wszyscy będą w dobrym zdrowiu i panuje dobry nastrój. Dla takich osób dom jest uważany za fortecę, a interesy każdego członka rodziny są przede wszystkim. Bardzo często ludzie tego typu są gotowi poświęcić się dla dobra swoich dzieci i rodziny. W tym przypadku instynkt przetrwania nie działa, ponieważ typ genofilny nie koncentruje się na sobie, ale na rodzinie. Możesz zaobserwować ten instynkt na przykładzie ratowania ludzi z płonącego pokoju. Osoba o dominującym instynkcie samozachowawczym raczej nie uratuje ludzi podczas pożaru. Ludzie z rodzaju genofilny zrobią to bez myślenia.

Instynkt altruizmu

wrodzone instynkty Ten instynkt jest charakterystyczny dla typu altruistycznego. Ludzie, którzy od dzieciństwa zdominowali ten instynkt, okazują życzliwość i troskę o bliskich. Rozwijają instynkty, ale wszystkie one będą zależeć od funkcjonowania tego, dominującego. Ten instynkt motywuje ludzi do dawania sąsiadowi tego, czego sama potrzebuje. Ci ludzie są bardziej bezinteresowni niż inni, poświęcają swoje życie interesom społeczeństwa, chronią słabszych, pomagają chorym i niepełnosprawnym. Ludzie o instynkcie altruizmu żyją pod hasłem: "Dobroć uratuje świat!" Ogólnie mówiąc, są to doskonałe przykłady instynktu, ponieważ tacy ludzie walczą o sprawiedliwość na całym świecie i są gotowi pomagać innym, bez względu na to, ile kosztują.

Badacz — wynik edukacji lub genetyki człowieka?

naturalne instynkty Rodzaj badań można jeszcze nazwać ciekawskimi. W tym typie instynkt badawczy jest uważany za dominujący. Od dzieciństwa jest to "dlaczego", które mają wysoki poziom ciekawości i wszystkie wykazują chęć, aby dojść do sedna. Dzieci tego typu powinny zawsze otrzymywać głębokie i potwierdzone odpowiedzi na swoje pytania. Dużo czytają i lubią eksperymentować. Często ci ludzie są kreatywni, bez względu na to, co lubią. Dlatego badacz — raczej wynik zadośćuczynienia osoby niż wykształcenie.

Dominujący typ

W tym typie dominujący instynkt jest uważany za główny, ale ma też kolosalny instynkt przetrwania. Od dzieciństwa tacy ludzie mają możliwość organizowania gier, są przyzwyczajeni do wyznaczania celów i osiągania ich. Dominujący typ jest w stanie zrozumieć ludzi i ich poprowadzić. Ci ludzie odczuwają zwiększoną potrzebę kontrolowania innych. Bardzo często liderzy, liderzy, politycy, a także organizatorzy wyrastają z dzieci dominującego typu.

Instynkt zachowania wolności osobistej

rola instynktów Ci, którzy walczą o zachowanie wolności osobistej, są przykładami instynktu wolności. Od kołyski takie dzieci protestują, gdy są owinięte, a każde ograniczenie wolności także powoduje odrzucenie, które również rośnie wraz z dzieckiem. Dominującymi cechami takich ludzi jest pragnienie niezależności, uporu, tolerancji dla bólu, apetytu na ryzyko. Nie tolerują rutyny i biurokracji. Z uwagi na to, że tacy ludzie stłumili instynkt prokreacji i samozachowawczości, bardzo często opuszczają swoje rodziny. Mają tendencję do zachowania wolności, interesów i indywidualności. Tacy ludzie nie powinni być zbyt ograniczeni w swoich działaniach, nie lubią być podporządkowani.

Digitofilny rodzaj ludzkich instynktów

rozwój instynktów W tym typie dominuje instynkt zachowania godności. Od najmłodszych lat tacy ludzie mogą odebrać ironię lub drwiny. Absolutnie nie tolerują żadnej formy upokorzenia. Jest to rodzaj ludzi, z którymi możesz negocjować od dzieciństwa, tylko to musi być zrobione przekonująco i serdecznie. Aby zachować honor i godność, taka osoba jest w stanie poświęcić nawet najcenniejszą rzecz, jaką posiada. Ważne jest, aby rozpoznać to tak wcześnie, jak to możliwe u dziecka, aby nie tłumić jego osobowości w procesie życia. Dla takich osób ważne jest wsparcie i uznanie. Wtedy czują się potrzebni i poszukiwani.