Uczucia w psychologii to … Widoki, cechy uczuć

Uczucia w psychologii są jednym z głównych tematów, które wzbudzają wielkie zainteresowanie wśród naukowców, a także wśród zwykłych ludzi. Zjawisko to towarzyszy stale tej osobie. Jak tylko budzimy się rano, od razu odczuwamy pewne uczucia, które mogą się różnić w zależności od różnych zjawisk. To, co wydaje nam się proste i banalne, to tak naprawdę złożony system, który został zbadany przez ekspertów od kilku stuleci.

Czym są uczucia

Uczucia w psychologii są rodzajem reakcji na różne wydarzenia lub zjawiska. Bez nich ludzkie życie jest niemożliwe. I nawet jeśli staje się to rutyną, bez żadnych żywych doświadczeń, ludzie sami zaczynają szukać więcej emocji, słuchania muzyki, oglądania filmów lub uprawiania sportu, kreatywności. Szczególnie interesujący jest fakt, że dana osoba potrzebuje nie tylko pozytywnych, ale także negatywnych uczuć związanych z gniewem, urazą lub cierpieniem psychicznym przez całe życie.

emocje w psychologii

Rodzaje uczuć w psychologii

Ponieważ ludzkie uczucia nie mogą być takie same we wszystkich okolicznościach, jest całkiem logiczne, że mają własną klasyfikację. Oznacza to podział zgodnie z okolicznościami lub warunkami, w których się pojawiają. Tak więc typy uczuć w psychologii mogą wyglądać następująco:

 • Wyższe uczucia są wszystkim, co jest związane ze społeczeństwem. Odnosi się to do stosunku do ludzi wokół ciebie, zespołu, a także państwa i społeczeństwa jako całości. Można powiedzieć, że te przejawy są najbardziej stabilne, ponieważ w ciągu życia pozostają prawie niezmienione. Do tej kategorii należy również przypisać uczucia związane z miłością, sympatią i antypatią wobec innych ludzi.
 • Uczucia moralne, których synonim można nazwać sumieniem, również regulują relacje między ludźmi. Kierując się nimi, osoba określa swoje zachowanie wobec innych. Również moralność i moralność w dużej mierze wpływają na działania i pozycję życiową osoby.
 • Praktyczne uczucia można uznać za integralną część życia danej osoby. Są związane z pracą zawodową, która towarzyszy ludziom przez całe ich życie. Dotyczy to nie tylko stosunku do pracy, ale także reakcji na jej pozytywne lub negatywne skutki. Poczucie obowiązku jest jednym z podstawowych pojęć w tej kategorii, które można uznać za główną zachętę do działalności zawodowej.
 • Uczucia intelektualne manifestują się w człowieku od momentu jego narodzin. Są one związane z ciągłym pragnieniem uczenia się czegoś nowego, analizowania, porównywania i wyciągania wniosków. Z biegiem czasu, dzięki ludzkiemu dojrzewaniu, nabierają wyższych form i przejawów.
 • Uczucia estetyczne to zdolność osoby do tworzenia właściwych koncepcji dotyczących piękna, reagowania na naturę lub dzieła sztuki. Codziennie spotykamy się z tym zjawiskiem, oceniając nasz wygląd i ludzi wokół nas, napotykając coś pięknego i brzydkiego, eleganckiego i pozbawionego smaku, i tak dalej.

ludzki nastrój

Emocje w psychologii

Mówiąc o takim zjawisku jak emocje, wielu ludzi, z powodu braku wiedzy, porównuje je z uczuciami. Ale nie jest to całkowicie uczciwe. Emocje w psychologii są reakcją (a mianowicie zewnętrzną manifestacją) na pewne zjawiska, zdarzenia lub działanie bodźców. Jest to rodzaj składowej czegoś takiego jak uczucia. Emocje wyrażają na zewnątrz to, co osoba doświadcza głęboko w sobie.

Procesowi emocjonalnemu towarzyszą takie przejawy, jak:

 • Zainteresowanie dowolnymi zjawiskami lub faktami.
 • Radość z pozytywnych wydarzeń.
 • Niespodzianka, której nie można przypisać ani pozytywnym, ani negatywnym emocjom, ponieważ nie daje jasnej definicji stosunku do pewnych faktów.
 • Cierpienie odzwierciedla stan wewnętrzny wywołany przez negatywne zdarzenia.
 • Gniew może powstać zarówno w odniesieniu do konkretnej osoby, jak i do grupy ludzi (w niektórych przypadkach może ona ulec pogardliwie).
 • Wstręt to negatywna emocja, która może wystąpić zarówno w przypadku obiektów ożywionych, jak i nieożywionych, a także w pewnych okolicznościach.
 • Strach pojawia się w człowieku, gdy istnieje zagrożenie dla jego bezpieczeństwa (może to być również spowodowane naruszeniem zwykłego sposobu życia, przejściem do nowych, niezwykłych okoliczności).
 • Wstyd pojawia się, gdy osoba boi się reakcji innych na ich zachowanie.

Jeśli wyrażamy związek między dokładnie badanymi koncepcjami, możemy powiedzieć, że uczucia są procesem emocjonalnym.

proces emocjonalny

Charakterystyka uczuć

Uczucia w psychologii są zjawiskami, które implikują szereg cech:

 • Wartościowość jest jedną z głównych cech określających uczucia. Zgodnie z tym, osoba może doświadczać pozytywnych lub negatywnych emocji. Również w niektórych przypadkach mogą być neutralne (lub, z naukowego punktu widzenia, ambiwalentne).
 • Intensywność jest mocą, z jaką powstają te lub inne uczucia. Może być nieznaczny, gdy praktycznie nie wpływa na nastrój osoby. Jeśli intensywność jest wysoka, odpowiednia jest zewnętrzna manifestacja emocjonalna.
 • Stopień uczuć jest pojęciem, które określa ich wpływ na działalność człowieka. Tak więc, w niektórych przypadkach mogą zachęcać osobę do aktywności, a czasami prowadzić do zrelaksowanego, melancholijnego stanu.

rodzaje uczuć w psychologii

Jak emocje wpływają na nastrój

Nastrój osoby w dużej mierze zależy od uczuć, które on odczuwa. W zależności od tego, jaki mają kolor, ludzie mogą zachowywać się w taki czy inny sposób, odczuwając przygnębienie lub, przeciwnie, uskrzydlone. Możemy więc wyróżnić następujące pozytywne uczucia, które przyczyniają się do kształtowania dobrego nastroju:

 • wdzięczność związana z pozytywnym nastawieniem do osoby, która popełniła dobry uczynek;
 • miłość — przywiązanie do mężczyzny przeciwnej płci;
 • podziw — jest przejawem estetycznej przyjemności;
 • tkliwość jest pozytywną emocją wywołaną przez osobę lub zwierzę;
 • współczucie — predyspozycja do innej osoby, związana z jego pojawieniem się lub pozytywnymi działaniami;
 • pasja jest silną atrakcją dla osoby lub przedmiotu.

uczucia moralne

Negatywne uczucia

Uczucia w psychologii są zjawiskami, które również mogą być negatywne, odpowiednio wpływając na nastrój. Należą do nich:

 • zazdrość — występuje w przypadku niewystarczającej uwagi ze strony bliskich;
 • niechęć — nieuzasadniona lub uzasadniona wrogość wobec osoby;
 • poczucie winy — negatywne uczucie, które pojawia się po popełnieniu umyślnie złego działania;
 • nienawiść — uczucie wrogości i gniewu, skierowane do konkretnej osoby;
 • strach — negatywne uczucia związane z zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi.

Jak powstają uczucia

Tworzenie się uczuć odbywa się za pośrednictwem wielu narządów, które przekazują informacje o środowisku do centralnego układu nerwowego. Dzięki nim człowiek może widzieć, słyszeć, dotykać, wąchać lub smakować, tworząc jedno lub drugie wrażenie o środowisku, ludziach wokół niego lub w pewnych okolicznościach. Na przykład, pewne uczucia mogą powstać w związku z oglądaniem interesującego filmu, słuchaniem pięknej muzyki, dotykaniem konkretnej powierzchni, a także ze zrozumieniem natury smaku lub zapachu.

Innym zmysłowym organem, o którym często zapomina się wspominać, jest aparat przedsionkowy. Pełni tak ważną funkcję, jak poczucie przestrzeni i zrozumienie jej pozycji w nim. Kolejną kwestią, która wywołuje wiele kontrowersji w środowisku naukowym, jest intuicja lub przewidywanie. Dzięki temu mechanizmowi osoba może przewidzieć początek określonej sytuacji, przygotowując się wcześniej na pewną falę pozytywnych lub negatywnych uczuć.

poczucie obowiązku

Uczucia i moralność

Uczucia moralne są jedną z najwyższych emocjonalnych manifestacji osoby, która wyraża się w jego stosunku do siebie, innych i społeczeństwa. Formacja tych manifestacji zachodzi przez całe życie. W trakcie dorastania osoba zaczyna bliżej poznawać zasady i reguły społeczeństwa, w którym żyje, w wyniku czego powstają pewne wartości moralne. Pomimo tego, że ta kategoria uczuć jest uważana za względnie stałą, wciąż może ona podlegać zmianom związanym z pewnymi wydarzeniami w społeczeństwie lub w życiu osobistym.

Jednym z najważniejszych przejawów wrażeń moralnych jest poczucie obowiązku. Zjawisko to powstaje również z wiekiem, w procesie wychowania i edukacji, a także samopoznania. Poczucie obowiązku może mieć kilka poziomów i przejawów:

 • dla siebie — zobowiązanie do osiągnięcia określonych celów i tak dalej;
 • dla innych — rodzina, przyjaciele, społeczeństwo;
 • do kolektywu pracowniczego — sumienne i odpowiedzialne wykonywanie pracy;
 • dla państwa — poczucie patriotyzmu i narodowej godności.

Rodzaje procesów emocjonalnych

Proces emocjonalny jest systemem czynników, które regulują aktywność fizyczną lub emocjonalną osoby, która powstaje jako reakcja na zjawiska i bodźce środowiskowe. Należy zauważyć, że w tej chwili nie ma ogólnie przyjętej teorii, która dawałaby precyzyjną definicję tego pojęcia.

Mówiąc o procesie emocjonalnym, warto zauważyć istnienie kilku jego odmian:

 • wpływa — są to krótkotrwałe, ale raczej silne przejawy emocjonalne, które można wyrazić intensywną aktywnością psychiczną lub fizyczną;
 • emocje dają podmiotowi subiektywne zrozumienie sytuacji, która nie jest w żaden sposób związana z żadnymi konkretnymi przedmiotami;
 • uczucia, w przeciwieństwie do poprzedniej kategorii, wyrażają postawę i reakcję osoby związanej z określonymi obiektami;
 • Nastroje są długotrwałymi procesami emocjonalnymi związanymi z ogólnym środowiskiem, które obejmuje zarówno zjawiska, jak i przedmioty.

Jakie jest pragnienie

Brak jakichkolwiek przedmiotów lub wrażeń może również wywoływać pewne uczucie. Pożądanie jest jedną z najczęstszych form manifestacji potrzeb. Nie jest to tylko świadomość braku jakichkolwiek obiektów lub wrażeń, ale także umiejętność jasnego odpowiadanie na zadawane pytania:

 • Czego dokładnie chcę? Zdolność do wyraźnego zidentyfikowania obiektu, w którym istnieje potrzeba lub pilna potrzeba.
 • Dlaczego chcę? Zdolność do określenia motywu, który spowodował pojawienie się potrzeby czegoś.
 • Jak osiągnąć cel? Znajomość lub poszukiwanie pewnych sposobów lub metod, które umożliwiają uzyskanie pożądanego obiektu lub osiągnięcie dowolnego stanu.

Ludzkie uczucia związane z pragnieniami mogą powstać z różnych powodów. Mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Mówiąc o pierwszym, warto wspomnieć o osobistej potrzebie lub braku jakichkolwiek korzyści. Inną przyczyną pojawiania się pragnień może być podążanie za modą, a także chęć naśladowania silniejszych jednostek lub liderów grupy społecznej.

uczucia w psychologii

Takie uczucie, podobnie jak pragnienie, może utrzymywać się przez długi czas i może być całkiem trwałe. W pierwszym przypadku najczęściej można mówić o potrzebach emocjonalnych, które nie mogą być wypełnione korzyściami materialnymi. Jednak pragnienia związane z określonymi obiektami lub obiektami mogą ulec zmianie lub zniknąć całkowicie ze względu na zmiany trendów.

Jak wyrażane są uczucia

Wyrażanie uczuć należy postrzegać nie tylko jako konkretne zjawisko lub proces, ale także jako obiektywną potrzebę, charakterystyczną dla każdej osoby. Możemy wyróżnić szereg konkretnych funkcji, które niesie ekspresja emocji:

 • Funkcja komunikacji polega na tym, że każda osoba stale potrzebuje komunikacji. Uczucia pozwalają wyrażać i komunikować innym swój stosunek do jednego zjawiska lub innego, a także otrzymywać podobne informacje od swojego rozmówcy lub przeciwnika. Ludzie wyrażają także swoje podejście do siebie nawzajem. Należy zauważyć, że komunikacja odbywa się nie tylko poprzez komunikację werbalną, ale także poprzez gesty, postawy, ruchy i inne przejawy.
 • Funkcja manipulacji (wpływ lub wpływ) pozwala osobie kierować działania i zachowanie innych ludzi na określony kanał. Ten proces może wystąpić z powodu zmiany intonacji i głośności głosu, aktywnych gestów, a także wyrazu twarzy. Ponadto możesz manipulować innymi za pomocą pewnych stwierdzeń odzwierciedlających twój stan emocjonalny.
 • Funkcją emocjonalną jest uwolnienie zmysłów. Istotą tego zjawiska jest to, że stres psychiczny ma tendencję do akumulacji niezależnie od tego, jakie zdarzenia lub zjawiska go spowodowały (pozytywny lub negatywny). Wyrażając swoje emocje, osoba stara się ich pozbyć. Po wyrażeniu uczuć rozmówcy (werbalnie lub za pomocą gestów), osoba może odczuwać ulgę emocjonalną, a także łagodzić napięcie nerwowe. Psychologowie są świadomi przypadków, gdy niezdolność do pełnienia funkcji emocjonalnej prowadzi do poważnych zaburzeń psychicznych lub behawioralnych.