Psychologia

Mechanizmy ochrony osobowości

Będąc pojęciem psychologii, mechanizmy ochronne osobowości są nieświadomymi procesami umysłowymi, które mają na celu redukcję negatywnych doświadczeń i leżą u podstaw rozwoju oporu. Po raz pierwszy koncepcja ta została...

Test korekcyjny Bourdona

Rodzice często skarżą się na brak uwagi, wytrwałość u dzieci. Ludzie rozproszeni są trudni do nauki, pracują, trudno jest osiągnąć sukces zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Chociaż, aby określić poziom uwagi i...

I-koncepcja osobowości

W psychologii istnieje pojęcie "człowieka", którego sensem jest to, że człowiek jest żywą istotą, posiadającą umiejętność artystycznego mówienia czegoś, tworzenia i wykorzystywania rezultatów swojej pracy...