Struktura postaci

Pod wieloma względami jesteśmy tym, czym jesteśmy, właśnie ze względu na naszą naturę. Czym jest charakter? Jest to złożone zjawisko. Przez to rozumie się stabilne połączenie różnych cech, które są niezależnie wyrażane w różnym stopniu. Naturę i jej strukturę badało wielu czołowych psychologów. Przyjrzeli się także temu, jak charakter wpływa na życie danej osoby, jej światopogląd i stosunek do innych ludzi. Struktura postaci w różnych pracach jest różnie opisana. Zasadniczo jest to rozumiane jako połączenie cech podstawowych i drugorzędnych. Oczywiście oba są ważne.

Struktura postaci w psychologii

Wszyscy reagujemy inaczej na to, co się dzieje. W większości przypadków przejawy psychiki są złożone. Struktura charakteru jest specyficzna, ponieważ jej elementy są ze sobą powiązane. Często można zaobserwować tendencję do wymiany. Często inni podążają za jednym. Chodzi o to, że odważna osoba jest z reguły decydująca i inicjatywa, a tchórz jest straszny i drażliwy.

Struktura postaci składa się z wiodących cech, a także z mniejszych. Pierwszy wyznaczył kierunek rozwoju osobistego. Na ich podstawie powstają te drugie.

Znajomość wiodących cech charakteru pozwala na stworzenie psychologicznego portretu osoby, aby zrozumieć czym on jest. Zauważ, że pisarze do ujawnienia wizerunku postaci od razu kładą duży nacisk na pewne cechy jego postaci. Jeśli uda nam się pokazać je poprawnie, postać zostanie natychmiast zrozumiana przez czytelnika.

Cechy charakteru są w stanie ujawnić stosunek osoby do rzeczywistości, ale są pewne, na podstawie których można wyciągnąć błędne wnioski.

Cechy charakteru można zidentyfikować w różnych sytuacjach, a także w relacjach z rzeczywistością. Są szczególnie wyraźnie widoczne:

— w czasie interakcji z innymi ludźmi. Chodzi o towarzyskość, izolację, ludzkość i tak dalej;

— podczas wykonywania jakiejkolwiek pracy. Dotyczy to pracowitości, ciężkiej pracy, dobrej wiary i tak dalej;

— kiedy komunikuje się z samym sobą. Człowiek może wznieść się lub poniżać sam siebie, być samokrytycznym, zmusić się do rozwoju lub samemu sobie wybaczyć. W oparciu o to wszystko powstają takie cechy, jak na przykład siła woli;

— strukturę charakteru i jego elementy można również zidentyfikować w analizie stosunku osoby do własności. Tutaj osoba może być niechlujna, zadbana, oszczędna i tak dalej.

Struktura znaków jest złożona. Oznacza to, że nie możesz osądzić wszystkiego na jednym elemencie. Jest możliwe, że jest to po prostu efekt przelotnego uczucia. Ważne jest również, aby pamiętać, że w różnych sytuacjach człowiek może być dobry, zły, zdecydowany lub tchórzliwy, schludny lub niechlujny. Wielu zachowuje się pewnie w domu, ale są całkowicie zagubieni, gdy wchodzą do społeczności.

Ogólnie rzecz biorąc, strukturę charakteru można zrozumieć przede wszystkim dzięki postawie człowieka wobec społeczeństwa i jego konkretnych przedstawicieli. Nie zapominajmy, że dana osoba jest bytem społecznym, to znaczy, że jego zachowanie w każdym przypadku jest formowane przez społeczeństwo. Społeczeństwo ma również wielki wpływ na jego charakter.

Niektóre cechy charakteru, z reguły, są nieodłączne nie tylko dla poszczególnych osób, ale także dla całych grup społecznych. Nietrudno się domyślić, że żołnierze charakteryzują się dumą, odwagą, odwagą, odwagą, dyscypliną, a dla górników wytrzymałością, ciężką pracą, pracowitością i tak dalej.

Istnieje opinia, że ​​postać jest wrodzona. Po części tak jest, jednak nie powinniśmy zapominać, że wiele jego funkcji pojawia się tylko z powodu pewnych szczególnych okoliczności lub w wyniku długiego powtarzania tych samych działań, użycia dowolnego modelu zachowania.