Związek płci. Jakie są ich problemy?

Jakie są relacje między płciami? Pytanie, które wydawało się takie proste od samego początku, potem było zakłopotane. Myśli, które przychodzą na myśl, słabo formują się w słowa, nie wspominając już o doskonałym brzmieniu. stosunki między płciami

Męski i kobiecy

Mężczyzna i kobieta są najbardziej banalnym, a zarazem najbardziej tajemniczym tandemem. Uosabiają ideę przeciwieństw w przyrodzie. Ale jednocześnie odzwierciedlają one swoją jedność. Nic dziwnego, że takiej tajemnicy na pierwszy rzut oka nie można tak łatwo przeoczyć.

Starożytna grecka mitologia nie była kiedyś adresowana do powyższej idei. Dużo uwagi poświęca się temu ze strony chińskiej: słynne yin i yang symbolizują odpowiednio te same kobiece i męskie początki.

Zwykle reprezentują one naturę kobiecą jako naturalną pasywną, podczas gdy męską reprezentują społeczno-twórczą naturę, o czym świadczą yin i yang. Nie należy jednak zapominać, że mężczyzna i kobieta, czarno-biały, dzień i noc, ciemność i światło — pomimo odmienności, stanowią idealne połączenie. jaki jest związek płci

Symbolika binarna

Powyższe przykłady już pokazują, że binarna natura świata jest niepodważalnym faktem. Ludzkość używa idei dualizmu na swoją korzyść: wziąć co najmniej kod maszynowy (komputerowy). Jest to binarna sekwencja liczb. Co ciekawe, mając dualizm jako podstawę wielu nauk, mężczyzna wciąż nie jest w stanie w pełni zrozumieć jej najważniejszych źródeł.

Androgyny

Wiele starożytnych mitologii, oprócz opozycji i jedności kobiecej i męskiej, powszechnie uważane jest za pojęcie androgynii, biseksualne. W Chinach yin i yang nigdy nie były postrzegane jako coś odrębnego: nawet medycyna opierała się na zasadzie, że w każdym ludzkim ciele jest wystarczająco dużo tych i innych cząstek. Tylko niektóre z nich przeważają nad innymi. Obecnie przekłada się to na teorię męskości i kobiecości: pomimo tego, że pierwsza jest bardziej zgodna z mężczyzną, a druga bardziej przypomina kobietę, każda osoba wykazuje obie cechy (właściwości) w różnych proporcjach.

Łamanie zwykłych pomysłów

związek między płciami Problemy wzajemnych relacji płci są zrozumiałe z punktu widzenia logiki: w jaki sposób rzeczy przeciwstawione sobie tak łatwo się ze sobą łączą? Udowadnia tę i czysto krajową stronę życia. Stereotypowo zakłada się, że niektóre czynności / cechy / cechy charakteru są bliższe kobiecie, a inne mężczyźnie. Teraz, gdy dokonuje się rewizji idei męskości / kobiecości i ich korelacji ze płcią, wiele domysłów należy odrzucić z powodu braku dowodów na ich istnienie. Badanie tożsamości płciowej osiągnęło teraz wysoki poziom i nie ogranicza się tylko do "Czuję się jak mężczyzna (lub kobieta)".

Miłość jako link

Prawie połowa artykułu poświęcona jest przeciwieństwu yin i yang. O ich jedności mówili tylko kilka razy, nieumyślnie, chociaż to jest fakt. Wszystko to potwierdza jedynie złożoność relacji między mężczyzną a kobietą i jaki jest problem relacji płci. Co łączy te dwa przeciwieństwa?

Podstawą, na której opierają się relacje seksualne, jest miłość. Jest odpowiedzialna za pokonanie nieufności, strachu przed nieznanym i nowym. Niestety (lub na szczęście) nie jest to uczucie, które można opisać w kilku słowach. Miłość jest zawsze złożona i wielopłaszczyznowa. Ale zawsze ma szacunek, zaufanie i wzajemne zrozumienie. Dlatego moralna postawa płci jest podstawą normalnego życia rodzinnego, a następnie zdrowego rozwoju społeczeństwa. problem relacji między płciami

Kultura moralna: relacje płci

Moralność łatwo poddaje się w wątpliwość. Moralność jako urządzenie jest tylko wynalazkiem ludzi, którzy mogą ewoluować lub ulegać degradacji, innymi słowy, zmieniać się w tym czy innym kierunku. Dlatego kultura moralna związków między płciami jest zbyt trudna do rozwiązania. Jest badany przez socjologów i psychologów: ogólnie iw każdym przypadku oddzielnie.

Projekcja na rzeczywistości

Związek między płciami reguluje wiele czynników. Wśród nich są zewnętrzne i wewnętrzne. Między sobą te czynniki są również ze sobą powiązane.

Zewnętrzny wpływ ze strony społeczeństwa i opinii publicznej kształtuje w umyśle człowieka stosunek do jednej lub drugiej płci. Rozlewając się na stereotypy, problemy, które przetrwają relacje między płciami, może być spowodowane tym, że jeden partner nie pasuje do obrazu zbudowanego na podstawie idei męskości / kobiecości w głowie innego partnera.

Kolejny powód: projekcja własnych problemów i doświadczeń w związku.

Cechy psychiki

Warunki społeczno-kulturowe sprzyjają rosnącej nieufności wobec płci przeciwnej, wynikającej z cech psychiki. Historyczne tradycje z powodzeniem oddzieliły kobiece i męskie elementy, podkreślając ich odmienność w ubraniu i sposobie zachowania. Współczesny świat nie jest do tego skłonny, ale nadal jest skłonny do stereotypów. I nieufność, która pochodzi z dzieciństwa i podświadomości, mimo że wygładza się w dorosłym życiu ze względu na przyciąganie, zainteresowanie i rozwój własnego myślenia, ale nadal wpływa na relacje między płciami nie w najlepszy sposób. moralny stosunek płci

Presja społeczna

Zostało to już wcześniej wspomniane w artykule. Socium może być jednym z czynników zewnętrznego wpływu na relacje między płciami. Do jakich problemów to może prowadzić?

Jeśli środowisko nie rozpozna przejawu kobiecości w męskich reprezentantach lub, przeciwnie, w przedstawicielach kobiecej — męskości, osoba ta nie będzie w stanie w pełni rozwinąć się zgodnie ze swoim stanem psychicznym. Nie trzeba dodawać, że bez samorealizacji nie będzie mogła budować zdrowych związków?

Konkretne rozwiązania problemu

Problem stosunków płciowych rozwiązuje się w każdym przypadku, w oparciu o cechy psychologiczne partnerów.

Czynniki zewnętrzne są badane i regulowane przez badania socjologiczne, w wyniku których specjaliści podejmują pewne decyzje w celu poprawy relacji między płciami w odrębnym środowisku społeczno-kulturowym. Pozostają rzeczywistym problemem i głównym tematem dyskusji ze względu na ich wpływ na rozwój społeczny.