Techniki przekonywania: opis, skuteczne metody

Zdolność do przekonania nie ma nic wspólnego z narzucaniem innym uczuć, postaw i myśli. Ważne jest, aby zrozumieć, że sugestia i przekonanie są różne.

Przez perswazję rozumiemy pewien pogląd na świat, który zachęca osobę do działania w określony sposób, a także proces przekazywania tego poglądu innym ludziom. Na przykład facet ma przekonanie: alkohol jest zły. Z tego powodu nie pije alkoholu. Facet mówi również swoim przyjaciołom o negatywnym wpływie alkoholu na ludzkie ciało, więc stara się przekazać swoje przekonanie.

Komunikacja w życiu

Przeniesienie przekonań następuje również w trakcie komunikacji rodzica lub nauczyciela z dzieckiem. Podobną sytuację obserwuje się na polu naukowym, gdy jeden naukowiec argumentuje swoją teorię, podczas gdy inny rozważa ją i podejmuje decyzję: zgodzić się lub nie. W konsekwencji, pod przekonaniem, rozumiemy świadomy proces percepcji informacji i jej przyjęcia jako własnego przekonania.

Zgodnie z sugestią oznacza narzucenie instalacji, krytyczne myślenie osoby i jego umysłu omija stronę. Gdy sugestia często korzystasz z podświadomości. Przykłady obejmują emocjonalne efekty wolicjonalne, presję lub hipnozę.

Convince również musi być w stanie. Istnieją specjalne techniki perswazji, dzięki którym znacznie łatwiej jest przenieść swoje nastawienie na inną osobę. Jest to rodzaj "podstawy", po przestudiowaniu którego odkryjesz nowe możliwości dla siebie.

Przekonywanie perswazji w pedagogice i życiu

Ludzie od dawna badają powody, by zachęcać nas do wykonywania określonych działań na prośbę innej osoby. Niewątpliwie pod umiejętnością przekonywania istnieje naukowe podstawy. Robert Cialdini przedstawił 6 głównych metod perswazji w psychologii. Spójrzmy na 5 z nich bardziej szczegółowo, ponieważ po przestudiowaniu tych zasad można znacznie zwiększyć swoje szanse na uzyskanie zgody w odpowiedzi na twoją prośbę.

Wskazówki perswazji

Zasada zgody

Jedną z psychologicznych metod perswazji jest zasada zgody lub, jak się ją nazywa, "efekt stada". Kiedy dana osoba znajduje się w sytuacji, gdy przejawia się wahanie, będzie kierować się zachowaniem i działaniami innych ludzi.

Na przykład grupa osób może wybrać wycieczkę do jednego z proponowanych krajów. Załóżmy, że wszyscy, którzy jeszcze nie zdecydowali, będzie wiadomo, że już 75% turystów wybrało Włochy. Najprawdopodobniej pozostali turyści wybiorą również Włochy, ponieważ ten wybór został już dokonany przez większość. Istota tej metody jest prosta: nie trzeba przekonywać człowieka przez wymyślanie różnych argumentów, znacznie łatwiej jest zwrócić jego uwagę na wybór większości.

Zasada sympatii

Ludzka psyche jest ułożona w taki sposób, że trudno nam odmówić lub nie zgodzić się z osobą, którą lubimy. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak się dzieje? Spójrzmy na trzy aspekty tego problemu.

Jak przekonać

  1. Czujemy współczucie dla tych ludzi, którzy naszym zdaniem są tacy jak my. Kiedy komunikujemy się z nimi, wydaje się, że są one odbiciem nas. Dla takich ludzi mamy szacunek i chęć zgadzania się ze wszystkim, co mówią i robią.
  2. Mamy najlepsze uczucia dla tych, którzy nas chwalą. Trudno takim ludziom powiedzieć "nie", ponieważ w tym przypadku stracimy pochwałę.
  3. Lubimy ludzi, z którymi dzielimy wspólną sprawę. W takiej sytuacji odmowa może prowadzić do pogorszenia stosunków międzyludzkich i upadku wspólnej sprawy.

Przeprowadzono wizualny eksperyment pokazujący wpływ sympatii wśród dwóch grup studentów. Grupy otrzymały te same zadania. Jedna z grup powiedziała: "Czas to pieniądz, więc od razu przystąp do zadania". Inna grupa zaproponowała spotkanie i rozmowę ze sobą, przed rozpoczęciem zadania. W rezultacie w drugiej grupie 90% uczestników pracowało razem, ponieważ mieli czas na wzajemne współczucie. W pierwszej grupie tylko 55% uczniów pracowało razem.

Aby skutecznie zastosować metodę sympatii w celu perswazji, przed rozpoczęciem dyskusji o ważnych sprawach z przeciwnikiem, należy zobaczyć obszary, w których jesteś podobny, i je zauważyć. Wskazując na podobieństwo pewnych rzeczy, ustawiasz swojego rozmówcę, po którym będzie mu trudno się z tobą nie zgodzić.

Zasada autorytetu

Ludzie zawsze słuchają tych, którzy są uznawani za autorytety. Dlatego jeśli zasłużysz na autorytet w oczach swojego rozmówcy, przekonanie go o czymś nie jest trudne.

Dobrym przykładem jest uniwersytet. Jeśli temat jest prowadzony przez praktykanta, który nie miał jeszcze czasu na zdobycie prestiżu w oczach studentów, najprawdopodobniej nie będą go słuchać i wykonywać jego wezwania do działania. Jeśli dziekan wydziału przychodzi na wykład, to z pewnością wszyscy uczniowie będą go słuchać uważnie i postępować zgodnie z instrukcjami, ponieważ ma on wielki autorytet w ich oczach. Zasada wiarygodności może używać i celebrytów w różnych promocjach.

Komunikacja i perswazja

Jeśli przed próbą przekonania cię, zyskasz wiarygodność w oczach swojego rozmówcy, to być może twoje zadanie zostanie znacznie uproszczone. Ważne jest, aby przeciwnik rozumiał: zasługujesz na jego zaufanie i masz cenne doświadczenie we właściwym polu.

Zasada rzadkości

Pamiętaj o kryzysie, kiedy ludzie zaczęli kupować cukier, ponieważ wkrótce musiał zniknąć z półek w sklepach i stać się rzadkością. Ta sytuacja wyraźnie pokazuje, że ludzie starają się zdobyć to, co trudne do zdobycia. Elementy projektowe są drogie i bardzo popularne z tego samego powodu. Ludzie są dumni, gdy stają się właścicielami rzadkich rzeczy.

Zasada wzajemności

Kiedy dana osoba zapewnia nam usługę, uważamy, że powinniśmy w zamian zrobić coś dobrego. Często czujemy się zobowiązani do odwzajemniania dobrych rzeczy, które inni ludzie nam robią. Na przykład, jeśli przyjaciel pomógł nam w pracy nad kursem, to w przyszłości, jeśli poprosi o pomoc, pomożemy mu. Tak więc działa zasada wzajemności.

Kiedy kelnerka przynosi rachunek do restauracji i wkłada do niej lizaka, zwykle dostaje o 3% więcej niż zwykle. Zostało potwierdzone empirycznie, że dodając do rachunku kolejny lollipop, kelnerka otrzyma 4 razy więcej wskazówek, a drugi lollipop musi być podawany osobiście. W tej sytuacji działa również zasada wzajemności. Kluczem do udanego zastosowania zasady wzajemności jest zapewnienie najpierw przyjemnej i nieoczekiwanej usługi, a następnie wykorzystanie faktu, że dana osoba czuje się zobowiązana.

Interakcja ze światem

Przekonania obejmują również:

  • Metoda Socratesa;
  • zamówienia i polecenia;
  • placebo

Rozważ bardziej szczegółowo każdy z nich.

Metoda Socratesa

Jedną z najciekawszych technik perswazji jest metoda Sokratesa. Ta technika polega na tym, że tuż przed głównym tematem rozmowy rozmówca zadaje swojemu przeciwnikowi kilka abstrakcyjnych pytań, na które odpowie pozytywnie. Mogą to być problemy związane z pogodą, dobrostanem i tak dalej. Sztuczka polega na tym, że po pozytywnym kontekście w przyszłości rozmówca będzie skłonny odpowiedzieć i myśleć w tym samym duchu.

Komunikacja perswazyjna

Ta zasada ludzkiego mózgu została zauważona przez Sokratesa, po którym wspomniano o tej zasadzie perswazji. Sokrates zawsze starał się prowadzić rozmowę w taki sposób, że jego rozmówca nie miał okazji powiedzieć "nie". Zalecamy poważnie potraktować tę metodę, ponieważ Sokrates był w stanie przekonać i jednocześnie nie wywoływać żadnych negatywnych reakcji.

Metoda zamówień i poleceń

Z pewnością zauważyłeś niesamowitą moc poleceń i rozkazów, które są ważnymi technikami perswazji. Wymagają natychmiastowego wykonania, co skłania ludzi do podjęcia konkretnych działań bez większego zastanowienia. Istnieją dwa rodzaje zamówień i poleceń: zachęty i zatwierdzenia. Zachętą są: "Zrób to!", "Przynieś!", "Idź!". Przykładami zatwierdzających poleceń i zamówień mogą być: "Zamknij się!", "Stop!", "Stop!".

Metoda placebo

Jedną z dobrze znanych metod perswazji jest efekt placebo, szczególnie szeroko rozpowszechniony w medycynie. Istotą recepcji jest to, że lekarz przepisuje tabletki dla osoby z określoną chorobą. Naturalnie, osoba wierzy, że tabletki, które bierze, mają pozytywny wpływ i przyczyniają się do jego powrotu do zdrowia. Jednak do eksperymentu lekarz podaje tabletki, które nie mają żadnego wpływu na organizm. Ale pacjent w magiczny sposób zaczyna zdrowieć. Zasada ta jest stosowana w innych obszarach i bardzo skutecznie.

Test uwagi

Jakie są niektóre techniki związane z technikami perswazji?

  1. Metoda Socratesa.
  2. Zamówienia i polecenia.
  3. Metoda Freuda
  4. Placebo

Świat biznesu

Metody perswazji w życiu codziennym

Ważne są również następujące metody perswazji: dyskusja, zrozumienie, potępienie i zaufanie. Są to najbardziej zrozumiałe metody, które codziennie napotykamy i często stosujemy nieświadomie. Weźmy na przykład zasadę zrozumienia i zaufania. Kiedy czujemy, że nasz rozmówca nas rozumie, powoduje to zaufanie. W konsekwencji, w takiej sytuacji stajemy się podatni na ataki i łatwo nas przekonać.

Mocną zasadą jest osąd. Ludzie zawsze martwią się tym, co myślą o nich inni, a to może być okrutnym żartem. Często nie robimy tego, czego naprawdę chcemy, tylko z powodu strachu przed potępieniem. Dlatego używając tej zasady można łatwo przekonać osobę do działania w określony sposób.

Metody perswazji

Dyskusja jest również jedną z zasad perswazji. Jeśli jesteśmy gotowi do dyskusji, jest to już dowód naszej otwartości na człowieka. Podczas otwartej rozmowy możesz wnieść potężne argumenty, które będą miały pożądany wpływ na rozmówcę.

Teraz, kiedy znasz podstawowe techniki i techniki perswazji, twoje życie będzie lepsze. Ale wiedząc niewiele, aby opanować umiejętności perswazji, potrzebna jest praktyka. Wykorzystaj informacje uzyskane w tym artykule w życiu codziennym i doskonal swoją zdolność do przekonywania.