Uniwersalny kod przemówień — wszyscy powinni wiedzieć

Uniwersalny kod wypowiedzi to system słów i zwrotów, budowany etapami i pozwalający, używając słów kodowych i dodawania niezbędnych wypowiedzi, aby stworzyć kompetentną logicznie skonstruowaną mowę. Ten kod jest często używany przez nasze zasady. Zbiór wyrażeń może dezorientować rozmówcę. Możesz powiedzieć wiele typowych zwrotów, ale ogólnie rzecz biorąc, nie mów słuchaczowi niczego nowego. Czy potrzebujesz uniwersalnego kodu przemówień, aby zmylić słuchacza, lub odwrotnie, czy może on pomóc w stworzeniu pięknej prezentacji? Zrozummy to.

uniwersalny kod mowy

Umiejętności oratoryczne

Oratorium to umiejętność przemawiania do publiczności w celu przekonania. Ta sztuka łączy w sobie techniki aktorskie, lekcje retoryczne i techniki psychologiczne.

Jaki jest cel mówienia z podium? Przede wszystkim mówca przedstawia swoją pozycję przed publicznością lub przeciwnikami, broniąc własnego punktu widzenia. Może to osiągnąć tylko dzięki zastosowaniu wszystkich technik publicznego przemawiania. Jednym z nich jest uniwersalny kodeks przemówień.

tekst uniwersalny

Co warto wiedzieć

Jakie inne cele ma osoba, która gra rolę mówcy?

1. Mówca przemawia do osób, których mowa nie tylko po to, by przekazać informacje słuchaczowi, ale także by otrzymać odpowiedź w postaci zainteresowania (przekonania) lub jakiejkolwiek akcji (zachęty) od publiczności. Jego mowa może być agitacyjna. W takim przypadku mówca musi przekazać wnioski w natchnionej formie wypowiedzi.

2. Bardzo ważne dla mówcy jest jego autorytet. Jeśli potrafi zaszczepić szacunek swoim słuchaczom, poprzez specjalną postawę psychologiczną i przykłady swoich "wyczynów", wówczas jego przemówienie zakończy się sukcesem.

3. Korzystając z uniwersalnego kodu przemówień, mówiący może długo chodzić po krzaku, jeśli potrzebujesz czasu. Na przykład, gdy w społeczeństwie występuje sytuacja, a strona winna jest instytucją państwową, w strukturze jest osoba, która jest specjalnie przeszkolona do udzielania odpowiedzi. Celem takiego mówcy jest udzielenie odpowiedzi społeczeństwu. Zwykle składa się z wiadomości, zestawu wspólnych fraz, przykładów, pochwał, odchyleń od tematu i krótkiego stwierdzenia na temat istoty. Przykład tego:

"Nie ma jeszcze pieniędzy, ale w niedalekiej przyszłości postaramy się pomóc, a tymczasem — cały dobry i dobry nastrój …".

drodzy koledzy

Lista słów kodowych

Poniżej znajduje się lista słów kodowych, które pomogą odtworzyć przekonującą mowę dla mówcy:

1. Towarzysze!

2. Z drugiej strony …

3. Podobnie …

4. Nie powinniśmy jednak zapominać, że …

5. W ten sposób.

6. Codzienna praktyka pokazuje, że …

7. Drodzy koledzy!

8. Przypominam, że …

9. Tak jak …

10. Ogólnie rzecz biorąc, oczywiście …

Podsumujmy

Powyższe instrukcje i lista podstawowych słów kodowych do przygotowania mowy pomoże Ci napisać i wymówić uniwersalny tekst, umieszczając akcenty na niezbędnych szczegółach. Taki kod prostych zwrotów jest teraz dostępny nie tylko dla polityków, ale także dla zwykłych ludzi, którzy nie są związani z wystąpieniami publicznymi.

Jeśli wszystko dobrze pomyślisz, teraz jesteś w drodze na podium.