Teoria osobowości Freuda: Esencja, Scena, Opis

Freuda psychoanaliza opiera się na dwóch kluczowych przesłankach. Pierwszym warunkiem wstępnym, genetycznym, jest to, że doświadczenia, które dziecko doświadcza w dzieciństwie, mają ogromny wpływ na kształtowanie osobowości w wieku dorosłym. Istotą drugiego warunku jest to, że człowiek początkowo ma pewną ilość energii seksualnej — libido. To libido podczas rozwoju człowieka przechodzi przez kilka etapów, reprezentując bliski związek instynktów, psychologii i aktywności seksualnej.

Hipoteza czterech etapów rozwoju człowieka otrzymała nazwę "Teoria Freuda o osobie" i ma wielkie naukowe i praktyczne znaczenie dla psychologów i lekarzy. Według Freuda rozwój osobowości człowieka przebiega przez 4 etapy, z których każdy omówiony jest poniżej.

Etap 1. Faza ustna.

W fazie ustnej jest dziecko od wieku urodzenia do jednego roku. W tym okresie dziecko jest całkowicie zależne od matki, a karmienie jest głównym źródłem przyjemności. Teoria osobowości Freuda podkreśla, że ​​w tej fazie dziecko ma tylko jedno pragnienie — wchłanianie pokarmu, a zatem główną strefą erogenną jest usta, ponieważ jest to środek odżywiania i wstępne badanie otaczających obiektów.

Etap 2. Faza analna.

Kolejnym etapem rozwoju osobistego jest anal, który obejmuje wiek dziecka od 12-18 miesięcy do trzeciego roku życia. Teoria osobowości Freuda twierdzi, że w tym okresie dziecko zaczyna uczyć się kontrolować fizjologiczne funkcje swojego ciała. W tej chwili libido koncentruje się wokół odbytu, który jest teraz przedmiotem uwagi dziecka.

Seksualność dziecka znajduje teraz swoje zadowolenie z posiadania kontroli nad funkcjami ciała (przede wszystkim nad defekacją i wydalaniem). Ważne jest, aby pamiętać, że według Freuda to właśnie w tym okresie dziecko napotyka pierwsze zakazy. Świat zewnętrzny jest teraz dla niego — jest to wysoka bariera. Rozwój na tym etapie nabiera charakteru konfliktu.

Etap 3. Faza falliczna.

Nowa strefa erogenna przejawia się u dziecka w wieku od trzech do sześciu lat. Teraz libido koncentruje się na obszarze narządów płciowych. Na tym etapie dzieci zaczynają rozumieć i uświadamiać sobie różnice seksualne. Dziecko zauważa obecność penisa lub jego brak.

Według Freuda, na tym etapie dziecko odczuwa już przyjemność z pobudzania genitaliów, ale to podniecenie jest związane z bliską obecnością rodziców.

Etap 4. Okres ukryty.

Okres ten charakteryzuje się ustępstwem seksualnych przejawów ciekawości, co jest związane z różnorodnością otaczającego świata dziecka. Okres latencji pokrywa się z wiekiem 5-12 lat. Aktywność seksualna w tym okresie jest zmniejszona, libido nie jest stałe, dziecko próbuje zidentyfikować swoje własne "ja".

Teoria osobowości Freuda wskazuje, że impulsy seksualne w tym okresie są tłumione przez ideały estetyki, a także moralność, wstyd i obrzydzenie. W tym wieku rozwój osobowości występuje w całości procesów biologicznych, a także pod wpływem kultury i edukacji.

Etap 5. Faza narządów płciowych.

Przejściu do ostatniej fazy rozwoju osobistego towarzyszy zmiana koncentracji pożądania seksualnego, pobudzenia i zadowolenia z obszaru narządów płciowych. Masturbacja narządów płciowych w tym okresie ma kluczowe znaczenie w zaspokajaniu potrzeb seksualnych.

Podsumowując, zauważamy, że teoria osobowości Freuda posłużyła jako podstawa do sformułowania podstaw genezy psyche dzieci: rozwój dzieci odpowiada etapami ruchu stref libido.