Zasady dialogu: komunikacja klasyczna i nowoczesna

Mowa jest głównym środkiem komunikacji między ludźmi. Ale nowoczesna komunikacja nie ogranicza się do banalnego przekazywania informacji. W tej chwili komunikacja jest przerośnięta masą konwencji i formalności i przekształca się w prawdziwą kulturę. Obowiązkiem każdej osoby jest przestrzeganie zasad dialogu.

zasady dialogu w języku rosyjskim

Struktura

Dialog to wzajemna komunikacja, której znaczenie stanowią alternatywne repliki rozmówców. Badanie zasad konstruowania dialogu powinno rozpocząć się od analizy jego struktury, która jest przedstawiona w tabeli.

Etap Komponenty
Początek rozmowy

— Powitanie.

— Wyjaśnienie celowości rozmowy (na przykład: "Czy wygodnie jest teraz rozmawiać?").

— Nieformalny dialog (nawiązanie kontaktu poprzez dyskusję na tematy abstrakcyjne, które nie są związane z głównym przedmiotem sporu).

— Dźwięk celu rozmowy

Opracowanie motywów

— Mowa mówcy.

— Odpowiedź rozmówcy

Kończenie rozmowy

— Podsumowując.

— Ostatnie zdania sygnalizujące koniec dialogu.

— Żegnaj

Prawa retoryki dialogu

Aby zrozumieć zasady dialogu, powinieneś spróbować, musisz nauczyć się podstawowych praw komunikacji. O to właśnie chodzi:

 • Prawo odporności na nowe. Każda niestandardowa idea, która różni się od zwykłych przekonań, z reguły jest postrzegana jako wroga. Dlatego jeśli chcesz wygrać spór jako zwycięzca, musisz opracować jasny i przekonujący system argumentów. Powinieneś przemyśleć reakcję swoich rozmówców z góry.
 • Prawo socjalizacji dialogu. Jego istotą jest to, że zawsze musisz odpowiedzieć głośnikowi. Nawet jeśli w tej chwili jesteś zajęty lub sam wygłaszasz mowę, warto rozpraszać uwagę, wysłuchać przeciwnika i dać mu odpowiedź.
 • Prawo warunków brzegowych wynalazku. Klasyczne zasady dialogu obejmują tradycje kulturowe i narodowe. Wynik rozmowy w dużej mierze zależy od zgodności z warunkami retorycznego wynalazku.
 • Prawo eliminowania szkód. Słuchając opinii rozmówcy, należy z góry pomyśleć o negatywnych konsekwencjach przyjęcia tego punktu widzenia.

zasady dialogu w komunikacji biznesowej

Warunki dialogu

Wydawałoby się, że może być łatwiej niż rozmawiać z dwiema osobami. Aby komunikacja była wydajna, konieczne jest przestrzeganie licznych zasad dialogu. Przede wszystkim jednak muszą być spełnione warunki, bez których rozmowa nie jest możliwa. Mianowicie:

 • Wspólny język. Ważne jest, aby rozmówcy stosowali te same techniki werbalne i niewerbalne. W przeciwnym razie pojawią się zamieszanie i nieporozumienia, które mogą przerodzić się w konflikt.
 • Ogólny temat dyskusji. Jest to zestaw zagadnień, w których może występować sprzeczność lub porozumienie między rozmówcami.
 • Pragnienie lub potrzeba komunikowania się. Powinna istnieć reakcja emocjonalna i informacyjna między rozmówcami.
 • Współpraca. Uczestnicy dialogu powinni mieć możliwość słuchania siebie nawzajem i udzielania właściwych odpowiedzi na zadawane pytania.
 • Wolność. Każda strona dialogu jest wolna w swoich przekonaniach, twierdzeniach i argumentach. Niemniej jednak presja fizyczna lub moralna, a także groźby i obelgi są niedopuszczalne.

Ogólne zasady

Zasady dialogu w języku rosyjskim i innych językach świata mogą się nieznacznie różnić. Niemniej jednak istnieją ogólne punkty, których należy przestrzegać, bez względu na to, gdzie jesteście na świecie:

 • Musisz słuchać więcej niż rozmawiać. Mowy "narcyzm" nie jest dozwolone. Powinieneś uważnie słuchać i analizować argumenty rozmówcy.
 • Przygotuj dialog. Przed wyjazdem na spotkanie z rozmówcą, nakreśl przykładowy program rozmowy i listę pytań, które zamierzasz zadać. Jeśli wiesz coś o tym, o co poprosi Cię rozmówca, zastanów się nad swoimi odpowiedziami.
 • Mów po kolei. Pamiętaj, że w dialogu rozmówcy są równi. Po pierwsze, niedopuszczalne jest zakłócanie przeciwnika. Po drugie, monologi są uważane za złe.
 • Pomyśl zanim coś powiesz. Czasami to, co wydaje ci się drobnostką, może zdenerwować lub obrażać rozmówcę. Naturalnie, po tym konstruktywnym dialogu nie będzie działać.
 • Nie dedykuj rozmówcom problemów lub radości. Twoje życie osobiste powinno pozostać poza drzwiami biura (sala konferencyjna, restauracja itp.). Zabrania się również zadawania pytań osobistych rozmówcy.

zasady dialogu etykiety

Wymagania dotyczące pytań

Zasady dialogu można wyszczególnić, przedstawiając pewne wymagania dotyczące jego składników. W szczególności pytanie powinno odpowiadać następującym parametrom:

 • Treść pytania powinna być krótka i konkretna bez złożonych struktur gramatycznych.
 • Pytanie powinno zawierać parametry czasowe, przestrzenne i inne, które należy wziąć pod uwagę przy formułowaniu odpowiedzi.
 • Niedopuszczalne jest używanie słów wielowartościowych w pytaniach bez dodatkowych wyjaśnień.
 • Niedopuszczalne jest, aby pytania kontrolne następowały bezpośrednio po głównych.
 • Pytanie powinno wskazywać na możliwość alternatywnych odpowiedzi.
 • Zdanie pytające należy sformułować w formie twierdzącej, a nie negatywnej.
 • Niedopuszczalne jest podejmowanie trudnych lub emocjonalnie intensywnych problemów na początku rozmowy. Muszą postępować zgodnie z instalacją.
 • Sformułowanie pytania powinno uwzględniać osobiste doświadczenie respondentów w tej konkretnej branży.
 • Powiązane kwestie należy pogrupować w bloki tematyczne i nie ujawniać losowo. Może to zmylić rozmowę.

Wymagania dotyczące odpowiedzi

Zasady dialogu wymagają spełnienia pewnych wymogów dotyczących odpowiedzi na pytanie. Oto najważniejsze punkty:

 • Odpowiedź powinna być jasna i jednoznaczna w zwięzłym brzmieniu.
 • Odpowiedź powinna zmniejszyć niepewność związaną z pytaniem, a nie go zwiększyć. W przeciwnym razie dialog będzie bezsensowny i bezproduktywny.
 • Jeśli pytanie jest niepoprawnie przedstawione, odpowiedź powinna wskazywać na ten fakt.
 • Odpowiedź nie może być sformułowana w formie pytającej.

zasady konstruktywnego dialogu

Jak wygrać w słownej "walce"

Jedną z najbardziej autorytatywnych publikacji na temat zasad dialogu w języku rosyjskim jest książka Povarnina "Spór. O teorii i praktyce sporu "(wydanie z 1918 r.). Zawiera takie rekomendacje dla tych, którzy chcą wygrać spór jako zwycięzca:

 • W sporze musisz być proaktywny (zwłaszcza jeśli to ty wyznaczasz temat rozmowy). Ważne jest, aby być w stanie zmusić rozmówcę do prowadzenia polemik na swoim scenariuszu.
 • Nie broń i nie atakuj. Zamiast pasywnie odpowiadać na pytania rozmówcy, zadawaj pytania samemu, zmuszając go do obrony.
 • Nie pozwól, aby przeciwnik unikał dowodów. Każda myśl musi być rozumna, co można osiągnąć za pomocą krytyki.
 • Skoncentruj swoją aktywność na najsłabszych ogniwach systemu argumentów przeciwnika.
 • Aby obalić argumenty wroga, użyj jego własnych metod. Można je zidentyfikować w procesie dialogu.
 • Użyj efektu zaskoczenia. Na przykład zapisz najważniejsze i nieoczekiwane argumenty do końca sporu.
 • Zabierz głos na koniec sporu. Po wysłuchaniu argumentów przeciwnika, lepiej sformułowaj mowę.

Złote zasady dialogu w komunikacji biznesowej

Sukces w świecie biznesu zależy nie tylko od twojej wiedzy zawodowej, ale także od umiejętności komunikowania się z ludźmi. Możemy wyróżnić następujące złote zasady prowadzenia dialogu w komunikacji biznesowej:

 • Nie rozpoczynaj rozmowy z pytaniami biznesowymi. Zacznij od ciepłego powitania i nieformalnej komunikacji na temat abstrakcyjnych tematów (pogoda, sztuka, sport itd.). W przeciwnym razie automatycznie ustawisz się w pozycji "pytając", co pozwoli przeciwnikowi dominować.
 • Nie udzielaj porad, jeśli nie jesteś pytany. Jeśli zaoferujesz swojemu rozmówcy własny model rozwiązania problemu, może to obrazić rozmówcę. Może myśleć, że bagatelizujesz jego umiejętności.
 • Nie zadawaj bezpośrednich niewygodnych pytań. Jeśli nadal potrzebujesz takich informacji, idź z dystansu, aby nie postawić przeciwnika w niezręcznej pozycji.
 • Stymuluj aktywność konwersacji. Zakończ każdą replikę pytaniem "Co o tym sądzisz?". Pozwoli to uniknąć niezręcznej ciszy. Ponadto okaże się to zgodne z opinią
 • Dodaj trochę humoru. Jeśli czujesz, że atmosfera dialogu się rozgrzewa, dodaj odrobinę dowcipu do rozmowy, aby dać wytchnienie zarówno przeciwnikowi, jak i przeciwnikowi.

zasady dialogu w mowie publicznej

Zasady mówienia publicznego

Czasami trzeba przekazać swój punkt widzenia nie jednemu rozmówcy, ale dużej grupie odbiorców. W takim przypadku powinieneś zapoznać się z zasadami dialogu w publicznym wystąpieniu. Oto główne z nich:

 • Zadbaj o swój wygląd. Zanim zaczniesz słuchać raportu, widzowie będą zwracać uwagę na to, jak wyglądasz. Dlatego twój wygląd powinien być schludny i całkowicie odpowiedni do sytuacji. Jest to szczególnie ważne, jeśli nie reprezentujesz siebie, ale całą organizację.
 • Mów zasadniczo. Puste rozmowy i liryczne dygresje są niedopuszczalne. Po pierwsze denerwują publiczność, a po drugie odwracają uwagę publiczności od głównego problemu.
 • Szanuj słuchacza. Musicie promieniować życzliwością całym swoim wyglądem. Nie należy również narzucać swojej opinii publiczności, uznając ją za jedyną słuszną.
 • Zamieszczaj informacje dostępne. Mów w prostym języku, nie przeładowanym specjalnymi warunkami.
 • Zachowywać się z pewnością siebie. Chwiejny głos, niewłaściwe gesty i inne oznaki podniecenia nie wzbudzą zaufania publiczności.
 • Nie używaj długich złożonych fraz. Optymalna długość zdania to nie więcej niż trzynaście słów.
 • Nie zwlekaj z wykonaniem. Jak pokazuje praktyka, nawet najbardziej utalentowany mówca nie może przyciągnąć uwagi publiczności dłużej niż 15-20 minut. Staraj się trzymać w tym czasie.

Zasady dialogu w sytuacji konfliktu

Niestety, nie zawsze rozmowa odbywa się w partnerstwie i przyjaznych kolorach. Kiedy pojawiają się napięcia między przeciwnikami, trudniej jest przestrzegać zasad etykiety, dialog może przerodzić się w konflikt. Aby uniknąć problemów, postępuj zgodnie z poniższymi zasadami:

 • Daj przeciwnikowi możliwość "wypuszczenia pary". Jeśli czujesz, że druga osoba jest napięta, nie przerywaj mu, pozwól mu mówić. Pomoże to przywrócić spokojny ton dialogu.
 • Nie mieszaj faktów z emocjami. Jasno uzasadnij wszystkie roszczenia na podstawie obiektywnych danych. Nie idź do osoby.
 • Odpowiadaj na przeciwną agresję. Jeśli twój partner jest zły, nie odpowiadaj mu tak samo. Lepiej grzecznie sympatyzuj z jego problemami lub poproś o radę.
 • Postaraj się pokojowo zakończyć spór. Nawet jeśli jesteś na szczycie emocjonalnego napięcia, nie krzycz, nie bądź niegrzeczny i nie trzaskaj drzwiami. Będziesz mieć więcej szans na konstruktywną kontynuację rozmowy po pewnym czasie.
 • Nie zgłaszaj skargi osobiście do rozmówcy. Dopuszczalne jest wyrażanie niezadowolenia z obecnej sytuacji, ale nie z przeciwnikiem.

jakie zasady dialogu powinny starać się przestrzegać

Cechy prowadzenia dyskusji naukowej

Zasady prowadzenia dialogu naukowego różnią się nieco od rozmowy towarzyskiej lub biznesowej. Oto kilka zaleceń, których należy przestrzegać w tym przypadku:

 • Zanim przystąpisz do dyskusji naukowej, zastanów się, czy naprawdę masz coś do powiedzenia. Nie ma sensu powtarzać dobrze znanych faktów.
 • Mów tylko na temat zalet. Nie próbuj zwiększać konkurencyjności swojej hipotezy, obrażając osobowość przeciwnika lub obalając jego opinię.
 • Mów konstruktywnie. W idealnym przypadku każde stwierdzenie powinno być poparte prawdziwymi przykładami lub odniesieniami do dzieł renomowanych badaczy.

zasady budowania dialogu

Nieco więcej o sztuce komunikacji

Przestrzeganie zasad prowadzenia konstruktywnego dialogu pozwala budować produktywne relacje z przeciwnikami. Aby zawsze wyjść zwycięsko ze sporu, użyj pewnych subtelności sztuki komunikacji:

 • Zrób sobie przerwę. Nie próbuj podawać wszystkich informacji jednym haustem. Podziel swoją mowę na bloki znaczeniowe, pomiędzy którymi dokonuj krótkich przerw. Jest to konieczne, aby zapewnić rozmówcy czas na dostrzeżenie informacji.
 • Postaw się na miejscu przeciwnika. Planując przemówienie, zastanów się, czy rozmówca zrozumie, co dokładnie chcesz mu przekazać.
 • Daj pierwszeństwo komunikacji na żywo. Staraj się unikać rozwiązywania poważnych problemów przez telefon, komunikację wideo lub w formacie korespondencji.
 • Użyj dyskretnych gestów. Dzięki temu przeciwnikowi bardziej będzie cię słuchać, on lepiej zrozumie informacje. Ale rozmowa z unieruchomionym "posągiem" wcale nie jest interesująca.
 • Uważaj na sygnał. Głośność głosu powinna być taka, aby rozmówca nie musiał słuchać. Jednocześnie nie krzycz za dużo, aby przeciwnik nie traktował tego jako agresję.
 • Nie bój się pytać ponownie. Jeśli czegoś nie rozumiesz lub nie słyszysz, nie wahaj się poprosić o wyjaśnienie tej kwestii. Jeśli nie zostanie to zrobione, może powstać zamieszanie, które znacznie komplikuje osiągnięcie wzajemnego zrozumienia.
 • Styl wypowiedzi musi odpowiadać miejscu. W biznesie i małych rozmowach niedopuszczalne jest używanie żargonu domowego. Jednocześnie używanie specyficznych terminów lub kolorowych konstrukcji mowy jest złym pomysłem.
 • Nawiąż kontakt wzrokowy. Jeśli się rozejrzysz, a nie w oczach rozmówcy, atmosfera nie stanie się ufna.
 • Zadzwoń do osoby po imieniu. To go przekupuje i sprawia, że ​​staje po twojej stronie.
 • Bądź sobą. Nie wyrzekaj się swojego wizerunku, aby zadowolić drugą osobę.

Omówiliśmy niektóre zalecenia dotyczące właściwego dialogu.