Skuteczna komunikacja: zasady, zasady, umiejętności, techniki

Współczesny człowiek dąży do osiągnięcia sukcesu wszędzie — zarówno w pracy, jak iw życiu osobistym. Kariera, rodzina, przyjaciele — to wszystko jest częścią życia, a skuteczna komunikacja pozwala dostosować wszystkie obszary i osiągnąć maksymalne porozumienie. Każdy powinien dążyć do poprawy swoich umiejętności społecznych. Nawet jeśli początkowo pojawią się trudności, z biegiem czasu wiedza ta przyniesie zasłużone nagrody — niezawodne połączenia interpersonalne.

Skuteczna komunikacja

Definicja komunikacji

Różne sposoby przekazywania informacji od jednej osoby do drugiej nazywa się komunikacją. Obejmuje on całą różnorodność kanałów do nadawania i dekodowania sygnałów i to się dzieje:

 • werbalny;
 • niewerbalne;
 • napisane;
 • piktograficzny;
 • odstępy między znakami itp.

Uważa się, że komunikacja jest skuteczna, gdy nadawca informacji komunikuje się z odbiorcą na tej samej długości fali. Jednak nawet komunikacja w systemie jednoznakowym nie gwarantuje, że komunikat zostanie poprawnie zdekodowany.

Skuteczna komunikacja minimalizuje utratę znaczenia wiadomości. Aby odnieść sukces w promowaniu biznesu, w utrzymywaniu przyjaznych relacji, w jasnym życiu osobistym, każdy może poprawić swoje umiejętności komunikacyjne.

zasady skutecznej komunikacji

Podstawy skutecznej komunikacji

Komunikacja jako banalna wymiana informacji jest już dostępna w przypadku najprostszych zwierząt. Człowiek w procesie ewolucji doprowadził komunikację do perfekcji. Język konwersacji i języka migowego rozwinął się i stopniowo rozszerzał na pisane, symboliczne i figuratywne. Jednak proces ten skomplikował zrozumienie, a skuteczna komunikacja staje się odrębnym przedmiotem badań.

Proces komunikacyjny obejmuje pięć elementów:

 1. Communicator — ten, kto przekazuje informacje.
 2. Treść wiadomości.
 3. Sposób przesyłania informacji (w jaki sposób jest przeprowadzana).
 4. Odbiorcy lub odbiorcy, do kogo przeznaczona jest wiadomość.
 5. Ostatni etap komunikacji, który pozwala zrozumieć, czy miała miejsce skuteczna komunikacja. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy poprzednie cztery są wystarczająco zadowalające.

Skuteczne umiejętności komunikacyjne

Zasady skutecznej komunikacji

Bez pozytywnej komunikacji niemożliwe jest osiągnięcie wzajemnego zrozumienia w każdej kwestii. Aby upewnić się, że inne osoby prawidłowo postrzegają wysyłane informacje, musisz przestrzegać kilku wymagań.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na zasady skutecznej komunikacji:

 1. Komunikacja powinna być dwukierunkowa. Gdy wszyscy uczestnicy są zainteresowani pozytywnym wynikiem rozmowy i jest ona dla nich odpowiednikiem — powstaje konieczny efekt.
 2. Odbiorca musi dołożyć wszelkich starań, aby uzyskać prawidłową percepcję wiadomości.
 3. Przesłanie powinno być jasne, uporządkowane i zwięzłe.
 4. Odbiorca musi zaufać mówcy, szanować jego opinię i nie kwestionować swoich kompetencji.
 5. Skuteczna komunikacja jest zawsze emocjonalna, w stopniu akceptowalnym w danej sytuacji.
 6. Cierpliwość i protekcjonalność wobec niedociągnięć innych. Przyjmowanie ludzi takimi, jakimi są, bez prób poprawiania i poprawiania czegokolwiek.

Poniżej omówimy podstawowe warunki skutecznej komunikacji.

warunki skutecznej komunikacji

Jak osiągnąć pozytywny wpływ na komunikację?

Aby komunikacja mogła być uważana za skuteczną, muszą zostać spełnione pewne warunki:

 1. Mowa musi być zgodna z pierwotnym celem rozmowy, aby była odpowiednia. Nie powinieneś zbyt dużo mówić ani dotykać pytań, które nie mają nic wspólnego z omawianym tematem. Poprawia efektywne umiejętności komunikacyjne.
 2. Używane słowa powinny być logiczne i leksykalne, bardzo ważne jest osiągnięcie celu komunikacji. Osiągnięty dzięki stałemu samokształceniu, czytaniu różnych literatury i uważnej postawie wobec języka ojczystego.
 3. Sama historia powinna być logiczna i piśmienna. Wyraźna struktura prezentacji stwarza korzystne warunki dla studentów i zwiększa szanse na pozytywny wynik.

Skuteczne techniki komunikacji

Każda osoba żyje w społeczeństwie i jest od niego zależna. Nawet najbardziej zdesperowany domownik, być może nie bezpośrednio, ale wchodź w relacje międzyludzkie. Skuteczna komunikacja będzie przydatna zarówno w pracy, jak iw codziennych kontaktach społecznych. Recepcje i umiejętności komunikacyjne mogą być rozwijane i ulepszane — ułatwi to życie każdej osobie.

Czy chcesz uzyskać pozytywne wyniki w procesie komunikacji? Przyda ci się kilka sztuczek zwiększających efektywność komunikacji:

 1. Naucz się uważnie słuchać tego, co mówią. Powinien nie tylko patrzeć na rozmówcę podczas rozmowy, ale także lekko pochylać się, kiwać głową, zadawać odpowiednie pytania. Ta technika pozwoli ci zrozumieć punkt widzenia rozmówcy tak dokładnie, jak to możliwe.
 2. Mów wyraźnie, krótko i na temat. Im jaśniej sformułowana jest myśl, tym bardziej prawdopodobne jest, że zostanie ona właściwie zrozumiana i zrozumiana.
 3. Dołącz w swoim arsenale nie tylko komunikację werbalną, ale także niewerbalną. Zajmij tę samą pozycję co rozmówca, spróbuj użyć tylko otwartych gestów, nie dotykaj twarzy podczas rozmowy.
 4. Uważaj na emocjonalną kolorystykę mowy. Powinien być umiarkowany, ale aby rozmówca zrozumiał twoje zainteresowanie pytaniem.
 5. Opanuj techniki oratorium. Możliwość posiadania głosu pozwala przyspieszyć rozwój skutecznej komunikacji. Jasna artykulacja, prawidłowa barwa i regulowana głośność sprawią, że każda wiadomość będzie pozytywna.
 6. Opanuj techniczne środki komunikacji. Każda osoba dorosła musi mieć możliwość korzystania z telefonu, faksu, Skype'a, e-maila. Pisanie umiejętności komunikacyjnych powinno być regularnie rozwijane.

Są to tylko podstawowe techniki zaprojektowane w celu ułatwienia i poprawy komunikacji interpersonalnej. skuteczna komunikacja

Zasady skutecznej komunikacji

Każda komunikacja interpersonalna musi spełniać określone standardy. Ich naruszenie prowadzi do braku porozumienia między rozmówcami, konfliktów, a nawet do zerwania stosunków.

Zasady skutecznej komunikacji:

 1. Mów językiem rozmówcy. Zasada ta powinna być rozumiana jako potrzeba uwzględnienia poziomu wykształcenia, statusu społecznego, wieku i innych parametrów. Aby być wysłuchanym i zrozumianym, konieczne jest sformułowanie myśli w oparciu o charakterystykę widowni.
 2. Przygotuj się do komunikacji. Jeśli rozmowa nie jest spontaniczna, powinieneś dowiedzieć się z wyprzedzeniem, z kim i z jakiego powodu powinieneś się spotkać. Weź materiały wizualne i wyposażenie techniczne. Opracuj plan rozmowy.
 3. Poznaj techniki aktywnego słuchania, pomoże to ustalić pozycję rozmówcy i lepiej zrozumieć jego punkt widzenia.
 4. Mów wyraźnie, umiarkowanie głośno i pewnie, nie rozciągaj słów, ale nie rozłączaj się.
 5. Podczas pisania listu trzymaj się wybranego stylu.
 6. Zanim zadzwonisz przez telefon lub Skype, zaplanuj wcześniej rozmowę i pytania, które należy omówić.

umożliwia efektywna komunikacja

Sposoby skutecznego komunikowania się

Aby osiągnąć wzajemne zrozumienie w procesie komunikacji, konieczne jest stworzenie warunków i uwzględnienie możliwych sposobów skutecznej komunikacji. W sumie jest ich sześć:

 1. Staraj się wyrażać myśli tak przekonująco, jak to tylko możliwe. Zawsze mów krótko i rzeczowo, unikaj nadmiernego zagracania słów, pominięć i możliwych podwójnych interpretacji.
 2. Używaj terminologii i profesjonalizmu tylko w tych przypadkach, w których są one związane z kodem.
 3. Nawet w codziennej komunikacji należy unikać wyrażeń slangu i slangu, zwłaszcza w odniesieniu do komunikacji międzypokoleniowej.
 4. Unikaj nadmiernego obciążenia emocjonalnego, zarówno pozytywnego, jak i negatywnego.
 5. Staraj się zwracać w sposób spersonalizowany, z imienia i nazwiska, według rangi naukowej lub militarnej, lub łącząc grupę rozmówców za pomocą ogólnie znaczącego słowa.
 6. Zawsze postępuj zgodnie z zasadami grzeczności i etykiety.

skuteczne metody komunikacji

Niewerbalne sygnały poprawiające komunikację

Rozmówcy postrzegają się nawzajem nie tylko przez ucho. Ekspozycja słowna może być zwiększona lub zmniejszona za pomocą różnych sygnałów niewerbalnych. Nasze ciało wysyła je w dużych ilościach, podczas gdy inne osoby czytają je i interpretują na poziomie podświadomości.

Aby poprawić umiejętności komunikacyjne, pomocne będzie opanowanie technik pozytywnego wzmocnienia niewerbalnego:

 1. Zawsze bądź czysty i uporządkowany: nawet jeśli ubrania nie pasują do ubioru, ogólne wrażenie rozmowy będzie pozytywne.
 2. Staraj się kontrolować wyraz twarzy i emocje. Mimika powinna być neutralna — pozytywna i reagować zmianami w zależności od przebiegu rozmowy.
 3. Unikaj dotykania twarzy podczas czynności komunikacyjnych — jest to podświadomie postrzegane jako próba zasłaniania ust, odpowiednio, twoje stwierdzenie jest fałszywe.
 4. Naucz się "odzwierciedlać" pozycję ciała rozmówcy. Ważne jest, aby robić to delikatnie, bez nadmiernego zapału, aby nie wyglądać karykaturalnie.
 5. Unikaj "zamkniętych" pozycji — skrzyżowanych rąk i nóg. Taka pozycja ciała wskazuje na nieprzygotowanie do skutecznej komunikacji. Podczas gdy otwarte dłonie i życzliwy uśmiech są w stanie pomieścić każdego rozmówcę.

skuteczne zasady komunikacji

Warunki skutecznej komunikacji przy użyciu środków technicznych

Postęp techniczny dał nam nowe narzędzia ułatwiające komunikację. Są to telefony, faksy, Internet. Komunikacja za pomocą technologii powinna opierać się na tych samych zasadach i zasadach, co komunikacja interpersonalna. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich zasad etyki, zasad prowadzenia rozmów biznesowych i osobistych.