Ułatwienia społeczne w psychologii to … Wpływ facylitacji społecznej

Współczesna nauka psychologiczna identyfikuje tak interesujące zjawisko, jak ułatwienie społeczne. Termin ten został wprowadzony na początku ubiegłego wieku przez naukowców N. Tripplet i F. Allport. Kiedyś opracowali całą koncepcję, która pozwala zrozumieć, dlaczego osoba, będąc w grupie określonych osób, działa w taki czy inny sposób. Okazuje się, że wiele cech behawioralnych zależy od takich rzeczy jak temperament, skłonność do komunikowania się i nawyk powściągliwości.

ułatwienia społeczne

Głównymi czynnikami ułatwień społecznych są wyraźne dążenia do stworzenia pozytywnego wrażenia o sobie, uzyskania akceptacji ze strony społeczeństwa. Osoba, której życie odbywa się w ramach norm społecznych i nakazów, będzie starała się, z całą mocą, dostosować się do powierzonych mu obowiązków. Będzie starał się sprostać oczekiwaniom kolegów i szefów, nawet gdy jest niewygodny i nie przynosi radości z własnej osobowości.

Esencja koncepcji

Uspołecznienie społeczne jest mechanizmem indywidualnego zachowania, gdy ma zdolność do skutecznego działania i podejmowania właściwych decyzji w środowisku społecznym. Jeśli dana osoba zostaje sama z samym sobą, wówczas niektóre zadania o tym samym poziomie złożoności są postrzegane jako trudniejsze. Oznacza to, że efekt pomocy społecznej i zatwierdzenia wchodzi w życie. Ważne jest, aby wszyscy byli zauważani i słyszani przez społeczeństwo w takim czy innym stopniu. Nikt nie chce żyć tak niezależnie, aby nie dotknęły go żadne postawy społeczne ani stereotypy. Jesteśmy bardziej skłonni słuchać opinii większości i wyciągać z niej własne wnioski.

ułatwienie społeczne w psychologii jest

Ułatwienia społeczne w psychologii są zjawiskiem raczej subtelnym i indywidualnym. Dla każdej osoby brak lub obecność wsparcia ze strony społeczeństwa wpłynie na różne sposoby. Ktoś woli pracować samemu, a przeszkadzają mu ludzie, którzy ciągle się ruszają. Są ludzie, którzy nie lubią słuchać instrukcji, polegają tylko na własnej wiedzy, umiejętnościach i preferencjach. Ważne jest, aby inna osoba przez cały okres pracy odczuwała interakcję z kolegami i współpracownikami. Chociaż to nie pomoże znacząco w pracy, najważniejsze jest to, że dana osoba nie jest sama. Innymi słowy, zjawisko facylitacji społecznej polega na tym, że osoba czuje się bardziej pewna siebie, gdy ktoś jest zainteresowany i wspiera jej działalność.

Zjawisko pozytywnego oczekiwania

Wpływ ułatwień społecznych jest ściśle związany z tym, czego dana osoba oczekuje od społeczeństwa, jak bardzo jest w ogóle zorientowana w swojej opinii. Kiedy ludzie wokół ciebie zachęcają osobę, wspierają go w wielu wysiłkach, osoba sama czuje, że jest mu łatwiej i łatwiej wykonywać codzienne zadania. Zjawisko pozytywnych oczekiwań sugeruje, że osoba będzie próbowała wywrzeć pozytywne wrażenie na ludziach wokół nich, aby uzyskać wszelkiego rodzaju korzyści. Kiedy człowiek czuje się żądany i akceptowany w społeczeństwie, staje się o wiele łatwiejsze dla niego, aby postrzegać siebie i dążyć do jakichkolwiek celów. Ułatwienia społeczne w psychologii to pojęcie określające stopień powodzenia osoby w określonej sytuacji. Każdy z nas przez całe życie stara się stworzyć najbardziej komfortowe warunki wokół nas.

Hamowanie społeczne

Jest to zjawisko odwrotne, które występuje w sytuacji, w której w momencie interakcji ze społeczeństwem podczas wykonywania określonego zadania jednostka czuje się zagubiona i niepewna. Niepokój wzrasta, istnieje strach przed zrobieniem czegoś złego, popełnieniem błędu. Takie zjawisko w rzeczywistości nie jest rzadkością. Dla ludzi, których świat wewnętrzny wyróżnia się szczególną indywidualnością, niezwykle ważne jest, aby żywić się własną energią, podczas gdy czyjaś osoba może zaszkodzić i przeszkadzać.

efekt facylitacji społecznej

Zjawiska społecznego ułatwiania i hamowania są zjawiskami przeciwstawnymi, ale jednocześnie są blisko ze sobą powiązane. Jeśli pierwsza koncepcja zakłada włączenie do życia publicznego, druga najczęściej wykazuje pewną wolność od interakcji społecznych w ogóle. Twórcy żyją takimi życiem: pisarze, muzycy, artyści. Ułatwienie społeczne i zahamowanie to dwa przeciwstawne bieguny. Jeśli jest ważne i ważne, aby dana osoba pracowała indywidualnie, wtedy wszelkie interwencje i podpowiedzi innych osób mogą wywołać u niego znaczną irytację i niezadowolenie. Zahamowanie społeczne sugeruje, że jednostki lepiej kierują się własnymi opiniami, postawami i motywami. Obecność innych osób w czasie pracy może tylko zaszkodzić. Wydajność pracy nie tylko pogorszy się, nie będzie odzwierciedlała stopnia uzdolnienia jednostki.

Siła presji psychologicznej

Wszyscy żyjemy w społeczeństwie, które nie może wywierać znaczącego wpływu na nas. Większość ludzi nie robi tego, czego naprawdę chce, ale w zależności od okoliczności. Siła psychologicznego oddziaływania społeczeństwa na jednostkę jest tak wielka, że ​​czasami nie potrafi rozpoznać własnych pragnień i motywacji.

zjawisko facylitacji społecznej

Zjawisko facylitacji społecznej ma tu ogromne znaczenie. Niektóre osoby potrzebują wsparcia ze swojego najbliższego kręgu. Dzięki takiej moralnej pomocy mogą oni wykonywać swoją pracę w bardziej wydajny i pełny sposób. Jeśli taka osoba zostanie sama z trudnym zadaniem, to oczywiście sobie z nią poradzi. Jednak będzie potrzebował więcej czasu, aby zrozumieć istotę problemu, rozwiązać wszystkie pojawiające się pytania.

Zjawisko samotności

Gdy dana osoba polega wyłącznie na sobie, przyzwyczaja się do samodzielnego działania. Stopniowo obecność wielu kolegów i najbliższego otoczenia może w znacznym stopniu wpłynąć na wyniki działań. Taka osoba przyzwyczaja się do koncentracji jak najwięcej w pracy i nie jest rozpraszana przez drobiazgi. Żądanie samych siebie wzrasta, rozwija się ścisła dyscyplina i odpowiedzialność.

Zjawisko oceny

Będąc w społeczeństwie, człowiek jest skłonny w większości przypadków do przestrzegania praw w nim istniejących. W takim przypadku efekt ewaluacji działa. Osobowość zaczyna myśleć o tym, jak inni będą ją postrzegać, jaka opinia będzie miała w wyniku pewnych działań i czynów. Ułatwienia społeczne w tym szczególnym przypadku przejawiają się jako oczekiwana pochwała lub krytyka, co powoduje, że wydajność wykonywanych czynności znacznie wzrasta.

Efekt reklamy

Osoba, która żyje w społeczeństwie, zawsze stara się wywierać dobre, pozytywne wrażenie na innych. Czasami nie możemy samodzielnie podejmować decyzji w tym sensie, że ciągle spoglądamy wstecz na opinię większości. Efekt ułatwień społecznych prowadzi do podążania za postawami społecznymi i koncentrowania się na jego potrzebach. Okazuje się, że człowiek zaczyna żyć zgodnie z wymogami społeczeństwa, zapominając o swoich własnych potrzebach. W ten sposób rodzi się wewnętrzne niezadowolenie, poczucie zagubienia i osobisty brak spełnienia.

przykład ułatwienia społecznego

Efekt reklamy widoczny jest w fakcie, że w społeczeństwie człowiek zaczyna działać zgodnie z oczekiwaniami, jakie na niego nakłada. Nie robi nic więcej, ale zachowuje się wystarczająco adekwatnie do każdej konkretnej sytuacji.

Ekstrawertyści i introwertycy

Ludzie w różnym stopniu potrzebują społeczeństwa. Jeśli ekstrawertycy nie mogą żyć bez interakcji społecznych, introwertycy mogą obejść się bez niego przez dość długi czas. Te pierwsze czerpią natchnienie poprzez komunikację z ludźmi, podczas gdy ci drudzy widzą w sobie niewyczerpane źródło łaski. Interakcja z innymi może ich bardzo męczyć, pozbawić siły i nowych możliwości.

Właściwości temperamentu

Wiadomo, że osoby sangwiniczne łatwiej niż inne przystosowują się do zmieniających się warunków. Cholerycy mają tendencję do działania impulsywnego, do podejmowania pochopnych kroków. Flegmatyka dość spokojna i rozsądna, a melancholijna emocjonalna niestabilność i nadmierna wrażliwość. Jaki wpływ mają wszystkie cztery rodzaje ułatwień społecznych? Przykład jest następujący: przy pierwszych trudnościach melancholijność jest skłonna do natychmiastowego wycofania się w sobie, flegmatyczka próbuje wszystko "postawić na półce", osoba sangwiniczna jest aktywna i produktywna, a choleryk jest oburzony.

Społeczne lenistwo

Jaka jest ta koncepcja, jak jest związana z ułatwieniami społecznymi? Lenistwo przejawia się w przypadku, gdy nie ma pozytywnej oceny od innych uczestników działania. Jeśli dana osoba nie jest w żaden sposób zachęcana, nie będzie chciała pracować w najszerszym zakresie swoich umiejętności. Społeczne lenistwo polega na tym, że człowiek nigdy nie podejmie dodatkowych wysiłków, jeśli nie dostrzeże w nich sensu i celu. W przypadku braku znaczącej oceny, osoba często zamyka się lub zaczyna pracować tak, aby nie wzbudzać podejrzeń ze strony kolegów i współpracowników. Lenistwo neutralizuje efekt czegoś takiego jak ułatwienie społeczne. Przykłady życia pokazują, że pod nieobecność należytej uwagi i wsparcia ze strony władz, ludzie zwykle przestają próbować, pokazać się w pracy z najlepszej strony, ponieważ nie widzą w tym sensu i konieczności.

ułatwienia społeczne i zahamowanie

Każdy z nas chce poczuć, że jego praca nie jest daremna. Jeśli istnieje cel, dla którego dana osoba podejmuje określone kroki, wówczas wszelkie przeszkody wydają się być do pokonania. Istnieją nawet dodatkowe siły do ​​wdrożenia planów. W przypadku poważnych konfliktów, nieporozumień ze strony społeczeństwa, pojawia się ostry, krytyczny brak akceptacji wyników pracy danej osoby, powstają sprzeczne uczucia, które uniemożliwiają im pełne działanie.

Pomoc społeczno — pedagogiczna

Instytucje publiczne, w tym przedszkola i szkoły, uczą małego człowieka od najmłodszych lat, aby zrozumieć, czego inni od niego oczekują. Każdy z nas zna metody zachęt i kar, z powodzeniem stosowane w społeczeństwie. Dziecko, wchodząc w pewne środowisko społeczne, natychmiast uczy się żyć zgodnie z własnymi prawami. Od dzieciństwa człowiek otrzymuje (a raczej narzucony) określony model zachowania, zgodnie z którym będzie musiał żyć w przyszłości.

Przykłady życia społecznego

Pomoc społeczno-pedagogiczna polega na tym, że osoba od najmłodszych lat uczy się postrzegać siebie jako część społeczeństwa. Społeczeństwo ma do tego pewne wymagania, które nieświadomie muszą się dostosować. Dzięki takiemu podejściu osobowość często traci własną indywidualność, nie wie, jak ją wdrożyć w przyszłości.

W ten sposób ułatwienia społeczne działają jako rodzaj powiązania między aspiracjami samej osoby a postawami publicznymi. Bardzo ważne jest, aby móc znaleźć równowagę między tymi dwoma biegunami, wtedy osobowość stanie się holistyczna i harmonijna.