Temperamenty ludzi: rodzaje i cechy

Temperamenty ludzi są indywidualną cechą osobowości i charakteru każdego z nich. Temperament i charakter osoby są podstawowymi właściwościami jego osobowości i indywidualności. Odzwierciedla cechy ludzkiego zachowania, które są mu właściwe od urodzenia, wyraża postawę jednostki wobec świata.

Osoba dla udanej działalności i komunikacji z innymi po prostu musi brać pod uwagę temperament ludzi i ich cechy. Zmniejsza to prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji konfliktowych i pojawienia się możliwego stresu.

Temperamenty ludzi badano od II wpne. e. To wtedy Claudius Galen zidentyfikował cztery typy, które są nadal używane dzisiaj.

  • Choleric . Ludzie o tym temperamencie są niezrównoważeni i porywczy. Ich nastrój może się zmienić w każdej chwili. Ponadto cechują je częste i gwałtowne wybuchy złości lub innych jaskrawych przejawów uczuć. Jednak osoby choleryczne są zazwyczaj bardzo szybkie i łatwe do zapamiętania. Są to bardzo przedsiębiorcze i energiczne osoby, które chętnie podejmują się każdego rodzaju pracy. Ale długa i monotonna praca nie jest dla nich, a z czasem się nudzą. Tacy ludzie często nie przynoszą tego, co zaczęli. Choleric — ostra, nieskrępowana, silna, impulsywna, emocjonalna i wyrazista osobowość.
  • Sanguine . To niezwykle energiczna, niespokojna, spokojna osoba, która bardzo kocha ruch. Sangwiniczna szybkość reakcji, ekspresyjne mimika i gesty. Wygląda jak choleryk, ale bardziej zrównoważony. Jest także gotowy do podjęcia praktycznie każdej pracy, ale maksymalny zwrot będzie możliwy tylko wtedy, gdy praca spowoduje rzeczywiste zainteresowanie. Sanguine jest bardzo towarzyski i łatwo dostosowuje się do nowego środowiska. Osobowość emocjonalna, ale w przeciwieństwie do choleryka, jego doświadczenia nie są tak głębokie. Ten typ charakteryzuje niecierpliwość, nieuwaga, niepokój, powierzchowność, a nawet nietrwałość. temperamenty ludzi
  • Flegmatyczny . Ten typ jest całkowitym przeciwieństwem sangelika i choleryka. Ludzie z takim temperamentem, z reguły, są powolni i niespieszni. Wolą robić wszystko powoli i nie mogą tolerować szybkich ruchów. Flegmatyczni ludzie nie starają się wyrazić swoich uczuć i emocji. Są pragmatyczni, odpowiedzialni i pracowici. Wykonują swoją pracę bez pośpiechu, ale jakościowo i zawsze wypełniają to, co zaczęli. Flegmatyk — uporczywa, powolna, spokojna, wytrwała, wytrwała i wytrwała osobowość.
  • Melancholijny Bardzo wrażliwi, drażliwi i skrycie ludzie. Melancholijni ludzie mają skłonność do smutnych myśli i głębokich uczuć. Ludzie tego typu charakteryzują się powściągliwością, stłumioną mową, zwolnionym ruchem, nieśmiałością, zakłopotaniem i niezdecydowaniem. Mogą być zarówno dobrymi pracownikami, którzy pomyślnie przechodzą przez życie, jak i zamkniętymi, lękliwymi, wrażliwymi, podatnymi na różne wewnętrzne doświadczenia.

ustala się ludzki temperament Temperament osoby jest określany od urodzenia — jest to wrodzona właściwość osobowości, niezmieniona przez całe życie. Jednak temperament zawsze był przedmiotem badań naukowych. Tacy słynni naukowcy, jak Wundt, Kant, Pawłow, badali to. Brytyjski psycholog Aysenck w dwudziestym wieku opracował test, aby określić temperament osoby. Test jest kwestionariuszem 50-100 pytań. Dzięki temu testowi można z wystarczającą dokładnością określić typ ludzkiego temperamentu.

Temperamenty ludzi są zupełnie inne. Ale nie ma gorszego ani lepszego. Dlatego podczas komunikacji należy podjąć wysiłki, aby zidentyfikować i wykorzystać zalety tego czy innego temperamentu.