Rodzaje emocji i uczuć

Człowiek nie jest robotem, co oznacza, że ​​doświadcza czegoś we wszystkim, co dzieje się wokół niego. Jeden smuci go, a inne wiwaty. Dzięki doświadczeniom duchowym nasze życie jest wypełnione znaczeniem, stajemy się w stanie odróżnić dobro od zła, a także wybrać to, czego naprawdę potrzebujemy. Te emocjonalne doświadczenia są nazywane emocjami i uczuciami. Są bardzo podobne, jednak różnią się między sobą. Główna z tych różnic polega na tym, że emocje są zjawiskami przejściowymi, a uczucia są trwałe. Innymi słowy, można powiedzieć, że uczucie jest uporczywą emocją. Rodzaje emocji i uczuć są różne. Należy jednak od razu zauważyć, że wszystkie one są w jakiś sposób związane z indywidualnymi cechami psychicznymi danej osoby, a także z jej osobowością.

Rodzaje emocji w psychologii

Przede wszystkim warto zauważyć, że są:

— pozytywny;

— neutralny;

— ujemny.

Rodzaje emocji są różne i liczne. Oto główne z nich:

1) Radość. Czujemy to, gdy dzieje się coś dobrego, nasze marzenia się spełniają, siły zainwestowane w biznes się opłacają, albo po prostu dostajemy to, czego chcieliśmy od dawna. Radość — tego właśnie brakuje pośród szarych dni. Od dawna udowodniono naukowcom, że osoba, która stale raduje się z czegoś żyje dłużej, a jego zdrowie jest znacznie lepsze niż ludzi, którzy ciągle są w przygnębieniu.

Żadne inne emocje nie mogą karmić człowieka tak bardzo jak radość. Bez niej człowiek traci przytomność i traci wolę życia.

2) Niespodzianka. To sprawia, że ​​nasze życie nie jest nudne i nijakie. Osoba, która może być zaskoczona, zawsze odczuwa więcej radości niż inni ludzie. Ta emocja jest bezpośrednio związana z oczekiwaniem, oczekiwaniem na coś. Pojawia się, gdy zasłona tajemnicy zostaje obniżona, a osoba dowiaduje się, co było ukryte. Uważa się, że osoba w końcu przestaje być zaskoczona. To jest złe, ale takie jest nasze życie.

3) Odsetki. Większość ludzkości nie zostałaby dzisiaj osiągnięta, gdyby człowiek nie był zainteresowany. Zainteresowanie sprawia, że ​​ludzie się rozwijają, zdobywają nową wiedzę, a także dokonują wielkich i wielkich odkryć. W istocie, zainteresowanie jest emocjonalnym podejściem do czegoś, chęcią zapoznania się z nim i zrozumienia czegoś. Przeciwieństwem jest nuda. Przedmioty otaczającego świata, które powodują nudę dla pewnej osoby, pozostają bez jego uwagi, to znaczy nierozpoznane przez niego.

4) Współczucie. Może powstać nie tylko dla innej osoby, ale także dla dowolnego przedmiotu, zjawiska i przedmiotu otaczającego świata. Mówi, że jej przedmiot wywołał w nas pewną reakcję emocjonalną, a my z pewnością musimy się do niego zbliżyć.

5) Istnieją negatywne typy emocji. Przede wszystkim należy im przypisać gniew. Ta emocja jest bardzo silna i często człowiek dostaje się do różnych nieprzyjemnych sytuacji z tego powodu. Gniew jest rodzajem reakcji na zewnętrzne bodźce, których człowiek nie lubi. Takie negatywne rodzaje emocji, jak cierpienie, uraza, gorycz i inne, z reguły są ukryte wewnątrz osoby, ale gniew zawsze wychodzi na powierzchnię. Często jest to spowodowane tym, że dana osoba stara się ukryć uczucia wymienione powyżej. W niektórych przypadkach gniew może całkowicie wymknąć się spod kontroli.

Inne rodzaje emocji i uczuć

Pozytywny:

— zaufanie;

— miłość;

— duma;

— podziw;

— uczucia;

— czułość;

— dzięki i innym.

Neutralny:

— obojętność;

— zdziwienie;

— ciekawość i inne.

Negatywne:

— tęsknota;

— przygnębiony;

— zazdrość;

— smutek;

— niesmak;

— zazdrość;

— obojętność;

— strach;

— wrogość i inne.

Nie możesz stać się więźniem jakichkolwiek emocji i uczuć (jest to nie tylko negatywne), ponieważ może to uniemożliwić prawidłowe poruszanie się wzdłuż ścieżki życia.