Style przywództwa

Charakterystyczne cechy przywódców zaczęto szczegółowo badać w XX wieku. Dlaczego jedna osoba może prowadzić ludzi, a druga nie? To pytanie niepokoi teraz naukowców. Aby szczegółowo zrozumieć problem, przeprowadzono wiele obszernych badań. Eksperci postanowili zidentyfikować charakterystyczne cechy behawioralne liderów. Jednak wyniki były mieszane.

Jest to całkiem naturalne, ponieważ liderzy różnią się znacznie od siebie zarówno pod względem charakteru, jak i stylu zarządzania. Następnie badacze wyznaczyli inny cel. Zdecydowali się na określenie stylów przywództwa oraz ich zalet i wad. Rozważmy bardziej szczegółowo wyniki badań.

Istnieją dwa główne typy przywódców — autorytarny i demokratyczny. W pierwszym przypadku główną cechą lidera jest to, że kładzie nacisk na najbardziej podstawowe potrzeby ludzi. Oznacza to, że lider nie wierzy w możliwość zainteresowania pracą, ale wpływa na podwładnych za pomocą pieniędzy. W tym przypadku moc jest skoncentrowana w rękach jednej osoby. Głowa wymaga od podwładnych pełnego posłuszeństwa i niekwestionowanej realizacji instrukcji.

Style przywództwa obejmują także przeciwieństwo autokraty. Demokratyczny lider wpływa na najwyższe potrzeby ludzi. Oznacza to, że wierzy w naturalną ciekawość i zainteresowanie pracą. Demokratyczny lider motywuje osobę z możliwością uzyskania samorealizacji, zapewnia pełną inicjatywę, wspiera inicjatywę pracowników. W tym przypadku władza w organizacji jest zdecentralizowana.

Style przywództwa są również podzielone na dwie dodatkowe kategorie. Życzliwy autorytarny przywódca bierze całą główną władzę w swoje ręce i motywuje pracowników motywacją pieniężną. Jednak w tym przypadku lider zapewnia swoim podwładnym ograniczoną autonomię i ufa im w podejmowaniu pewnych decyzji.

Istnieje również styl przywództwa doradczego. Lider przyjmuje wszystkie ważne strategiczne kwestie i pozostawia podwładnym rozwiązanie zadań taktycznych. Władza w organizacji, w tym przypadku, jest częściowo zdecentralizowana.

Teraz znasz wszystkie główne style przywództwa. Każdy z nich ma swoje zalety i wady. W niektórych okresach organizacja będzie idealnie autorytarnym przywództwem, aw niektórych będzie wymagała demokracji.

Taki rozległy temat, jak styl przywództwa i zarządzania, będzie niepełny bez uwzględnienia tej kwestii w polityce, ponieważ to właśnie tam główna siła jest skoncentrowana. Rozważ to pytanie bardziej szczegółowo. Wyróżnia się tu także cztery typy przywódców, ale ich charakterystyczne cechy są bardziej rozległe i złożone niż w wariancie klasyfikacyjnym szefów organizacji. Nie jest to zaskakujące, ponieważ nie każdy może poprowadzić szerokie masy.

Jakie są style przywództwa politycznego? Zastanów się nad najnowszą klasyfikacją. Nosicielem standardu jest osoba, która przede wszystkim motywuje ludzi. Chcę się z nim identyfikować, ponieważ taki polityk ma zdolność przyciągania i rozkoszowania się. To jest ideał, z którego miliony biorą przykład.

Przywódca sługa jest osobą, która kieruje wszystkie swoje wysiłki na potrzeby społeczne obywateli. Stara się pomagać ludziom w praktycznych działaniach, prawdziwych czynach. Pracuje w imieniu swoich wyborców, starając się poznać wszystkie ich potrzeby.

Lider przedsiębiorcy to polityk, który wie, jak umiejętnie przekazać obywatelom wszystkie swoje strategiczne plany i koncepcje. Przekonuje, przyciąga uwagę do siebie, ma dar sugestii.

Przywódca strażaka jest przede wszystkim taktykiem, który doskonale wie, jak rozwiązywać konkretne zadania. Łatwo radzi sobie z najbardziej "palącymi" problemami i palącymi problemami.