Szaleństwo — jaki jest ten stan?

Od czasów starożytnych ludzie stają wobec przejawów szaleństwa. Ktoś myślał, że to nieuleczalna choroba, ktoś przeciwnie, boski dar. Czym jest szaleństwo? Jakie są jego przyczyny? Czy można leczyć? A jeśli tak, to w jaki sposób?

Co oznacza słowo szaleństwo?

Do końca XIX wieku całą serię zaburzeń psychicznych nazywano szaleństwem. Obejmowały one halucynacje, delirium, epilepsję, drgawki, próby popełnienia samobójstwa, depresję — ogólnie rzecz biorąc każde zachowanie wykraczające poza normalne i zwykłe.

Obecnie szaleństwo jest przestarzałą koncepcją, którą jednak ludzie aktywnie używają w mowie potocznej. Teraz każde konkretne zaburzenie psychiczne ma swoją własną diagnozę. Szaleństwo jest uogólnioną koncepcją, którą można nazwać wszelkim odchyleniem w ludzkich zachowaniach.

szaleństwo jest

Formy szaleństwa

Istnieje wiele różnych klasyfikacji szaleństwa. Z punktu widzenia wpływu na innych wyróżnia się użyteczne i niebezpieczne szaleństwo. Pierwszy typ zawiera magiczny dar przewidywania, poezji i innych rodzajów inspiracji, a także zachwyt i ekstazę. Niebezpiecznym szaleństwem jest gniew, mania, histeria i inne przejawy szaleństwa, podczas których pacjent może powodować obrażenia i moralne szkody dla innych.

Z natury manifestacji szaleństwo dzieli się na melancholię i manię lub histerię. Pierwsza forma psychicznych odchyleń wyraża się w depresji, całkowitej apatii na wszystko, co się dzieje. Osoby cierpiące na tę chorobę, doświadczające agonii i udręki, przez długi czas w stanie depresji.

Histeria i maniak są dokładnym przeciwieństwem melancholii. Przejawiają się one agresją pacjenta, jego stanem wzbudzonym i zaciekłością. Taka osoba może wykonywać impulsywnie bezmyślne działania, które często mają straszliwe konsekwencje.

Szaleństwo można również kategoryzować według stopnia ciężkości (łagodne, poważne i ostre). Ze słabym zaburzeniem psychicznym rzadko występują niepożądane objawy lub wydają się łagodne. Poważne szaleństwo jest zaburzeniem świadomości, z którym człowiek nie radzi sobie sam. Objawy stają się coraz częstsze i silniejsze. Ciężkie szaleństwo charakteryzuje się poważnymi zaburzeniami psychicznymi, które są trwałe.

szaleństwo jest powtórzeniem

Przyczyny szaleństwa

Z uwagi na to, że formy i odmiany szaleństwa są bardzo różnorodne, bardzo trudno jest określić wspólne czynniki, które mogą doprowadzić do szaleństwa. Zazwyczaj rozróżnia się nadprzyrodzone i fizyczne przyczyny szaleństwa.

W czasach starożytnych szaleństwo często wiązało się z boską karą za grzechy. Wyższe siły, czyniąc osobę szaloną, tak go ukarały. Co do użytecznego szaleństwa, przeciwnie, uważano go za dar Boży. Inna nadprzyrodzona przyczyna tego stanu była uważana za obsesję na punkcie demonów. Z reguły w tym przypadku zachowaniu pacjenta towarzyszyły niekontrolowane działania.

Bardzo często problemy moralne i duchowe mogą powodować szaleństwo. To jest powtarzanie kłopotów każdego dnia, wielki smutek, intensywna wściekłość lub gniew. Wszystkie te warunki mogą spowodować, że ktoś wymknie się spod kontroli. Fizyczne przyczyny obłędu obejmują także obrażenia, które uszkadzają ludzki mózg. Prowadzi to do szaleństwa i naruszenia równowagi neuroprzekaźników.

szaleństwo jest dokładnym powtórzeniem

Objawy szaleństwa

Ze względu na różnorodność form i odmian szaleństwa, niemożliwe jest wyodrębnienie pojedynczych objawów, które charakteryzują ten stan. Jedyną wspólną cechą każdego szaleństwa jest zachowanie odbiegające od zwykłych norm.

Bardzo często szaleństwem jest całkowita utrata kontroli nad sobą i swoimi działaniami. Przejawia się w formie agresji, strachu, gniewu. Jednocześnie działania osoby są bez znaczenia lub skierowane ku zaspokojeniu instynktownych potrzeb. Samokontrola i świadomość ich działań są całkowicie nieobecne. W niektórych przypadkach szaleństwo jest dokładnym powtórzeniem bezsensownych i bezużytecznych działań.

Objawami melancholijnego szaleństwa są depresja, apatia, oderwanie od świata zewnętrznego. Człowiek staje się samowystarczalny, słabo reaguje na zewnętrzne bodźce, nie styka się z innymi.

Często szaleństwo charakteryzuje się takimi objawami jak utrata poczucia rzeczywistości i czasu, mieszanie obiektywnie istniejących i fikcyjnych. W tym stanie człowiek może wędrować, mówić dziwne rzeczy i widzieć halucynacje.

doprowadzić do szaleństwa

Szaleństwo kultury

W historii kultury ludzkiej obłęd nie zawsze był uważany za chorobę. W niektórych czasach ludzie uważali szaleństwo za prezent od bogów, źródło inspiracji. Na przykład w erze humanizmu kwitł kult melancholii. Ta forma szaleństwa służyła jako środek wyrazu wielu poetom i artystom.

W malarstwie jest wiele obrazów przedstawiających szalone. Pacjenci są pokazywani na nich z zniekształconymi twarzami, w śmiesznych pozach, z mrużącymi oczyma i niesamowitymi grymasami. Bardzo często ich mimika i wyraz twarzy nie odpowiadają sytuacji przedstawionej na zdjęciu. Po prostu szalony — na przykład na pogrzebie śmiejącego się człowieka.

W utworach literackich dość często opisywane są osoby z zaburzeniami psychicznymi. Mogą odgrywać rolę wróżbitów i czarowników lub osób z chorobą psychiczną. Temat szaleństwa poruszany jest zarówno w literaturze klasycznej, jak i współczesnej.

tylko szaleństwo

Wylecz szaleństwo

W całej historii ludzkości istniały różne metody leczenia szaleństwa. W czasach starożytnych próbowali pozbyć się tej choroby za pomocą magii i czarów. Próbowali egzorcyzmować demona przed człowiekiem, wypowiedzieli mu zaklęcia i czytali modlitwy. Zdarzają się przypadki, kiedy w czaszce pacjenta powstały dziury, pozornie pomagając demonowi opuścić głowę nieszczęśnika.

W średniowieczu szaleństwo uważano za karę za grzechy ludzi, dlatego nie byli zaangażowani w leczenie. Z reguły przez cały czas ludzie bali się błogosławionych. Próbowali odizolować ich od społeczeństwa, wypędzić z miasta lub zablokować od reszty. Nawet we współczesnym świecie obłąkani są umieszczani w klinikach i traktowani dla nich, uprzednio chronieni przed resztą świata. Obecnie istnieje kilka sposobów leczenia szaleństwa. Słowo "psychoterapia" jest używane coraz częściej i obejmuje różne rodzaje i metody pozbycia się szaleństwa.